روشهاي خواندن متن (مطالعه)


خواندن خطابی: در این نوع خواندن معمولا معلم یا یک دانش آموز خطاب به دیگران متنی را میخواند و آنان ضمن گوش کردن، به متن هم نگاه می کنند . معمولا در کلاسهاي اول تا سوم معلمان براي ارائه ي درس جدید از این نوع خواندن استفاده میکنند. معلمان باید هنگامی که دانش آموزي با صداي بلند و به صورت خطابی متنی را میخواند، به طرز خواندن وي دقت کنند و اشکالات و اشتباهاتش را به وي گوشزد کنند. همخوانی: در این نوع خواندن، معلم یا یک دانش آموز متن را می خواند و دانش آموزان دیگر باصداي بلند آن را تکرار میکنند . این نوع خواندن بیشتر در کلاس اول کاربرد دارد و میتواند دانش آموزانی را که از خواندن خطابی انفرادي خجالت میکشند، به خواندن انفرادي متن تشویق کند. خواندن اجمالی: هدف از این نوع مطالعه دستیابی به نکته ها و مطالب مهم متن یا کتاب و کشف ساختار و مضمون کلی آن است. با خواندن اجمالی، دانش آموز محتواي متن یا کتاب را به طور مجمل ادراك می کند، با ساختار کتاب از قبیل (واحدهاي پیش از متن،صفحه ي عنوان، صفحه ي شناسنامه، پیش گفتار، فهرست عناوین، جداول، متن اصلی کتاب و همچنین واحدهاي پس از متن،خلاصه ي مطالب، پرسشها، فهرست منابع و...) آشنا می شود . سرعت تقریبی این نوع خواندن در حدود هزار تا چهار هزار کلمه در دقیقه است. مطالعه ي اجمالی باعث میشود خواننده به تواناییهایی دست یابد: الف) تعیین میزان اهمیت مطالب و طرح ریزي روش مناسب مطالعه ي متن یا کتاب) ب) تخمین زدن مقدار مطالب و میزان آن براي زمانبندي مطالعه.) پ) کسب نظرگاه کلی از مطالب، پیش از خواندن جزئیات، براي افزایش میزان درك مطالب و انباشت و نگهداري آنها در حافظه) ت) افزایش میزان دقت و تمرکز حواس از طریق افزایش میزان علاقه به مطلب. باید به دانش آموزان آموخت که در خواندن اجمالی، باید از جزئیات صرف نظر کنند و در جست وجوي نکات کلیدي، ارزیابی ساختار و ترتیب مطلب و سبک نگارش متن، رابطه ي بندها، جمله ها و فصلهاي کتاب با هم، عناوین اصلی و فرعی متن، نمودارها و تصاویر باشند. باید دانش آموز بیاموزد که در آغاز مطالعه ي هر کتاب، مجله یا هر متن دیگر، نخست مرحله ي مطالعه ي اجمالی آن را انجام دهد. مطالعه ي سریع (تندخوانی): هدف از این نوع مطالعه، کسب آشنایی با متن یا کتاب از طریق مرور آن با سرعت فوقالعاده زیاد است. به نظر میرسد دانش آموزان پایه هاي اول تا سوم توانایی لازم براي این نوع خواندن را ندارند ولی از کلاس چهارم به بعد باید سعی شود این شیوه ي مطالعه را بیاموزند. تندخوانی مستلزم حرکت منظم و همراه با آهنگ مناسب چشم با سرعت زیاد بر روي صفحات و هماهنگی ذهن با این حرکات است و دانش آموز باید با تمرین زیاد با این نوع خواندن آشنا شود. گروه خوانی (عبارتخوانی) : برخلاف پایه ي اول که ممکن است دانش آموز هنگام خواندن، متن را کلمه به کلمه یا حتی حرف به حرف بخواند، باید سعی شود در کلاسهاي دوم تا پنجم دبستان به گروه خوانی و سپس جمله  خوانی مبادرت ورزد. سرعت تقریبی این نوع مطالعه بین 300 تا 1000 کلمه در دقیقه است. هر جمله از یک یا چند گروه تشکیل میشود. معمولا ساخت جمله هاي خبري زبان فارسی به شکل زیر است: گروه اسمی + گروه فعلی = جمله مثال: پیامبر بزرگ اسلام + با یاران خود مشورت میکرد. اهداف اصلی گروه خوانی افزایش سرعت مطالعه است،بنابراین، دانش آموزان باید عادت کنند به جاي خواندن کلمه ها به خواندن گروهها و جمله بپردازند. فواید گروه خوانی الف-  افزایش سرعت مطالعه از طریق ترك عادت کلمه به کلمه خواندن. ب- افزایش درك مطلب از طریق بازشناسی اندیشه هاي نویسنده. پ- افزایش تمرکز حواس و لذت حاصل از مطالعه از طریق هماهنگ سازي سرعت خواندن با سرعت فکر کردن.  


مطالب مشابه :


صدای تشویق تماشاگران استقلال-پرسپولیس-و سایر تیم ها

ویرایشگر ایرانی - صدای تشویق تماشاگران استقلال-پرسپولیس-و سایر تیم ها,sadeghi-mahdi
خطوط و تصاویر زیبای جدا کننده برای وبلاگ و هر متن یا موضوعی

آرشيو موضوعي: خوش آمد گویی شکلک و آیکون های مذهبی شکلک اعداد متحرک زیبا برای وبلاگ و متن ها
چگونه فرزندان خود را به نماز خواندن تشویق کنیم؟

عاشقانه - چگونه فرزندان خود را به نماز خواندن تشویق کنیم؟ - متن های عاشقانه - عاشقانه
تشویق به کتاب خوانی در کتابخانه و کلاس

تشویق به کتاب خوانی در کتابخانه و متن پیشنهادی برای املای کلاس اول اردیبهشت
روش های تشویق کودکان جهت سخن گفتن

روانشناسی - روش های تشویق کودکان جهت سخن گفتن مترجم گوگل (ترجمه متن و وب) Medical terminology
نمونه متن های مجری

متن مجری و عوامل هنری جشن تکلیف ـ دبستان یاس نبی(س) ـ اسفند 1389 (با نشستن بچه ها و تشویق حضار)
روشهاي خواندن متن (مطالعه)

آبی آرام - روشهاي خواندن متن (مطالعه) - خواندن خطابی: در این نوع خواندن معمولا معلم یا یک
برچسب :