تشکر

سلام همدرد عزیزم پیام مهربان24.gif24.gif24.gif ، از اینکه همواره من را به یاد دارید وفراموشم نمی کنید     بی نهایت سپاسگزارم .دوست عزیز باخبرشدم  تو فکر تاءسیس انجمن ام اس برای شهرتون هستید وفرمودید استاد ارجمند آزی عزیز نیز راهنمای وکمکتون کرده است ،جای بسی تقدیر وتشکروافتخار است  که آزی مهربان24.gif24.gif24.gif تا جای که ازدستش بربیاید از هیچ کمکی برای همدردانش دریغ       نمی کند وپیشگام است ۰04.gif

البته آزی عزیز جدای از اینکه به من وشما وسایر همدردان عزیز لطف فرموده است، درنظر دارد با افکار خوبش از سنگ ام اس برایمان پلکان ترقی بسازد ،درضمن باید این واقعیت انکار ناپذیر را برای آزی عزیزمان 24.gifبپذیریم که انسان همچون رودخانه ای است که هرچه عمیقتر باشد آرام تر ومتواضع تر است ،البته مثل درخت هم می ماند که هرچه پربارتر باشد سربه زیر تر وموقرتر . ، ناگفته نماند هرچه بگویم کم گفته ام حتی زبان وقلمم نیز از وصفش عاجز است               24.gif24.gif24.gif24.gif24.gif

(( برقص گویا کسی تورا نمی بیند ، عاشق شو گویا هرگز کسی دلت را نشکسته است وزندگی کن گویا بهشت همین جاست... ))

                                            04.gifپیغامی از همدرد عزیزم پیام مهربان 04.gif

                                                                    09.gif09.gif09.gif

                              


مطالب مشابه :


اس ام اس تقدیر و تشکر کردن

اس ام اس تقدیر و تشکر کردن :. ورود به آرشیو اس ام اس های تقدیر و تشکر تقدیم به فرشته عاشقم
اس ام اس تشکر

اس ام اس تشکر :. ورود به آرشیو اس ام اس های تقدیر و تشکر تقدیم به آنکه دارمش دوست تقدیم به آنکه
اس ام اس تشکر

اس ام اس بازار - اس ام اس تشکر, یادمان باشد که لحظه‌هاست که آدمی را هیچ و پوچ می‌کند. لحظه
تشکر

ام . اس در گذر زمان - تشکر - سلام همدرد عزیزم پیام مهربان ، از اینکه همواره من را به یاد
اس ام اس تقدير و تشكر كردن

اس ام اس جديد 93 اس ام اس تشکر از خداوند: مهم نیست قفل ها دست کیست، مهم این است که کلیدها دست
تشکر دالانی از پدر و مادر!!!

بی نشونی. اس ام اس . حکایت . جملات زیبا .داستان های پند آمیز . علاقه . عشق . دوست داشتن .
اس ام اس عشق یک طرفه گریه دار

اس ام اس بازار - اس ام اس عشق یک طرفه گریه دار , یادمان باشد که لحظه‌هاست که آدمی را هیچ و
اس ام اس سرکاری

اس ام اس بازار - اس ام اس سرکاری , یادمان باشد که لحظه‌هاست که آدمی را هیچ و پوچ می‌کند.
برچسب :