بازی کسرو عدد مخلوط+ریاضی+سوم+چهارم+پنجم+ششم

برای انجام بازی روی تصاویر کلیک کنید

09956323093467471058.jpg


10463224145373147029.jpg


56215538950768245190.jpg

منبع : وبلاگ فقط مدرسه


مطالب مشابه :


بازی کسرو عدد مخلوط+ریاضی+سوم+چهارم+پنجم+ششم

بازی کسرو عدد مخلوط+ریاضی+سوم+چهارم+پنجم پايه هاي ابتدايي و دانش عدد مخلوط
بارم بندي درس رياضي پايه پنجم ابتدايي

بارم بندي درس رياضي پايه پنجم ابتدايي مقايسه چند كسر و مقايسه عدد مخلوط
نمونه سوال موضوعي رياضي پنجم ابتدايي

نمونه سوال موضوعي رياضي پنجم ابتدايي امكان جواب ها را ساده و سپس به عدد مخلوط
سوال درس رياضي پنجم

سوال درس رياضي پنجم دوره ابتدايي در داده وسپس آن را بصورت عدد مخلوط
تحلیل ریاضی

دانش آموز در دوره‌ي پنجم ابتدايي در حد فاصل بين کودکي و عدد مخلوط و بررسي از نظر
بودجه بندی کتب و بارم بندي درس رياضي پايه پنجم ابتدايي

بودجه بندی کتب و بارم بندي درس رياضي پايه پنجم ابتدايي. معرفي عدد مخلوط
بازی کسرو عدد مخلوط+ریاضی+سوم+چهارم+پنجم+ششم

بازی کسرو عدد مخلوط+ریاضی+سوم+چهارم+پنجم بازی کسرو عدد مخلوط+ریاضی+سوم سوم ابتدايي;
آموزش کسرهای متعارفی ( عدد مخلوط ) پایه های پنجم ابتدایی

آموزش کسرهای متعارفی ( عدد مخلوط) پایه های پنجم آموزش ابتدايي آران و
آموزش ریاضی

يادآوري نكات مهم درس رياضيات پايه ي پنجم ابتدايي 1 تبديل عدد مخلوط دو عدد را
سوالات ریاضی پایه پنجم ابتدایی

سوالات درس ریاضی پایه پنجم ابتدایی . سوالات امتحانی مربوط به عدد ( عدد مخلوط ) ( ص14 تا
برچسب :