پاویرپوینت دین و زندگی اول دبیرستان

  در زمان ارائه درس از قرائت آیات هم استفاده می شود.البته برخی پاورپوینت ها در عین خوب وجالب بودن چون حجم بالایی دارند در وبلاگ قرارنمی گیرند،هرچند پاورپوینت های ساخته شده دارای نواقص و کاستی هایی است ،که  اغماض و راهنمایی بازدید کنندگان محترم را می طلبد......

پاورپوینت درس 7دین و زندگی1

درس 8دین و زندگی 1با انجام فعالیت ها

پاورپوینت درس 9دین و زندگی1 

پاورپوینت درس 10دین و زندگی 1

پا ورپوینت درس 10دین و زندگی1با ترجمه آیات و انجام فعالیت ها و اندیشه وتحقیق

پاورپوینت درس 11دین و زندگی1 

درس 11کلاس اول 2همراه با انجام فعالیت ها

درس 11کلاس اول 1(زیباست با یک کم حجم بیشتر)

درس 12 دین و زندگی 1

درس 13دین و زندگی 1فقط ترجمه آیات

درس 14 دین و زندگی 1

درس 15بدون انجام فعلیت ها

درس 16دین و زندگی 1بدون انجام فعالیت ها


مطالب مشابه :


پاسخ پیام آیات دین وزندگی 1

پاسخ پیام آیات دین وزندگی 1. و تحقیق اول دبیرستان قرار دارد و فعالیت های آن موجود
حل فعالیت های درس دین وزندگی سال دوّم متوسطه

حل فعالیت های درس دین وزندگی سال دوّم متوسطه حل فعالیت های درس دین وزندگی سال دوّم
پاسخ اندیشه و تحقیق کنید دین وزندگی اول دبیرستان

پاسخ اندیشه و تحقیق کنید دین وزندگی اول دبیرستان. چون فعالیت های انسان بر جواب : مرحله اول.
سوالات متن با اندیشه و تحقیق دین و زندگی اول همراه با جواب

عربی و دین و زندگی دبیرستان دین و زندگی اول همراه با جواب فعالیت های انسان بر اساس
پاویرپوینت دین و زندگی اول دبیرستان

اول دبیرستان; آیات دین و هرچند پاورپوینت های ساخته شده دارای معلم دین وزندگی
جواب اندیشه و تحقیق دینی اول دبیرستان

در باره ی کتاب های دین وزندگی چون فعالیت های انسان بر اساس عقل و انتخاب جواب : مرحله اول.
سوالات متن دین و زندگی سال اول دبیرستان

دین وزندگی سوالات متن دین و زندگی سال اول دبیرستان - دین و چون فعالیت های انسان بر
حل تمرین و فعالیت های دین وزندگی ۲ درس ۷- ۱۶

حل تمرین و فعالیت های دین وزندگی ۲ درس ۷-
انجام فعالیتهای درس 14 دین و زندگی 3

و فعالیت های دين دین وزندگی 1 کتاب های کمک درسی رایگان ابتدایی راهنمایی دبیرستان
برچسب :