بیوکرافی

۱. deadmanul4.jpg THE UNDER TAKER

نام : آندرتیکر ( که البته لقب اوست به معنای مامور کفن ودفن )

سن : ۴۵ (متولد ۱۳۴۱ )

شهر : تکزاس

قد : ۲۰۳سانتی متر

برادر کشتی کج باز : کین

افتخارات : World heavy weight champion ship

              wwe tag team champion ship ( با برادرش کین )

              Wwe chapion ship

              Wwf champion ship

دشمنان : ۱. برت هارت

              ۲. باتیستا

              ۳. مارک هنری

              ۴. ادج

              ۵. جانی نایترو

              ۶. جوی مرکاری

               ۷. ملینا

              ۸. تریپل ایچ

              ۹. راک

              ۱۰. استون کولد

              ۱۱. وینس مک ماهون

              ۱۲. ریکیشی

              ۱۳. شین مک ماهون

               ۱۴. نیدهرت هارت

               ۱۵. دنی باشام

               ۱۶. گریت کلی

                ۱۷. داگ باشام

                ۱۸. جان سینا

                ۱۹. شاون مایکل

                ۲۰ کرت انگل

 دوستان : ۱. کین

               ۲. پائول بئارر

              ۳. بیگ شو

wh_22671073.jpgundertakerfoilhalf.jpgUnderTaker.jpg

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۲. batista.jpg BATISTA

نام : دیوید باتیستا

سن : ۳۶ ( ۱۳۵۰ ) احتمالاً

کشور : ژاپن

قد : ۱۹۵ سانی متر

تاریخ ورود به کشتی کج : ۲۰۰۲

افتخارات : world heavy weight champion ship

              Wwe tag team champion ship ( با ری میستریو )

              قهرمان Royal Rumble 2005

دشمنان : ۱. آندرتیکر

              ۲. کلی

              ۳. ادج

               ۴.مارک هنری

              ۵. جانی نایترو

               ۶. جوی مرکاری

              ۷. ملینا

               ۸. تریپل ایچ

               ۹. شان مایکل

               ۱۰. رندی اورتون

                 ۱۱. جی بی ال

               ۱۲. بوکر

                ۱۳. فینلی

               ۱۴. مستر کندی

                ۱۵. اسکات استینر

 دوستان : ۱. ری میستریو

               ۲. مت هاردی

               ۳. جان سینا

               ۴. ادی گوئررو

                ۵. کریس بنوا

                ۶. ریک فلیر

4603_batista.jpgwp_fns_batista_1600.jpg01_Batista.jpg

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۳.  John-Cena--C10141174.jpeg JOHN CENA

نام : جان سینا

قد : ۱۸۴ سانتی متر

سن : ۳۱ (۱۳۵۵ )

شغل به جز کشتی کج : خواننده

افتخارات :WWE Champion Ship

             U.S Champion Ship

دشمنان : ۱. رندی اورتون

              ۲. لیتا

               ۳. ادج

               ۴. آندرتیکر

               ۵. کلی

               ۶. تریپل

                ۷. کرت انگل

                ۸. بیگ شو

               ۹. بوکر

              ۱۰. جی بی ال

              ۱۱. کریس بنوا

              ۱۲. ادی گوئررو

              ۱۳ چاوو گوئررو

              ۱۴. مارلا

              ۱۵.براک لسنر

             ۱۶. کارلیتو

              ۱۷. کریس مسترز

               18 .  بابی لشلی

دوستان : ۱. ری میستریو

             ۲. باتیستا

             ۳. ماریا

             ۴. شان مایکل

              ۵. توری ویلسون

               ۶ . مت هاردی

نکته : او در فیلم در یابان هم حضور داشته .( عکس پایین { اولی از سمت چپ}مربوط به همان فیلم است .)

75601xtqxf0yk88.jpg23961.jpgthemarineposter.jpg

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۴. bret-hart-the-hitman-returns-20051117030 BRET ُ HITMAN ُ HART

نام : برت هارت

لقب : برت هیتمن هارت

کشور : کانادا

قد : ۱۸۴ سانتی متر

وزن : ۱۰۶ کیلو گرم

سن : ۵۱ سال ( ۱۳۳۵)

تاریخ ورود به کشتی کج : ۱۹۷۶ ( ۱۹ سالگی )

افتخارات : WWE Champion Ship

               Inter Continental Champion Ship

              WCW Champion Ship

              U.S WCW Champion Ship

              قهرمان King Of The Ring 1993 

             قهرمان Royal Rumble 1994

دشمنان : ۱. شان مایکل

              ۲. آندرتیکر

              ۳. کین

              ۴. پائول بئارر

              و...

دوستان : ۱. جیمی هارت

              ۲. نیدهرت هارت

              و...

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۵. 180px-Scott_Steiner.jpg SCOTT STEINER

نام : اسکات استینر

سن : ۴۵ (۱۳۴۱ )

تاریخ ورود به کشتی کج :۱۹۸۶ (۲۴ سالگی )

قد : ۱۸۸ سانتی متر

وزن : ۱۱۹ کیلو گرم

افتخارات : WCW Champion Ship

               TV Champion Ship

                U.S Champion Ship

                 World Heavy Weight Champion Ship

دشمنان : ۱. تریپل ایچ

               ۲. باتیستا

               ۳. رندی اورتون

                ۴. ریک فلیر

                ۵. مت هاردی

                و...

1067220.jpg%3Fv%3D1%26c%3DViewImages%26k

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۶.wwe-randy-orton-l.jpg RANDY ORTON

نام : رندی کیت اورتون

معروف به : رندی اورتون

وضعیت : مجرد

سن : ۲۷

تاریخ ورود به کشتی کج : ۲۰۰۲ ( ۲۲ سالگی )

قهرمانی ها :

wwe champion ship

world heavy weight champion ship

united states champion ship

دشمنان :

۱. باتیستا

۲. تریپل ایچ

۳. ریک فلیر

۴. جان سینا

۵. آندرتیکر

۶. کریس بنوا

۷. کریس جریکو

۸ . اسکات استینر

دوستان :

۱. باب اورتون

۲. ادج

۳. لیتا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۷ . jeff.jpg JEFF HARDY

نام : جف نرو هاردی

معروف به : جف هاردی

سن : ۳۱

تاریخ ورود به کشتی کج : ۱۹۹۴ ( ۱۷ سالگی )

وزن : ۹۶ کیلو گرم

قد : ۱۸۴ سانتی متر

افتخارات : hardcore champion ship

             world tag team champion ship

             intercontinental champion ship

دشمنان :

۱. یوماگا

۲. ادج

۳. کارلیتو

و ...

دوستان :

۱. مت هاردی

۲. تریپل ایچ

نکته : او یکی از مربیان لیتا بوده .

نکته : برادر او مت هاردی است .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۸. center.jpg RIKISHI

نام : سلا فاتو

لقب : ریکیشی

اهل : ساموا

سن : ۴۶

تاریخ ورود به کشتی کج : ۱۹۸۵ ( ۲۴ سالگی )

قد : ۱۸۵ سانتی متر

وزن : ۱۹۷ کیلو گرم

افتخارات : wwf intercontinental champion ship

دوستان :

۱. کوئیک

۲. اسکاتی تو هاتی

۳. گرند مستر سکزای

دشمنان:

۱. آندرتیکر

۲. تریپل ایچ

۳. استون کولد

۴. کرت انگل

۵. راک

و ...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۹. 0000035810_20061116141733.jpg BOBBY LASHLEY

نام : فرنکلین لشلی

سن : ۳۱

تاریخ ورود به کشتی کج : ۱۹۹۹ ( ۲۳ سالگی )

قد : ۱۹۲ سانتی متر

وزن : ۱۱۵ کیلو گرم

قهرمانی ها : U. S champion ship

                  ecw champion ship

دشمنان :

۱. جان سینا

۲. کین

۳. بیگ شو

۴. مارک هنری

۵. شان مایکل

۶. فینلی

۷. کارلیتو

۸. کریس مسترز

دوستان :

۱. باتیستا

۲. ری میستریو

۳. مرحوم بنوا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱۰ . Brock%255D.jpg BROCK LESNER

نام : براک لاسنر

سن : ۳۷

قد : ۱۹۹ سانتی متر

وزن : ۱۴۸ کیلو گرم

نام همسر : مری ان مسینز

تعداد خواهر و برادر : ۲ خواهر

بهترین بازی او از نظر خودش : با راک در سامر اسلام ۲۰۰۲

بدترین بازی او از نظر خودش : با گلدبرگ در رسن منیا ۲۰۰۴

قهرمانی ها :

۱. wwf champion ship

world heavy weight champion ship

دوستان :

۱. انگل ( بهترین دوست او )

و ...

دشمنان :

۱. راک

۲. آندرتیکر

۳. ریکیشی

۴. سینا

و...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱۱. andre-d.jpg ANDRE THE GIANT

لقب : جاینت ( گنده )

قد : ۲۲۳ سانتی متر

افتخارات : هال آو فیم ۱۹۹۳ ( HALL OF FAME 1993 )

سخت ترین رقیب او : هالک هوگان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱۲ . MeanShiek.jpg IRON SHEIK

نام : شیخ آیرون

اهل : تهران . ایران

قد : ۱۸۲

افتخارات : wwe champion ship

              world tag team champion ship

              هال آو فیم ۲۰۰۵ ( HALL OF FAME 2005 )

تاریخ ورود : ۱۹۷۹

دوستان : نیکولای وولکوف

             فردی بلیز

             اسلیک

             اسلاتر

             گن

            آدنان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱۳.  BIG DADDY

لقب : بیگ ددی

قد : ۱۹۴ سانتی متر

وزن : ۳۰۵ کیلو گرم ( خیلی گندسا )

تاریخ ورود به کشتی کج : ۱۹۹۳

دوستان : مت استریکر

اهل : هارلم . نیویورک

افتخارات : world tag team champion ship

              hardcore champion ship

             قهرمان king of the ring 1995

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱۴ .jerrlawlerlunapic.gif JERRY LAWLER

نام : جری لاولر

لقب : جری کینگ لاولر

قد : ۱۸۲ سانتی متر

وزن : ۱۵۲ کیلو گرم

فینیشر ( حرکت پایانی ) : پایل درایور . فلایینگ فیست دراپ

تاریخ ورود به کشتی کج : ۱۹۹۳

افتخارات : awa world champion

              wccw champion

               king of the ring

               hall of fame 2007

مربی : جکی فارگو

دوستان :

جی آر

اندی کوفمن

بیل دوندی

جیمی هارت

لنس روسل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱۵ .  THE SHEIK

لقب : شیخ

اهل : صحرای سوریه

قد : ۱۸۰ سانتی متر

تاریخ ورود به کشتی کج : ۱۹۶۰

فینیشرها : کمل کلاچ . نتد فور اکزسیو . یوز آف فارن آبجکت

افتخارات : NWA CHAMPION

              HALL OF FAME 2007

او عموی سابو است .

همچنین مربی اشخاصی همچون سابو و ولنتاین و راب ون دام و ... بوده .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱۶ .  EDDIE GUERRERO

نام : ادی گوئررو

اهل :ال پاسو . تکزاس

قد : ۱۷۲ سانتی متر

وزن : ۵ / ۱۳۷ کیلوگرم

تاریخ تولد : ۱۹۶۸ میلادی ( ۱۳۴۶ هجری شمسی )

تاریخ فوت : ۲۰۰۵ میلادی ( ۱۳۸۴ هجری شمسی )

افتخارات : WWE WORLD HEAVY WEIGHT CHAMPION

              WWE TAG TEAM CHAMPION _3

              WWE INTER CONTINENTAL CHAMPION _ 2

             WWE UNITED STATES CHAMPIO

              WWE EUROPEAN CHAMPION SHIP _ 2

               WCW UNITED STATES CHAMPION

               WCW CRUISER WEIGHT CHAMPION

               ECW TELEVISION CHAMPION _ 2

              HALL OF FAME 2006

دوستان :

باتیستا

بنوا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱۷ .  JIM ROSS

نام : جیم روس

معروف به : جی آر

اهل : ویل شرقی . اکلا

افتخارات : HALL OF FAME 2007

او گزارشگر بازیهای هفتگی راو است .

او یکی از بهترین کتابهای آشپزی را نوشته .

دوستان :

جری لاولر

استیو ویلیام

بابی هینن

بیل واتس

استون کولد استیو آئوستین


مطالب مشابه :


عکس های جدید شیمس

كشتي كجwwe - عکس های جدید شیمس - - كشتي كجwwe. كشتي كجwwe. صفحه بک لینک فا.
دیگر نتایج

كشتي كجwwe - دیگر نتایج - - كشتي كجwwe. كشتي كجwwe. صفحه بک لینک فا.
سن کشتی کج کاران

كشتي كجwwe - سن کشتی کج کاران - - كشتي كجwwe. كشتي كجwwe. صفحه بک لینک فا.
بااین آیکون شمامی توانید جدول لیگ مورد نظرتان راانتخاب کنید

كشتي كجwwe - بااین آیکون شمامی توانید جدول لیگ مورد نظرتان راانتخاب کنید - بک لینک فا.
بیوکرافی

كشتي كجwwe - بیوکرافی - - كشتي كجwwe. كشتي كجwwe. صفحه بک لینک فا.
دلارام

برين كشتي شكسته ، ناخدا كو طراح قالب: قالب فا; دريافت
ایلیاد و اودیسه(هومر)

جز كشتي اوليس بقيه از بين رفتند. اوليس با كشتي خود به جزيره ديگررفت كه محل زني جادوگر بود.
برچسب :