عدم پذیرش کارشناسی فیزیوتراپی در دانشگاه علوم پزشکی تهران+جدول

توقف پذیرش دانشجوی کارشناسی فیزیوتراپی در دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

بعد از انتشار دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری، نامی از فیزیوتراپی در رشته های مربوط به دانشگاه علوم پزشکی تهران دیده نشد. این در حالیست که گروه آموزشی فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تهران، زبده ترین اساتید رشته فیزیوتراپی را در اختیار دارد. چند روز گذشته نیز با اعلام ظرفیت های پذیرش کارشناسی ارشد فیزیوتراپی، مشخص شد دانشگاه علوم پزشکی تهران اقدام به پذیرش تنها 4 دانشجوی کارشناسی ارشد در این رشته در سال جاری خواهد کرد. همچنین این دانشگاه در آزمون دکترای تخصصی سال گذشته تنها 2 دانشجو پذیرش کرده است. گفته می شود داشگاه علوم پزشکی تهران قصد دارد از ظرفیت خود برای ایجاد مقطع دکترای حرفه ای فیزیوتراپی (DPT) استفاده کند. این دانشگاه در سال 91، 15 دانشجو در مقطع DPT پذیرش کرده بود.

نکته دیگری که در کنکور امسال خود نمایی می کند کاهش شدید ظرفیت های مربوط به رشته های علوم پزشکی در کنکور سراسری، کارشناسی ارشد و حتی رشته های دستیاری است. در آزمون کارشناسی ارشد امسال ظرفیت پذیرش رشته فیزیوتراپی به 65 نفر در دانشگاه دولتی و 19 نفر در پردیس خودگردان دانشگاه های علوم پزشکی کاهش یافته است. در حالی که در آزمون سال گذشته این آمار به ترتیب 75 و 47 نفر بوده است.

ظرفیت پذیرش رشته فیزیوتراپی در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی در جداول زیر آورده شده است:

کارشناسی:

ظرفیت سال 93

ظرفیت سال 92

دانشگاه

ردیف

22

22

علوم پزشکی اصفهان

1

20

15

علوم پزشکی ایران

2

25

20

علوم پزشکی بابل

3

15

20

علوم پزشکی بابل- پردیس خودگردان

4

-

15

علوم پزشکی تهران

5

28

28

علوم پزشکی تبریز

6

28

27

علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

7

20

20

علوم پزشکی زاهدان

8

7

-

علوم پزشکی زاهدان- پردبس خودگردان

9

20

18

علوم پزشکی سمنان

10

27

27

علوم پزشکی شهید بهشتی

11

-

25

علوم پزشکی شهید بهشتی- پردیس خودگردان

12

28

28

علوم پزشکی شیراز

13

16

18

علوم پزشکی کرمان

14

17

15

علوم پزشکی مشهد

15

30

20

علوم بهزیستی و توانبخشی

16

303

318

جمع

کارشناسی ارشد:

ظرفیت سال 93

ظرفیت سال 92

دانشگاه

ردیف

4

10

علوم پزشکی اصفهان

1

2

5

علوم پزشکی اصفهان- پردیس خودگردان

2

7

8

علوم پزشکی ایران

3

4

3

علوم پزشکی تهران

4

6

5

تربیت مدرس

5

5

8

علوم پزشکی تبریز

6

3

10

علوم پزشکی تبریز- پردیس خودگردان

7

 

 

 

 

6

8

علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

8

-

4

علوم پزشکی جندی شاپور اهواز- پردیس خودگردان

9

6

-

علوم پزشکی زاهدان

10

5

8

علوم پزشکی سمنان

11

3

-

علوم پزشکی سمنان- پردیس خودگردان

12

7

10

علوم پزشکی شهید بهشتی

13

4

15

علوم پزشکی شهید بهشتی- پردیس خودگردان

14

5

5

علوم پزشکی شیراز

15

2

3

علوم پزشکی شیراز- پردیس خوگردان

16

10

10

علوم بهزیستی و توانبخشی

17

5

10

علوم بهزیستی و توانبخشی- پردیس خودگردان

18

84

122

جمع

دکتری:ظرفیت سال 93 تا کنون اعلام نشده است

ظرفیت سال 92

دانشگاه

ردیف

3

علوم پزشکی ایران

1

6

علوم پزشکی اهواز

2

2

علوم پزشکی تهران

3

2

علوم پزشکی تهران- پردیس خودگردان

4

2

علوم پزشکی شهید بهشتی

5

2

علوم پزشکی شهید بهشتی- پردیس خودگردان

6

2

علوم پزشکی شیراز

7

1

علوم پزشکی شیراز- پردیس خودگردان

8

5

علوم بهزیستی و توانبخشی

9

3

علوم بهزیستی و توانبخشی- پردیس خودگردان

10

28

جمع

http://physioclinic.ir/


مطالب مشابه :


نحوه پذیرش در پردیس‌های خودگردان دانشگاههای علوم پزشکی

دانشجویان داروسازی ورودی 91 تبریز پردیس‌های خودگردان المللی دانشگاه‌ها
عدم پذیرش کارشناسی فیزیوتراپی در دانشگاه علوم پزشکی تهران+جدول

65 نفر در دانشگاه دولتی و 19 نفر در پردیس خودگردان دانشگاه های علوم پزشکی تبریز. 6. 28. 27.
شرایط پذیرش در پردیس‌های خودگردان دانشگاههای علوم پزشکی اعلام شد.

دانشگاه علوم پزشکی تبریز. بهداشت نحوه و شرایط پذیرش در پردیس‌های خودگردان را اعلام کرد
دانلود دفترچه دراهنمای ثبت نام دکتری تخصصی نیمه متمرکز پردیس های خودگردان 1393 پولی

معماری دانشگاه آزاد آزاد اسلامی واحد تبریز نیمه متمرکز پردیس های خودگردان
ظرفیت دانشگاههای مدیریت اجرایی

دانشگاه تبریز - پردیس خودگردان (بین الملل) واقع در دانشگاه تهران- پردیس خودگردان
دانشگاه های دارای ارشد مدیریت بازرگانی در سال 93

دانشگاه تبریز: 3: گرایش بازاریابی بین­ المللی- پردیس خودگردان دانشگاه- شرایط در انتهای
پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران در 42 رشته کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد

پردیس دانشگاه عالی منطقه آزاد ارس شامل پردیس های بین المللی دانشگاههای تهران، تبریز
ثبت نام پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران شروع شد

این منطقه در شمال غرب کشور در 135 کیلومتری تبریز واقع شده و با پردیس دانشگاه تهران که
پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا در پردیس دانشگاه شهید مدنی تبریز

پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا در پردیس دانشگاه خودگردان دانشگاه تبریز
برچسب :