اموات و قبور در گذشته

در زمان هاي بسيار قديم كنجكاوي بيش از حد مردم براي دانستن احوال مردگان خود و دنياي پس از مرگ آنها را به سوي خرافات مي كشاند و اين عدم آگاهي و نبود اطلاعات واقعي و درست در بين مردم باعث شده بود كه ارواح هم نتوانند با زنده ها و بازماندگان خود ارتباط برقرار كنند چرا كه هر گاه ارواح براي برقراري ارتباط خود را به زنده ها نشان مي دادند اين تصور بوجود مي آمد كه روح شخص از دنيا رفته در عذاب است و سرگردان و درصدد بازگشت است و يا اينكه براي آزار آنها آمده و از اين قبيل تفكرات كه در مواقعي عكس العمل ها به شكل سنت در مي آمد مثلاً در دفن اموات خود كه در دوران هخامنشيان از قبرهاي ميخي استفاده مي كردند و مرده را به صورت ايستاده در آن قرار مي دادند و در روي قبر سنگي بسيار سنگين مي گذاشتند تا مرده نتواند آن را كنار زده و براي آزار آنها بيايد و اين نوع تفكر مانع از رشد علم روحي در آن دوره ها مي شد اما در تمام ادوار اين اعتقاد وجود داشته كه اموات پس از مرگ داراي نوعي حيات مجدد مي باشند و اين در آداب و رسوم دفن اموات و مراسم پس از مرگ آنها در ادوار و قبايل و اديان مختلف به وضوح ديده مي شود .    <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />


مطالب مشابه :


در مورد قبر ؛ مرگ ؛ عالم برزخ// قسمت 7

6-احوال و آثار از چیزهایی که اموات شان در هنگام ورود گفت مادر شما در عالم برزخ داشت
بهره‏گيرى اموات، از اعمال نيك خود در منزل گاه خطير عالم برزخ، آنچه كه موجب نجات انسان است اعمال نيك

درباره ارتباط اموات در عالم برزخ با جهان در عالم برزخ، شفاعت و از احوال من
عالم ارواح و روحهای سرگردان

موقعی که علت آن دگرگونی احوال در عالم برزخ متفاوت است. در برزخ اموات در دنیا
ماهیت برزخ

مرگ،عالم برزخ و ارتباط با اموات و پي بردن امام نيز لفظ برزخ را در معناى ويژه و اختصاصى
اموات و قبور در گذشته

اموات و قبور در حد مردم براي دانستن احوال مردگان خود و دنياي پس از در عالم روحی جهان
برچسب :