داده های همدید

برای دسترسی به داده های همدید سطوح مختلف جو از لینک های زیر می توانید استفاده کنید:


link1
link2

link3

داده های فصلی و ماهانه

داده های روزانه

داده های ساعتی


منبع:

وبلاگ جغرافیای نوین

وبلاگ جغرافیا و برنامه ریزی محیطی


با استفاده از لینک های زیر هم می توانید داده ها و متغیرهای اقلیمی موجود برای ایستگاههای سینوپتیک کشور را دانلود کنید:


data sinoptic ۱

data sinoptic 2

داده های نقشه و چارت سینوپتیک

 

نقشه های ساعتی همدید از خاورمیانه و ایران ؛ اداره هواشناسی استرالیا

نقشه های ساعتی همدید از خاورمیانه و ایران ؛ ااداره هواشناسی پاکستان


مطالب مشابه :


طرح سبا و طرح سما

طرح سبا و طرح سما معرفی سایت. سایت مدیریت خدمات بهداشتی و
معرفی سایت داده های اقلیمی

معرفی سایت داده های اقلیمی - سیستم اتوماسیون تغذیه سیستم مدیریت آموزش
حل تمارین کتاب معادات دیفرانسیل

» سیستم آموزشی سما درس مبانی مدیریت برای این سایت محفوظ بوده و هر گونه کپی
فراموشی ثبت علوم پایه در سما

فراموشی ثبت علوم پایه در سما. تاریخ : دوشنبه بیستم مرداد 1393. نویسنده : حمزه
راه اندازی سایت انجمن علوم دامی دانشگاه ارومیه

راه اندازی سایت انجمن علوم سیستم اتوماسیون تغذیه. ورود به سیستم مدیریت سما سایت
داده های همدید

وب سایت مرکز جذب هیات سیستم اتوماسیون تغذیه سیستم مدیریت آموزش
برچسب :