پیش شماره و کد تلفن شهرهای استان قزوین 028

 

کد کلیه شهرهای استان به ۰۲۸ تغییر یافته است

جهت جستجوی شماره تلفن های جدید از روی شماره قدیم بر روی لینک زیر کلیک فرمایید.

جستجوي شماره تلفن

همچنین جهت مشاهده تغییرات شماره ها به تفکیک شهرستانها بر روی لینکهای زیر کلیک فرمایید.


 

قزوين و توابع آن

تاكستان و توابع آن

محمديه و توابع آن

آبيك و توابع آن

البرز و توابع آن

بوئين زهرا و توابع آن

اقباليه و توابع آن

 

کدشهرستان نام شهرستان 0282476     آبگرم 0282282     آبيك 0282435     آراسنج 0282228     آقابابا 0282532     آك 0282268     آلتين كش 0282293     آمادگاه آبيك 0282373     آوان 0282462     آوج 0282448     ابراهيم آباد 0282484     ارتش آباد 0282443     ارداق 0282483     اردلان 0282497     اروان 0282592     اسپيك 0282489     استلج 0282447     اسفرورين 0282542     اسلام آباد/اقباليه 0281259     اسماعيل آباد 0282472     اسماعيل آباد/بوئين زهرا 0282338     اكوجان/وشته 0281221     الولك 0282431     اميرآباد/كهنه 0282455     اميرآبادنو 0282547     انداق 0282278     اوركن كرد 0282586     اورنه 0282582     برزلجين 0282274     بكندي 0282422     بوئين زهرا 0282277     بوئينگ بشر 0282232     بيدستان 0282488     پارسپانج 0282239     پاورس 0282632     پريجان 0282572     پناه آباد 0282227     پيريوسفيان 0282522     تاكستان 0282496     چسكين 0282294     چناسك 0282485     چنگوره 0281244     چوبين در 0282585     چوزه 0282299     حاجي تپه 0282579     حسن آباد/سادات 0282288     حسن آباد/كلج 0282249     حسين آباد 0282454     حسين آباد/بوئين زهرا 0282285     حصارخروان 0282486     حصاروليعصر 0282568     حيدريه 0282621     خاتون آباد 0282284     خاك علي 0282433     خرم آباد 0282296     خرم پشته 0282247     خرمن سوخته 0282298     خطايان 0282536     خورهشت 0282452     خوزنين 0282449     خونان 0282456     خيارج 0282548     داغلان 0282573     داكان/رادكان 0282453     دانسفهان 0282549     دستجردتاكستان 0282382     دستجردعليا 0282487     دشتك 0282554     دولت آباد 0282537     ديال آباد 0282724     ديزج 0282379     ديكين 0282322     رازميان 0282225     رامشان 0282332     رجائي دشت 0282444     رحمت آباد 0282623     رحيم آباد/بوئين زهرا 0282587     رحيم آباد/تاكستان 0281234     رزجرد 0281243     رشتقون 0282438     رودك 0282291     زرجه بستان 0282374     زواردشت/زرآباد 0282283     زياران 0282256     زيباشهر/محمديه 0282459     زين آباد 0282574     ساج 0282439     سعيدآباد 0282436     سگزآباد 0282589     سوليقان 0282275     سياهپوش 0282262     سيردان 0282635     شادميان 0282622     شارد 0282441     شال 0282539     شامي شاپ 0282437     شاهين تپه 0282231     شترك ماخورين 0282237     شريف آباد 0281233     شفيع آباد/باراجين 0282578     شنستق عليا 0282457     شهرستانك 0282222     شهرصنعتي/البرز/الوند 0282629     شهرك صنعتي/آراسنج 0281238     شهرك/شهيد/بهشتي 0282473     شهيدآباد 0281534     شيداصفهان 0282583     شيزند 0281258     شينقر 0282625     صدرآباد 0282281     صمغ آباد 0282562     ضياآباد 0282434     طزرك 0282723     طزركش 0282271     عباس آباد 0282295     عبدل آباد 0281241     عبدل آبادمركزي 0282442     عصمت آباد 0282482     علي آباد 0282576     فارسجين 0282235     فارسيان 0282633     فتح آباد 0282627     فيض آباد 0282577     قاسم آباد 0282254     قديم آباد 0282552     قرقسين 0281     قزوين 0282286     قشلاق 0282451     قشلاق چرخلو 0282639     قشلاق مرانلو 0282432     قلعه هاشم خان 0282546     قميك بزرگ 0282477     كاميشگان 0282273     كلج 0282474     كلنجين 0282255     كمال آباد 0282559     كندر 0282544     كنشكين 0282636     كوچار 0281242     كورانه 0282292     كوندج 0282279     كوهگيرعليا 0282276     كوهين 0282538     كهك 0282375     گرمارود 0282446     لوشكان 0282445     مجتمع/ليا 0282624     محمدآبادخررود 0282252     محمودآبادعلمخاني 0282226     محمودآبادنمونه 0282377     مسعودآباد 0282236     مشعلدار 0282251     مشكين آباد 0282362     معلم كلايه 0282634     مندرآباد 0282545     مهدي آباد 0282287     ميرپنجي 0281253     ناصرآباد 0281246     نجف آباد 0282533     نرجه 0282475     نصرت آباد 0282248     نظام آباد 0282297     نودوز 0282575     نهاوند 0282478     نيارج 0282272     نيارك 0282543     نيكوئيه 0282722     وثوق آباد 0282245     ورس 0282458     ولازجرد 0282626     ولدآباد 0282493     هرائين عليا 0281229     هفت سنگان 0282725     همت آباد 0282334     هير 0282782     يانس آباد 0282535     يحيي آباد


مطالب مشابه :


کد ملی و شهر محل صدور (شهر محل تولد) مربوط به آن

کد ملی و شهر محل شهر، کد شهرهای ایران ، استان محل صدور،تولد ، شماره های پیشین
پیش شماره کارت های عابربانک

پیش شماره کارت های نوع بانک. نام بانک. کد بانک. پیش شماره کارت. تجاری دولتی. ملی.
پیش شماره و کد تلفن جدید شهرهای استان گلستان 017

پیش شماره و کد تلفن جدید شهرهای استان گلستان 017. بانک ملی نوشته های
کد پیش شماره تلفن تمامی استان‌ها و شهرستان‌ها

کد پیش شماره تلفن تمامی با 8 رقمی شدن پیش شمارههای تلفنی شهرستان‌های ( مرکز ملی
پیش شماره و کد تلفن استان سمنان 023

پیش شماره و کد تلفن استان سمنان 023. بانک ملی نوشته های
پیش شماره و کد تلفن شهرهای استان لرستان کد جدید 066

پیش شماره و کد تلفن شهرهای استان لرستان کد جدید 066. بانک ملی نوشته های
کد پیش شماره تلفن تمامی استان‌ها و شهرستان‌ها

کد پیش شماره با اجرای طرح ملی هم کدسازی کلیه شماره با 8 رقمی شدن پیش شمارههای
پیش شماره و کد تلفن شهرهای استان قزوین 028

پیش شماره و کد تلفن شهرهای جهت جستجوی شماره تلفن های جدید از روی شماره قدیم بر بانک ملی
دریافت کد پستی از طریق پیامک

مرجع کامل کد ملی و کد منزل یا هر مکانی همراه با پیش شماره شهرتان به شماره ی های پیشین
کد پیش شماره تلفن تمامی استان‌ها و شهرستان‌ها

کد پیش شماره با اجرای طرح ملی هم کدسازی کلیه شماره با 8 رقمی شدن پیش شمارههای
برچسب :