اطلاعیه در خصوص درس کاربینی

با سلام


به اطلاع می رساند دومین جلسه هماهنگی درس کاربینی دانشجویان «کاردانی فنی مکانیک خودرو» در روز سه شنبه ساعت 15 لغایت 16:30 در مرکز علمی کاربردی خانه کارگر واحد شهر قدس برگزار می شود.


برای تاکید به اطلاع می رساند این کلاس منحصر به دانشجویان «کاردانی فنی مکانیک خودرو» است.


با سپاس


مطالب مشابه :


قابل توجه دانشجویان مرکز علمی کاربردی خانه کارگر

مرکز علمی کاربردی خانه کارگر فردا علمی، دانشگاه خانه کارگر واحد شهر قدس
قابل توجه همگی دانشجویان دانشگاه آزاد و مرکز علمی کاربردی قدس

و مرکز علمی کاربردی قدس مربوط به دانشگاه آزاد خانه کارگر واحد شهر قدس
نمره های پایانی دانشجویان مرکز علمی کاربردی اسلام شهر

نمره های پایانی دانشجویان مرکز علمی کاربردی اسلام شهر. مرکز علمی کاربردی خانه کارگر
قابل توجه دانشجویان مرکز علمی کاربردی اسلام شهر و دانشجویان درس هیدرولیک مرکز علمی کاربردی قدس

درس هیدرولیک مرکز علمی کاربردی قدس دانشگاه مازندران. کاربردی خانه کارگر واحد شهر قدس
اطلاعیه در خصوص درس کاربینی

30 در مرکز علمی کاربردی خانه کارگر علمی، دانشگاه خانه کارگر واحد شهر قدس
قابل توجه دانشجویان محترم مرکز علمی کاربردی ایران خودرو

قابل توجه دانشجویان محترم مرکز علمی کاربردی علمی، دانشگاه خانه کارگر واحد شهر قدس
نمونه آزمون های گذشته

مرکز علمی کاربردی خانه کارگر علمی، دانشگاه خانه کارگر واحد شهر قدس
نحوه رزمه نویسی

مرکز علمی کاربردی خانه کارگر علمی، دانشگاه خانه کارگر واحد شهر قدس
برچسب :