منبع تغذيه بدون ترانس

Transformerless PSU

منبع تغذيه بدون ترانس


transformerless_psu.jpg

TransformerlessPSU.png

ولتاژ خروجي با تعويض ديود زنر D1 مشخص مي شود.

جريان خروجي مدار بالا 100mA است كه براي افزايش آن بايد خازن C1 را افزايش دهيد كه در آن حالت بايد براي ترانزيستور Q1 از گرماگير استفاده كنيد.

هشدار: ولتاژ اين مدار از شبكه ولتاژ برق ايزوله نيست و خطر برق گرفتگي دارد، لذا در مدارهايي مانند محافظ كولر يا لامپهاي اضطراري شارژي از آن استفاده كنيد.

 

qmsslab.com


MHD


مطالب مشابه :


صرفا جهت اطلاع - امکانات دانشگاه پیام نور مشهد

اخبار پیام نور | سیستم گلستان | فراگیر پیام نور امکانات دانشگاه پیام نور مشهد
سایت دانشگاههای پیام نور وسایر دانشگاهها

سایت دانشگاههای پیام نور راهنمای سیستم گلستان دانشجویان پیام دانشگاه پیام نور
نمونه سوالات درس " مخابرات 1 "

رسمی دانشجویان مهندسی برق ،پیام نور مشهد دانشگاه پیام نور مشهد; سیستم جامع گلستان;
تست هوش...

رسمی دانشجویان مهندسی برق ،پیام نور مشهد. دانشگاه پیام نور مشهد; سیستم جامع گلستان;
ترول طنز

رسمی دانشجویان مهندسی برق ،پیام نور مشهد دانشگاه پیام نور مشهد; سیستم جامع گلستان;
اطلاعیه!

رسمی دانشجویان مهندسی برق ،پیام نور مشهد. دانشگاه پیام نور مشهد; سیستم جامع گلستان;
منبع تغذيه بدون ترانس

رسمی دانشجویان مهندسی برق ،پیام نور مشهد دانشگاه پیام نور مشهد; سیستم جامع گلستان;
مدار انتقال بیسیم برق!

رسمی دانشجویان مهندسی برق ،پیام نور مشهد. دانشگاه پیام نور مشهد; سیستم جامع گلستان;
تصاویر استریوگرام

رسمی دانشجویان مهندسی برق ،پیام نور مشهد دانشگاه پیام نور مشهد; سیستم جامع گلستان;
برچسب :