منابع مهم برای آزمون کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

1- زبان عمومی و تخصصی

1- کتاب زبان تخصصی مهندسی صنایع جلد 1و2و3 – انتشارات سمت به همراه حل المسائل

2- کتاب 504 لغت برای تافل (نسخه دارای ترجمه فارسی به منظور سهولت در استفاده)

3- کتاب لغات بارون برای تافل

4- کتاب تست زبان عمومی و تخصصی راهیان ارشد

2-  تحقیق در عملیات

1- کتاب پژوهش عملیاتی – دکتر محمدرضا مهرگان

2- کتاب نکات تستی پژوهش عملیاتی – دکتر محمد رضا مهرگان

3- جزوه تحقیق در عملیات دکتر مهرنو

4- جزوه تحقیق در عملیات دکتر اشجری (پارسه)

5- کتاب برنامه ریزی خطی بازارا ترمه اسماعیل خرم به همراه حل المسائل آن

6- کتاب تست تحقیق در عملیات راهیان ارشد

3- آمار و احتمال مهندسی

1- کتاب مبانی آمار و احتمال مهندسی – مجید ایوزیان و ... – انتشارات ترمه جلد1

2- کتاب تئوری احتمال – احمد گایینی – انتشارات دانشگاه امام حسین

3- کتاب مبانی احتمال شلدون راس ترجمه پارسیان به همرا حل المسائل آن ( نوشته مجید ایوزیان )

4- کتاب تئوری احتمال اخوان نیاکی

5- کتاب مبانی آمار و احتمال مهندسی – مجید ایوزیان و ... – انتشارات ترمه جلد 2

6- جزوه آمار مهندسی دکتر کاظمی

7- کتاب آمار ریاضی جان فروند

۸-کتاب تست راهیان ارشد آمار مهندسی

۹- کتا ب تست ارشد آمار مهندسی نیکوکار

4- طرحریزی واحدهای صنعتی

1- جزوه طرحریزی واحدهای صنعتی دکتر اشجری (پارسه)

2- کتاب طرحریزی واحدهای صنعتی تامپکینز ترجمه دکتر زنجیرانی فراهانی – انتشارات ترمه ( فقط مطالب مربوط به استقرار دستی و کامپیوتری چیدمان)

3- کتاب طرحریزی واحدهای صنعتی اپل ترجمه آصف وزیری ( فقط مطالب مربوط به استقرار دستی و کامپیوتری چیدمان)

4- کتاب مدیریت کارخانه – دکتر سید حسینی ( فقط مطالب مربوط به استقرار دستی و کامپیوتری چیدمان)

5- کتاب تست طرحریزی راهیان ارشد

5- برنامه ریزی و کنترل موجودی

1- جزوه کنترل موجودی پارسه ( مهندس پورسعیدی)

2- جزوه موجودی 1و2 دکتر پسندیده

3- کتاب کنترل موجودی مونت گومری

4- کتاب تست کنترل موجودی راهیان ارشد


مطالب مشابه :


دانلود مجموعه ای از کتابهای ریاضی عمومی ، مهندسی و...

۱۳-دانلود حل تمرین فصل1-2 ۱۵ - حل تمرینات کتاب آمار و احتمالات 22- آمارریاضی- جان فروند.
منابع کنکور کارشناسی ارشد ریاضی دولتی و آزاد

دانلود جزوات،حل مسایل،حل تمرین و کتب مقاطع کارشناسی- کارشناسی 3-آمار ریاضی، جانفروند
منابع مهم برای آزمون کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

انتشارات سمت به همراه حل المسائل. 3- آمار و احتمال 7- کتاب آمار ریاضی جان فروند.
دانلود معادلات دیفرانسیل

کتاب حل المسائل ۱- آمار ریاضی، جانفروند ۲- مبانی احتمال دانلود حل المسائل مدار مجتمع
دانلود مجموعه ای از کتابهای ریاضی عمومی ، مهندسی و...

۱۳-دانلود حل تمرین فصل1-2-3 22- آمارریاضی- جان فروند. جزوه آمار. 46 - جزوه ریاضی عمومی 1
معرفی کتابهای آماری مفید

دانلود جزوه برای کتابی مفید برای دروس احتمال و آمار ریاضی آمار ریاضی مولف:جان فروند
منابع ارشد ریاضی

دانلود حل المسائل ریاضی عمومی ۳- آمار و احتمالات: * آمار ریاضی - نوشته جان فروند
دانلود 53 کتاب عالی ریاضی برای دانشجویان و دانش آموزان

دانلود 53 کتاب عالی ریاضی ۸- حل تمرین ریاضی عمومی۱. ۹-جزوه آمار 41- حل المسائل
معرفی کتب آمار

معرفی کتب آمار - ریاضی یعنی عشق به یک،به واحد،به آمار رياضي. جان فروند: حل المسائل
برچسب :