دانلود رايگان گل واژه مفاهیم و دانستنیهای ریاضی چهارم دبستان

http://school4u.persiangig.com/madrese4u/pic.book/pic.b.002%20%282%29.jpg

مجموعه كتاب هاي كار و تمرين دوره ابتدايي

اين مجموعه با استفاده از نظرات دبيران با تجربه براي تثبيت آموخته هاي دانش آموزان طراحي شده است. ويژگي كتاب هاي رياضي اين مجموعه به شرح زير است:

  1. آموزش نكات اصلي درس با عنوان كلبه ي آموزش
  2. ارائه تمرين هاي منظم هفتگي براساس جلسات آموزشي دبيران
  3. ارزشيابي ماهانه از آموخته هاي دانش آموزان
  4. ارزشيابي به صورت سوالات چهار گزينه اي
  5. چند دوره سوالات ارزشيابي ترم اول و پاياني
  6. طراحي بسيار جذاب براي دانش آموزان به صورت رنگي
برای دانلود مفاهیم و دانستنیهای ریاضی چهارم دبستان نوبت اول کلیک کنید

5.dl.gif

8.dl.gifبرای دانلود مفاهیم و دانستنیهای ریاضی چهارم دبستان نوبت دوم کلیک کنید

5.dl.gif

8.dl.gif
مطالب مشابه :


کتاب های کمک درسی ریاضی پایه هفتم

کتاب های کمک درسی ریاضی پایه هفتم رياضي هفتم نشر الگو. كتاب خوبيه كتاب كار كلاغ سپيد.
دانلود رايگان راهنماي گام به گام مرور فصل 1 تا 8 رياضي ششم ابتدائي

آنکه می خواهد روزی پریدن آموزد ، نخست می باید : ایستادن ، راه رفتن
دانلود رايگان راهنماي گام به گام فصل هفتم ( 7 ) رياضي ششم ابتدائي

دانلود رايگان راهنماي گام به گام فصل هفتم درس به درس مطالب كتاب گام كلاغ سپيد.
دانلود رايگان راهنماي گام به گام كتاب درسي ششم ابتدائي

دانلود رايگان راهنماي گام به گام كتاب درسي ششم ششم ابتدايي كلاغ سپيد ، هفتم (7 ) رياضي
تكاليف پايان هفته

(كلاغ سپيد) كتاب كار (كلاغ سپيد) بانك نمونه سوالات هفتم(آرش)
تكاليف پايان هفته ي چهارم آبانماه

كتاب كا رياضي(كلاغ سپيد) كه در اول كتاب فارسي هست را هر شب با بانك نمونه سوالات هفتم
دانلود رايگان گل واژه مفاهیم و دانستنیهای ریاضی چهارم دبستان

مجموعه كتاب هاي كار و تمرين دوره فصل هفتم كلاغ سپيد.
برچسب :