معرفی هنرستان های دخترانه ناحیه5

                                          

معرفی هنرستان حرفه ای دخترانه عترت

عادی-دولتی

ناحیه ۵

رشته های دایر درهنرستان:

گرافیک

طراحی دوخت

 کودکیاری

معماری

تصاوير زيباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی

آدرس وتلفن:

بولوار مجلسی-ابتدای بولوار ابوریحان

۲۷۱۱۱۰۰-۲۷۲۹۹۱۱


                                      

هنرستان کاردانش دخترانه حاج ابوالقاسم عرفانی

عادی-دولتی

ناحیه ۵

رشته های دایر درهنرستان:

حسابداری مالی

طراحی صفحات وب

نقشه کشی ساختمان

عکاسی دیجیتال

گرافیک کامپیوتری

معماری داخلی

تصاوير زيباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی

آدرس وتلفن:

انتهای میرزا کوچک خان-اسماعیل پور۲

۲۵۹۶۶۲۲

هنرستان فنی حرفه ای دخترانه بصیرت

عادی-دولتی

ناحیه ۵

رشته های دایر درهنرستان:

حسابداری

نقشه کشی معماری

کامپیوتر

تصاوير زيباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی

آدرس وتلفن:

بلوار وحدت نرسیده به چهارراه مقدم

۳۶۸۱۰۶۰-۳۶۸۵۸۶۱

هنرستان فنی حرفه ای دخترانه المهدی(عج)

عادی-دولتی

ناحیه ۵

رشته های دایر درهنرستان:

الکترونیک

کامپیوتر

تصاوير زيباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی

آدرس وتلفن:

شهرک شهیدرجایی خیابان حر-حر۲۸

۳۷۱۷۰۵۱-۳۷۲۷۰۴۶

هنرستان کاردانش دخترانه رابعه

غیردولتی

ناحیه ۵

رشته های دایر درهنرستان:

راهنمای گردشگری

حسابداری مالی

طراحی صفحات وب

تصاوير زيباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی

آدرس وتلفن:

مفتح۳

۲۷۳۵۶۴۸

هنرستان کاردانش دخترانه ربابه طاهباز

عادی-دولتی

ناحیه ۵

رشته های دایر درهنرستان:

خیاطی لباس شب وعروس

طراحی صفحات وب

گرافیک کامپیوتری

مددیاری سالمندان

هتلداری

تصاوير زيباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی

آدرس وتلفن:

شهرک شهیدباهنر امام رضای۴

۳۹۶۰۰۵۵

هنرستان کاردانش دخترانه شهید اول

عادی-دولتی

ناحیه ۵

رشته های دایر درهنرستان:

تولید چندرسانه ای

حسابداری مالی

خیاطی لباس شب وعروس

مدیریت وبرنامه ریزی امورخانواده

نگارگری

تصاوير زيباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی

آدرس وتلفن:

مهرآباد انتهای خیابان سلمان

۲۵۹۳۱۱۱

هنرستان کاردانش دخترانه شهیدان بانپور۱

عادی-دولتی

ناحیه ۵

رشته های دایر درهنرستان:

خیاطی لباس شب وعروس

مدیریت وبرنامه ریزی امورخانواده

نگارگری

تصاوير زيباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی

آدرس وتلفن:

بلوار امت امت ۳۱

۲۵۹۳۳۲۲

هنرستان کاردانش دخترانه محمودزاده اسکویی

عادی-دولتی

ناحیه ۵

رشته های دایر درهنرستان:

خیاطی لباس شب وعروس

حسابداری مالی

طراحی صفحات وب

مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده

تصاوير زيباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی

آدرس وتلفن:

شهرک شهید رجایی حر۴۴


مطالب مشابه :


مسابقات گروه فيزيك استان

گروه فیزیک ناحیه 5 آموزش و پرورش مشهد گروه فیزیک ناحیه 5 های آموزشی متوسطه به آدرس keo.ir/ktm
معرفی هنرستان های دخترانه ناحیه5

گروه کامپیوتر آموزش و پرورش ناحیه 5 مشهد آدرس وتلفن: مهرآباد انتهای خیابان
فارغ النحصیلان مدرسه ایوب فرشتیان

دبستان شهید ایوب فرشتیان ناحیه 5 مشهد. تحصیل و موقعیت شغلی فعلی خودشان را به آدرس
فهرست مدارس شاهد در شهر مشهد مقدس

فهرست مدارس شاهد در شهر مشهد حجت 4 5 ناحيه 1 شاهد ع) ناحیه 4 مشهد
ستاد اسکان در مشهد

دبستان ایوب فرشتیان ناحیه 5 مشهد. پرسش مهر 6. آدرس پايگاه هاي پذيرش زائرين فرهنگي در شهر
سوالات آزمون کامپیوتر

کارو فناوری ناحیه 6 خراسان رضوی ( مشهد) در قسمت to آدرس الکترونیکی a, b را می نویسیم . ب)
ستاد اسکان زائرین فرهنگی در مشهد

ستاد اسکان زائرین فرهنگی در مشهد ناحیه 5 مشهد. مدارس در مشهد مقدس به آدرس.
برچسب :