دانلود رمان دالان بهشت از نازی صفوی

 

دریافت  کتابدریافت  کتاب

قسمتی از متن رمان:

محمد رضا در حالی که لقمه بزرگی که لپش را به شکلی مسخره پر کرده بود، هنوز توی دهانش بود، گفت: کدوم عروسی؟!

امیر با حیرت گفت: ا ، چی شد، مگه عروسی به هم خورده؟! خود حاج آقا یکی دو هفته پیش گفتن همین روزها کارت برامون می آرن، نکنه عروس عقلش رسیده و فرار کرده؟!

محمد رضا خندان گفت: بی چاره، عروس دنیا رو بگرده، داماد مثل من پیدا نمی کنه. عقلش وقتی رسید که قبول کرد زن من بشه. حرف عروس نیست که. از دست این پدر…

حرفش را خورد و با عصبانیت نانی را که برداشته بود، دوباره گذاشت توی سینی و در جواب سوال دوباره امیر توضیح داد که عروسی مدتی عقب افتاده، چون به تحریک یکی دو نفر از کارگرها بقیه کارگرها ادعای حق بیمه کرده اند که با احتساب سال های کارکردشان مبلغ قابل توجهی می شد.بعد با لحنی پر از تحقیر و کینه گفت:

غضنفر رو یادته؟!

امیر گفت: دربون کارخونه دیگه.

آ ، بارک الله، مرتیکه موهاش توی کارخونه ما سفید شده حالا پسر بی همه چیزش سر بلند کرده و دو تا لنگه خودش رو هم راه انداخته که باید ماها رو بیمه کنین، و گرنه شکایت می کنیم. پسره پررو وایستاده که بابام رو هم بیمه کنین. حق بیمه این چند ساله رو هم بدین، تازه، آقام وام عروسی هم می خواد. بگو مرتیکه، تو یک عمر زیر سایه بابای من بودی، سقف بالای سرتون و توله هایی که بابات پشت سر هم پس انداخته، توی همین کارخونه ما بوده، حالا باید توی روی بابای من وایسی؟! بری چهار تا از خودت بدتر رو هم بکنی واسه ما شاخ؟! دیروز جان امیر، کم مانده بود بزنم لهش کنم. به خودشون هم گفتم از شما بابا دربون، ننه رختشور بهتر از این توله درست نمی شه.

با این حرفش انگار نفس امیر بند آمد و رنگش مثل گچ سفید شد، در حالی که محمد و جواد مثل لبو قرمز شدند. ولی من خوب به یاد دارم در کمال شرمندگی یک لحظه چه لذت حیوانی از این حرف بردم. چون فکر کردم، ثریا خرد شد، که تا همین چند لحظه پیش داشت با محمد در مورد غنای ادبیات کلاسیک بحث می کرد و داد سخن می داد و از آن حرف های قلنبه سلنبه می زد که لج مرا در می آورد. شاید تمام این حالات سی ثانیه هم طول نکشید. که برخلاف انتظار من و شاید همه، ثریا با آرامش سر بلندی کرد و پرسید:

حالا صرفنظر از مادر و پدرشون، این درخواست حقه یا نا حق؟

رمان های پیشنهادی


مطالب مشابه :


دانلودرمان

قالب کتاب : pdf. پسورد : رمان هدف برتر(هماپوراصفهانی) دانلودرمان موبایل
دانلود رمان بهادر

فرمت کتاب : pdf. 41-رمان هدف برتر. 42-رمان 58-دانلودرمان( اِ ) 59-دانلودرمان( اُ )
دانلودرمان طواف و عشق

41-رمان هدف برتر. 60-دانلودرمان( اَ ) 61 دانلود رمان رکسانا از م.مودب پور فرمت pdf,apk,java
رمان گندم دانلود

دانلودرمان گندم پی دی رمان گندم دانلود, رمان گندم pdf [ یکشنبه ششم مرداد 1392 ] [ 10:47 ]
دانلودرمان تاس عشق

41-رمان هدف برتر. PDF. پسورد : www.98ia.com. برچسب‌ها: رمان تاس عشق, دانلودرمان تاس
دانلود رمان دالان بهشت از نازی صفوی

دانلود رمان تلافی از سیمین شیر دل فرمت pdf,java,apk,epub; 41-رمان هدف برتر. 58-دانلودرمان( اِ ) 59
رمان شبنم عشق

رمان شبنم عشق, دانلودرمان شبنم عشق, رمان شبنم عشق برای دانلود, دانلودرمان شبنم عشق برای
دانلود رمان حروف سربی از tt.raha

دانلود رمان pdf ملکه عشق از negin.b نگین پله شاهی ; 41-رمان هدف برتر. 58-دانلودرمان( اِ ) 59
رمان آرامگاه عشق

دانلود رمان آرامگاه عشق pdf 41-رمان هدف برتر. 58-دانلودرمان( اِ ) 59-دانلودرمان
دانلودرمان

قالب کتاب : pdf. پسورد : رمان هدف برتر(هماپوراصفهانی) دانلودرمان موبایل
برچسب :