شيت بندي هايي كه هيچ كجا نخواهيد ديد!!

1.jpg

IMG_1212.jpgIMG_1220.jpg


IMG_0035.JPG

2%20%281%29.jpg

IMG_1204.jpg


IMG_1205.jpg

شخصا اينو بيشتر از همه خوشم اومد شيت بندي كاملا با توجه به بناهايي كه تو شيت ها بررسي شده بودند انجام شده بود

2.jpg

IMG_1208.jpg


ybp76xm904yy5tuyjlrw.jpg

فكر كن...!طاق زدن با شيت :))

IMG_1209.jpg

a8ly3pxn4pa576at5olw.jpg

كمبود ديوار چه ها كه با آدم نميكنه))

IMG_1219.jpg


IMG_1286.jpg

6bpulp1viandcgglssqt.jpg


jztak7ipifadjkiri7d2.jpg


dowcxgs58brgh76lymb.jpg

IMG_1366.jpg

ادامه داردwww.pichak.net-48.gifمطالب مشابه :


چگونگی شیت بندی طرح معماری

خود اجزا ، كادر شيت را ببندند مقطع به دليل خط كلفت پائين به كادر بندي شيت بندي
شيت بندي

A.S.O.N.A.U - شيت بندي - ََArchitecture Students Of Najaf abad Azad University
نحوه شيت بندي A3

معماری به سبک خودمونی - نحوه شيت بندي a3 - دانشگاه پیام نور تیران
شيت بندي هايي كه هيچ كجا نخواهيد ديد!!

معمارستان - شيت بندي هايي كه هيچ كجا نخواهيد ديد!! - گاهي معماري ، گاهي دلتنگي - معمارستان
چگونگی شیت بندی طرح معماری

خود اجزا ، كادر شيت را ببندند مقطع به دليل خط كلفت پائين به كادر بندي شيت بندي
طرح روي جلد آلبوم

حالت اول اينه كه شيت بندي رو با توجه به پلانتون انجام بديد براي روي جلد. يعني از پلانتن به
برچسب :