لیست کامل اسامی شرکت کنندگان

۱- عبدالرسول حاجی زاده - لامرد - دهستان چاهوند

۲- فاطمه خراشادی زاده - استهبان

۳-زهره قاسمی -  استهبان

۴- نیما قاسمی -  استهبان

۵-سید مسیح ناظمی - استهبان

۶-محمد رضا قاسمی -  استهبان

۷-پویا آل ابراهیم - استهبان

۸-زهرا چرخ انداز- استهبان

۹-ماندانا آل ابراهیم - استهبان

۱۰-مهسا لطفی -استهبان

۱۱- نسیم آل ابراهیم - استهبان

۱۲- نرجس غضنفرنژاد -استهبان

۱۳- هانیه قاسمی - استهبان

۱۴-زینب شیروانی - گناوه

۱۵- میترا شاه کرمی - کازرون

۱۶-نگار شاه کرمی - کازرون

۱۷- درنا زارعی - مرودشت

۱۸- سارا مداح زاده - شیراز

۱۹- مجتبی زارعی - جهرم

۲۰-علی حاتمی - کازرون

۲۱-حسن مختارزاده - کنگان

۲۲-مهدی زارع - مرودشت

۲۳-محسن افروغ - حاجی آباد هرمزگان

۲۴-حسین قربانی - شیراز

۲۵- عباس امانی - گراش

۲۶-نحله اوسط جهرمی - جهرم

۲۷-اعظم پشت مشهدی - بندر عباس

۲۸-جواد اسلامی - مرودشت

۲۹- علی پاینده جهرمی - شیراز

۳۰- جمیله جاویدی - فسا

۳۱- بهنام نیک سرشت - بندرعباس

۳۲- فاطمه گرگین نژاد - آباده

۳۳- رشدیه عالیان - بستک

۳۴- مهناز نعمت زادگان - بندرعباس

۳۵- فرناز زارعیان - جهرم

۳۶- احسان عبدلی - جهرم

۳۷- سندی مومنی - شیراز

۳۸- سمیرا  مهدی یار -شیراز

۳۹- مینا گودرزی - رستم

۴۰-فاطمه فانی - جهرم

۴۱- فاطمه سلطان جلالی - نی ریز

۴۲-سجاد نوروزی - جهرم

۴۳-نسرین رئوفی جهرمی - جهرم

۴۴- جهانگیر  موسوی - کازرون

۴۵-زهرا بخشی - مرودشت

۴۶-محبوبه اقبال - داراب

۴۷-مریم اقبال - داراب

۴۸-خلیل بردباریان - داراب

۴۹-الهام رستمی  - آباده

۵۰-شهره حسین بیگی - شیراز

 ۵۱-طیبه صابرزاده شوریچه - شیراز

۵۲-حسین قربانی - شیراز

۵۳-راضیه حقیقت - فیشور

۵۴-غلامرضا هاشمی - استهبان

۵۵-سلمان اردشیری - استهبان

۵۶-محمد جواد اردال - استهبان

۵۷-پریا باستانی - شیراز

۵۸-حمید رضا ایزدی فر - شیراز

۵۹-آرزو مهبودی - شیراز

۶۰-محمد رضا ایزدی فر - شیراز

۶۱-محمد صادق رضا نیا - اباده

۶۲-سمیه قادرپور - خنج

۶۳-رقیه قبادی - بوشهر-اهرم

۶۴-سارا هبدی پور -رستم

۶۵-مجید توکلی -استهبان

۶۶-حسین ترحمی -استهبان

۶۷-محمدرضا ال ابراهیم -استهبان

۶۸-زیبا جواهریان همدانی-استهبان

۶۹-سعیده یزدی - جهرم - حنا

۷۰-معصومه صالحی - نیریز

۷۱-سونیا قادرپور - خنج

۷۲-نسیبه قادرپور - خنج

۷۳-سارا معظی - جهرم

۷۴-زهرا صادقی - شیراز

۷۵-سروش استاد زاده - برازجان

۷۶-زهرا صامتی - رودان

۷۷-جواد نمازی - داراب

۷۸-سید آرش صحرائیان - جهرم

۷۹-فرشید فرهمند نیا - شیراز

۸۰-علی اکبر رحیمی - اقلید

 ۸۱-مینا گودرزی - ممسنی

۸۲ - سیروس جمشیدی - شیراز

۸۳- نرگس شجاعی - خنج

۸۴- میثم محمدی - شیراز

۸۵- محمود عطائی - داراب

۸۶- احسان غریب خانی - آباده

۸۷- مریم عادلیان - شیراز

۸۸- مریم مانیانی - جهرم

۸۹- زینب قاسمیان - جهرم

۹۰ - سحر کارگر فرد - جهرم

۹۱- بهاره کرمی زندی - اسلامشهر

۹۲- فاطمه اوسط - جهرم

۹۳ - پیام کاظمیان فرد - جهرم

۹۴- علی اسکندریان - جهرم

۹۵- زهرا کاظمی - جهرم

۹۶- فریده نامجو - جهرم

۹۷- شهلا صادقی - جهرم

۹۸- گلناز صفوی - لامرد

۹۹- فاطمه عباسپور - کازرون

۱۰۰- حجت لطفی پور - جهرم

۱۰۱-شکراله کریمی - جهرم

۱۰۲-مژده سهرابی - جهرم

۱۰۳- ابوالفضل ساعدی - جهرم

۱۰۴-طاهره علی نژاد حقیقی - جهرم

۱۰۵-شکوه موسوی - شیراز

۱۰۶- فوزیه وطن دوست - بنارویه

۱۰۷- مریم سنگتراش - جهرم

۱۰۸-شیما کارگرفرد - جهرم

۱۰۹-مجتبی برادران - جهرم

۱۱۰-زهرا زارع موئد - جهرم

۱۱۱- زینب زمانیان - جهرم

۱۱۲- گلناز صفوی - لامرد

۱۱۳- سمیرا یوسفی - جهرم

۱۱۴-محمود ابراهیمی - جهرم

۱۱۵- شکراله کریمی - جهرم

۱۱۶- زهرا زارعیان جهرمی- جهرم

۱۱۷-مرضیه آل ابراهیم - شیراز

۱۱۸- محمد خشایار - جهرم

۱۱۹- فاطمه پارسایی - جهرم

۱۲۰-سجاد نوروزی - جهرم

۱۲۱- مهناز صحرائیان - شیراز

۱۲۲- رضوان شریفی - اقلید

۱۲۳- مرتضی نصیری - شیراز

۱۲۴- الهام جوکار - جهرم

۱۲۵- رویا مصلی نژاد- جهرم

۱۲۶- زهرا هنرمندنیا - جهرم

۱۲۷- ملک تاج شریفی پور - جهرم

۱۲۸- فائزه طاهری - دوزه

۱۲۹-عالیه گلچین - شیراز

۱۳۰- شهرام قلی زاده - برازجان

۱۳۱-زهرا نعمتی - شیراز

۱۳۲- فاطمه محمدیان فر - استهبان

۱۳۳- زری ثالثی - استهبان

۱۳۴- حسین بادپا - جهرم

۱۳۵- نجمه عباسی - شیراز

۱۳۶- شقایق قناعتیان - بندرعباس

۱۳۷- سارا روایی - بندرعباس

۱۳۸- الهام معروفی - جهرم

۱۳۹- بهنام گواری - شیراز

۱۴۰-سمیره حنایی - بستک

۱۴۱-مرضیه باقرزاده -جهرم

۱۴۲- محمد امین حمزوی - شیراز

۱۴۳-سیده بهناز موسوی - قشم

۱۴۴- سیده حدیث موسوی - قشم

۱۴۵- فاطمه تسلیم - جهرم

۱۴۶-لیلا برزگر - شیراز

۱۴۷-زهرا کرمی - شیراز

۱۴۸- سارا جوادی - جهرم

۱۴۹-امین شفاعت پناهی - شیراز

۱۵۰- سودابه گلشن - جهرم

۱۵۱- سمیه کاظمی - شیراز

۱۵۲- سعید صحرائیان - جهرم

۱۵۳-آسیه زاهدی - بندرعباس

۱۵۴-بامداد بویه - شیراز

۱۵۵- نازنینین قاسمی - استهبان

۱۵۶- باران بویه - شیراز

۱۵۷- بیتا شایسته - شیراز

۱۵۸- امید محمدی - خورموج

۱۵۹-معصومه فرار - خرامه

۱۶۰-پردیس زارعیان - شیراز

۱۶۱-نگین روغنیان - جهرم

162- مریم ارجمندی - شیراز

163-شهلا بهجت - شیراز

164-مطالب مشابه :


لیست کامل اسامی شرکت کنندگان

۴۳-نسرین رئوفی جهرمی - جهرم . ۴۴- جهانگیر موسوی - - حمید رضا اکبری ( شروه ) - احمد ضابطی جهرمی
جهرم

سناءالدین فرهنگ جهرمی داوران جشنواره دوم : - حمید رضا اکبری ( شروه ) - احمد ضابطی جهرمی
معرفی داوران جشنواره سوم

سناءالدین فرهنگ جهرمی داوران : - حمید رضا اکبری ( شروه ) - احمد ضابطی جهرمی - اعظم کیان
مقدمه کتاب واگویه های صابر

شروه - مقدمه می رساند.در جایی مثل جهرم این ترانه ها در ظرف و نام نوایی که به نام جهرمی معروف
داستان های چندباره

سناءالدین فرهنگ جهرمی داوران جشنواره دوم : - حمید رضا اکبری ( شروه ) - احمد ضابطی جهرمی
کتاب واگویه های صابر(علی قلی بهارلو) -شروه دارابی

چِنُ وِن - کتاب واگویه های صابر(علی قلی بهارلو) -شروه دارابی - - چِنُ وِن
برچسب :