دعای صبحگاهی

با شروع کار مدارس ٬دانش آموزان باید هر روزصبح سر صف ٬دعایی تحت عنوان "دعای صبحگاهی" خوانده وسپس به کلاس درس بروند.متن دعای زیر جهت استفاده مدارس در مراسم صبحگاهی پیشنهاد می گردد.

خدایا٬تنها تورا پرستیده وبنده تو هستیم٬ما را از پرستش خداوندگان ساختگی مصون بدار.

پروردگارا٬رشته علوم انسانی که سالها با آن زندگی کرده وبدان سخت علاقمندیم وطاقت نابودی آنرا نداریم٬از خطر انهدام واز بین رفتن ٬نجات بده.

ای خداوند رحمان ورحیم٬توان تحمل سختی هاوتسلیم نشدن در برابر حوادث وحشتناک از جمله صبر وشکیبایی در برابرتورم ناشی از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها٬به ماعطا بفرما.

معبودا٬به مسئولان ما فکر٬به معلمان ماحقوق کافی٬به پدر ومادر ماطاقت وبه جوانان ماتوان بیشتر٬جهت رشد وتعالی جامعه عنایت بفرما.

آفریدگارا٬محتوی کتب درسی(بی محتوی فعلی)با توجه به نیازهای ماوپیشرفت اجتماع انسانی٬افزون بگردان .

ای خداوند بزرگ ٬ما را از شر فقروتحت پوشش قرار گرفتن کمیته امداد٬که دست اندر کاران سعی در افزودن جمعیت آن هستند٬نجات بده .

ای خالق همه هستی٬ما را جهت ادای دین بزرگانی که در گذشته به جامعه ماخدمت نموده ودر حال حاضربه آنها ناسزا می گوییم٬یاری بفرما.

ای قادر بی همتا٬زمینها را ارزان٬شغلها را زیاد٬و خانه ساختن ها را آسان بفرما٬تا در آینده بتوانیم به زندگی بسیار ساده خود٬ ادامه بدهیم.

خدایا ٬آنچه عرض کرده ونکردیم وبسود بندگان بیچاره وبی پناهت می باشد٬دور از چشم مسئولین بی مسئول٬ به ماعنایت بفرما.

 

 


مطالب مشابه :


نیایش صبحگاهی

اندکی صبر سحر نزدیک است - نیایش صبحگاهی - آسمان ِ چشم ِ تو آیینه ای کیست؟؟؟
متن نیایش ویژه مراسم صبحگاهی مدارس

طرح كلاسی - متن نیایش ویژه مراسم صبحگاهی مدارس - محتویات آموزشی - طرح كلاسی
دعایی صبحگاهی مدارس

سبزوار خداداد فروزنده - دعایی صبحگاهی مدارس - بسم الله الرحمن الرحیم * خدایا بر محمد و آلش
دعا وسرود مراسم صبحگاهی

همکلاسی ها 5 - دعا وسرود مراسم صبحگاهی - نمونه سوال -طرح درس مدارس راهنمایی تیز هوشان .
برنامه ريزي مراسم صبحگاهي

مراسم صبحگاه که در مدارس به مدت 15 دقیقه قبل از ورزش صبحگاهی یک کار دیگر گروهی بوده که اگر
فهرست دعای صبحگاهی روزها :

فعالیتهای پرورشی مدارس - فهرست دعای صبحگاهی روزها : - راهنمایی مربیان و معاونان پرورشی در
دعای صبحگاهی

كنگان طنز - دعای صبحگاهی - - كنگان طنز با شروع کار مدارس ٬دانش آموزان باید هر روزصبح سر صف
برچسب :