گلهای صحرایی

گلهای صحرایی 1 سیما بینا - ترانه ای از آهنگ محلی خراسان با همکاری عباس شاهپوری و نی حسن کسائی

گلهای صحرایی 2 الهه

گلهای صحرایی 3 آذر - رباعیات از باباطاهر، آهنگ محلی بیرجندی، شعر از بیژن ترقی

گلهای صحرایی 4 سیما بینا - به اهتمام انوشیروان روحانی، ابیات به استثنای یک دو بیتی که از بابا طاهر است بقیه از دوبیتی های محلی می باشد . آهنگ محلی بیرجندی

گلهای صحرایی 5 آذر - تهیه در استدیو گل ها، آهنگ محلی دشتستانی، اشعار از دوبیتی های محلی

گلهای صحرایی 6 آذر - به اهتمام علی تجویدی تنظیم یافته، آهنگ محلی بیرجندی، نی از حسن کسائی، گوینده روشنک

گلهای صحرایی 8 سیما بینا - نی از حسن کسائی، آهنگ شور و محلی، گوینده روشنک

گلهای صحرایی 9 سیما بینا - به اهتمام میر تقیبی، آهنگ محلی بیات اصفهان، گوینده روشنک

گلهای صحرایی 10 رشید مستقیم - به همکاری رضا ورزنده و امیر ناصر افتتاح در استدیو گلها تنظیم یافته، آهنگ سه گاه محلی مازندرانی

گلهای صحرایی 11ب سیما بینا - سه تار احمد عبادی، آهنگ محلی بیرجندی

گلهای صحرایی 12 سیما بینا - به اهتمام جواد معروفی تنظیم یافته، نی حسن کسائی، آهنگ شور و زابل

گلهای صحرایی 13 الهه - به اهتمام جواد معروفی تنظیم یافته، آهنگ سه گاه محلی مازندرانی

گلهای صحرایی 14 سیما بینا

گلهای صحرایی 15 سیما بینا - به اهتمام جواد معروفی تنظیم یافته، سه تار از احمد عبادی، آهنگ بیات اصفهان و محلی بیرجندی، گوینده روشنک

گلهای صحرایی 16 سیما بینا - آهنگ محلی دشتستانی، سه تار از احمد عبادی، گوینده روشنک

گلهای صحرایی 17 سیما بینا

گلهای صحرایی 21 ناصر مسعودی - با شرکت رضا ورزنده و ناصر مسعودی تنظیم یافته، آهنگ محلی از امانی، شعر از محمدرضا معالی

گلهای صحرایی 22 یاسمین - با همکاری احمد عبادی، حسن کسائی، علی تجویدی، رضا ورزنده تنظیم یافته، آهنگ محلی، اشعار فائز و رضا جنتی عطایی

گلهای صحرایی 23 ناصر مسعودی - با همکاری رضا ورزنده تنظیم یافته، آهنگ محلی گیلکی، تنظیم حبیب الله بدیعی، گوینده روشنک

گلهای صحرایی 24 ناصر مسعودی - با همکاری رضا ورزنده تنظیم یافته، آهنگ بیات زند محلی گیلکی، گوینده روشنک

گلهای صحرایی 25 جفرودی - با شرکت احمد عبادی و جغرودی در استدیو گل ها تنظیم یافته، آهنگ شور محلی گیلکی، گوینده روشنک

گلهای صحرایی 28 سیما بینا - آهنگ دشتی محلی بیرجندی، تنظیم از جواد معروفی، ویلون حبیب الله بدیعی، گوینده روشنک

گلهای صحرایی 28ب ناصر مسعودی - آهنگ سه گاه محلی، نی حسن کسائی، ویلون حبیب الله بدیعی و میر نقیبی، سنتور رضا ورزنده، تمبک امیر ناصر افتتاح

گلهای صحرایی 29 ناصر مسعودی - آهنگ محلی از امانی، شعر از بهمن فرخی

گلهای صحرایی 30 الهه - به اهتمام جواد معروفی تنظیم یافته، آهنگ محلی، پیانو انوشیروان روحانی، ترانه کاوه، گوینده روشنک

گلهای صحرایی 31 سیما بینا - آهنگ محلی بیرجندی، تنظیم از جواد معروفی، سه تار احمد عبادی، گوینده روشنک

گلهای صحرایی 33 کورس سرهنگ زاده - آهنگ شور محلی، تنظیم از حبیب الله بدیعی، گوینده روشنک

گلهای صحرایی 35 الهه - آهنگی به اسم افرا چشمه همراه با سه تار احمد عبادی، اشعار بابا طاهر، آهنگ ماهور محلی، تنظیم از خالقی، هارمونی گلنوش خالقی

گلهای صحرایی 36 کورس سرهنک زاده - به اهتمام حبیب الله بدیعی، اشعار از بابا طاهر، گوینده روشنک

گلهای صحرایی 37 ناصر مسعودی

گلهای صحرایی 38 کورس سرهنگ زاده - با همکاری احمد عبادی، حبیب الله بدیعی تنظیم یافته، آهنگ محلی، ترانه از بیژن ترقی

گلهای صحرایی 40 الهه - به اهتمام جواد معروفی تنظیم یافته هارمونیزه شده، ترانه ازکاوه، پیانو انوشیروان روحانی، گونده روشنک

گلهای صحرایی 41 کورس سرهنگ زاده - آهنگ محلی افشاری، ترانه از کاوه، تنظیم از اقای حبیب الله بدیعی

گلهای صحرایی 42 سیما بینا - آهنگ محلی در مایه ی ابوعطا

گلهای صحرایی 43 ناصر مسعودی

گلهای صحرایی 45 آذر - آهنگی آذربایجانی به اهتمام جواد معروفی تنظیم گردیده، گوینده روشنک

گلهای صحرایی 46 سیما بینا - با همکاری آقای جلیل شهناز تنظیم گردیده، ترانه بیرجندی در مایه ی دشتی، گوینده روشنک

گلهای صحرایی 47 انوشه - با شرکت رضا ورزنده و پرویز یاحقی تنظیم گردیده، ترانه و آهنگ محلی بویر احمدی

گلهای صحرایی 50 ویگن - به اهتمام جواد معروفی با شرکت ویگن اجرا شد، ترانه فارسی از جمشید ارجمند، پیانو انوشیروان روحانی، گوینده روشنک

گلهای صحرایی 51 سیما بینا - به اهتمام جواد معروفی تنظیم کردیده، آهنگ محلی جهرمی، گوینده روشنک

گلهای صحرایی 52 عبدالوهاب شهیدی

گلهای صحرایی 57 منوچهر و جلال قانونی - آهنگ محلی در مایه ی بیات اصفهان، گوینده روشنک

گلهای صحرایی 59 سیما بینا - به اهتمام جواد معروفی، آهنگ محلی بیات زند، اشعار باباطاهر، فائز، گوینده روشنک

گلهای صحرایی 60 آذر - با همکاری جلیل شهناز تنظیم گردیده و آهنگ در مایه ی اصفهان محلی شیرازی است، گوینده روشنک

گلهای صحرایی 61 الهه و ویگن - با همکاری انوشیروان روحانی، ویگن و فرید فرجاد تنظیم گردیده، آهنگ آوادیس خاچیتور، ترانه فارسی معینی کرمانشاهی، گوینده آذر پژوهش

گلهای صحرایی 62 دوشیزه ناهید - به اهتمام جواد معروفی و جلیل شهناز تنظیم گردیده، آهنگ محلی، ترانه از جهانبخش پازوکی، گوینده روشنک

گلهای صحرایی ؟ الهه ، قوامی و ویگن

گلهای صحرایی ؟ ناصر مسعودی

گلهای صحرایی ؟ سیما بینا، پوران - با همکاری ناهید و کورس سرهنگ زاده تنظیم گردیده

گلهای صحرایی ؟ عبدالوهاب شهیدی و الهه

گلهای صحرایی ؟ رشید مستقیمی

گلهای صحرایی ویژه ویژه برنامه گلهای صحرایی - 2 تراک متصل نیم ساعتی

 

 

 


مطالب مشابه :


رادیو گلها

آرشیو موسیقی ملی ایران ( آواز سنتی ) - رادیو گلها - دایره المعارف موسیقی اصیل و وبِ تخصصی
پخش زنده و آنلاین رادیو گلها (موسیقی اصیل ایرانی) از اینترنت

ماشينهاي اداري كمير پرينتر - پخش زنده و آنلاین رادیو گلها (موسیقی اصیل ایرانی) از اینترنت
رادیو گلها

رادیو گلها - رادیو گلها - به چه کار آیدت زگل طبقی از گلستان من ببر ورقی
گویندگان برجسته‌ی"گلها"

گویندگان برجسته گلها. یکی از پر طرفدار‌ترین برنامه‌های رادیو ایران، که بیش از دو دهه پخش
رادیو گلها

ديلمان - رادیو گلها - برنامه‌ راديو گل‌ها به مدت ۲۳ سال از ۱۳۳۵ تا ۱۳۵۷ از راديو ملی ايران
گلهای رنگارنگ

رادیو گلها - گلهای رنگارنگ - به چه کار آیدت زگل طبقی از گلستان من ببر ورقی
برگ سبز

رادیو گلها - برگ سبز - به چه کار آیدت زگل طبقی از گلستان من ببر ورقی
گلهای صحرایی

رادیو گلها - گلهای صحرایی - به چه کار آیدت زگل طبقی از گلستان من ببر ورقی
موسیقی ایرانی

رادیو گلها - موسیقی ایرانی - به چه کار آیدت زگل طبقی از گلستان من ببر ورقی
رادیو گلها

رادیو آنلاین - رادیو گلها - معرفی برترین ایستگاه های رادیویی
برچسب :