كتاب درسي، راهنماي معلم، زمان بندي تدريس، بارم بندي و طرح درس رياضي هفتم و هشتم

(آخرین به روز رسانی: 18 اسفند 1393)

كتاب‌هاي درسي رياضي:  

كتاب درسي رياضي پايه هفتم 94-93 

كتاب درسي رياضي پايه هشتم 94-93  

كتاب رياضي تكميلي پايه هفتم مدارس تيزهوشان

 

راهنماي معلم:  

پيش نويس راهنماي معلم رياضي هفتم 93-92

پيش نويس راهنماي معلم رياضي هشتم (كليات و فصل اول) 

پيش نويس راهنماي معلم رياضي هشتم (فصل دوم) 

 نقشه مفهومي رياضي هشتم (فصل سوم) (محمدرضا شاكر)

پیش نویس راهنمای معلم ریاضی هشتم (فصل سوم)

پیش نویس راهنمای معلم ریاضی هشتم (فصل چهارم)

پیش نویس راهنمای معلم ریاضی هشتم (فصل پنجم)

پیش نویس راهنمای معلم ریاضی هشتم (فصل ششم)

پیش نویس راهنمای معلم ریاضی هشتم (فصل هفتم)

پیش نویس راهنمای معلم ریاضی هشتم (فصل هشتم)

پیش نویس راهنمای معلم ریاضی هشتم (فصل نهم)

 

زمان بندي تدريس و بارم بندي رياضي هفتم و هشتم: 

زمان بندي رياضي پايه هفتم 

بارم بندي رياضي پايه هفتم (94-93)

بودجه بندي رياضي پايه هشتم 

بارم بندي رياضي پايه هشتم  (94-93)

 

طرح درس رياضي هفتم و هشتم:  

طرح درس سالانه رياضي پايه هفتم 

طرح درس سالانه رياضي پايه هشتم (فاطمه جباري فرد) 

طرح درس روزانه- رياضي هفتم- عددهاي علامت دار (زهرا شايان راد) 

طرح درس روزانه- رياضي هشتم- عددهاي صحيح (هاجر شمسي ديلمي)

 


مطالب مشابه :


كتاب درسي، راهنماي معلم، زمان بندي تدريس، بارم بندي و طرح درس رياضي هفتم و هشتم

گروه آموزشی ریاضی استان قزوین - كتاب درسي، راهنماي معلم، زمان بندي تدريس، بارم بندي و طرح
بودجه بندي و بارم بندي ، كتاب‌هاي درسي رياضي ، راهنماي معلم و ...

آموزش رياضي متوسطه هفتم هشتم نهم و . - بودجه بندي و بارم بندي ، كتاب‌هاي درسي رياضي
كتاب‌هاي آموزشي رياضي گامي تا فرزانگان

انتشارات « گامی تا فرزانگان » برای ریاضی پایه های هفتم كتاب ‌ها در مدارس تيزهوشان
دانلود پاسخ فعاليت هاي كتاب علوم تجربي پايه هفتم

علوم پایه ی هفتم دانلود پاسخ فعاليت هاي كتاب نمونه سوالات علوم تجربي فصل 1 و 2 تيزهوشان
سوالات احتمالي تيزهوشان 94-95(ششم)

سرزمين هفتم سمپاد - سوالات احتمالي تيزهوشان 94-95(ششم) - وبلاگي براي هفتمي هاي سمپادي - سرزمين
دانلود كتاب شيمي تكميلي دوم راهنمايي تيزهوشان

www.301078.tk - دانلود كتاب شيمي تكميلي دوم راهنمايي تيزهوشان - درسي و غيره
برچسب :