برگزاری مسابقات فرهنگی هنری

درروز چهارشنبه مورخه 23/11/92راس ساعت 8:30 صبح مسابقات فرهنگی هنری پرسش مهر14مرحله شهرستان آموزش وپرورش ناحیه 2خرم آبادباحضوردانش آموزان مقطع ابتدایی جهت اجرای سرود آغاز شد.

 این مسابقات بمدت 11روز ادامه دارد ودانش آموزان درسه مقطع تحصیلی ابتدایی ،متوسطه اول دوم وهنرستانها به رقابت می پردازند. دراین مسابقات که به دوصورت حضوری وغیرحضوری برگزارمی گردد آثارغیرحضوری درحدود22رشته به دوکانون رضوان(دخترها) وکانون هنر(پسرها)ارسال گردیده که توسط داوران مورد ارزیابی قرارمی گیرند ، ودرمرحله حضوری دررشته های سرود،نمایش صحنه ای ، نمایش عروسکی درسالن اجتماعات اداره (دختران) وسالن اجتماعات کانون هنر (پسرها) به رقابت می پردازند ودرمقطع ابتدایی رقابت درمرحله شهرستان پایان می پذیرد، درمقطع متوسطه اول (راهنمایی ) نفرات برتر به مرحله استانی معرفی می گردند ورقابت درسطح استان پایان می پذیرد ودرمقطع متوسطه دوم وهنرستان علاوه برمرحله ی استانی افراد برتر به مرحله ی کشوری راه پیدا می کنند.


مطالب مشابه :


تشکیل جلسه ستاد ایام ا... دهه فجر

آموزش و پرورش ناحیه دو خرم آباد؛لرستان فیش حقوقی. فجر آموزش وپرورش ناحیه 2خرم آباد
ستاد مسابقات پرسش مهر15ریاست محترم جمهور و فرهنگی هنری

آموزش و پرورش ناحیه دو خرم آباد؛لرستان فیش حقوقی. آموزش وپرورش ناحیه 2خرم
برگزاری مسابقات فرهنگی هنری

آموزش و پرورش ناحیه دو خرم آباد؛لرستان آموزش و پرورش ناحیه دو خرم آباد فیش حقوقی.
برگزاری جلسه تخصصی معاونین پرورشی وفرهنگی مدارس ومجتمع های آموزشی وپرورشی

آموزش و پرورش ناحیه دو خرم آباد؛لرستان فیش حقوقی. وپرورش ناحیه 2خرم آبادبصورت
علام نفرات برتر آزمون دوره ضمن خدمت اصول و مبانی مدیریت در مدرسه

دبیرستان حضرت رسول اکرم خرم آباد ناحیه 2 آموزش و پرورش ناحیه 2خرم آباد. فیش حقوقی
اسامی دبیران عربی مقطع دبیرستان شهرستان کوهدشت

گروه عربی لرستان. فیش حقوقی آموزش گروه ادبیات عرب ناحیه 2خرم آباد.
20نکته آموزشی صرفی ونحوی

گروه عربی لرستان. فیش حقوقی آموزش گروه ادبیات عرب ناحیه 2خرم آباد.
سؤال عربی سال اول متوسطه

گروه عربی لرستان. فیش حقوقی آموزش گروه ادبیات عرب ناحیه 2خرم آباد.
اوزان ثلاثي مزيد

گروه عربی لرستان. فیش حقوقی آموزش گروه ادبیات عرب ناحیه 2خرم آباد.
برچسب :