دانلود رایگان و مطالعه آنلاین دستورالعمل اجرایی فونداسیون نواری+نقشه اجرایی(مهندس حسن فراهانی)

دانلود رایگان و مطالعه آنلاین دستورالعمل اجرایی فونداسیون نواری+نقشه اجرایی

نقل قول :

طبق بند ۹-۱۷-۲-۱-۲ مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان پی نواری به پی یکسره­ای اطلاق می­شود که بار چند ستون را که در یک ردیف قرار دارند به زمین منتقل می­نماید. در این حالت به پی نواری، پی نواری یک طرفه می­گویند. با توجه به اینکه ستون­های سازه در دو ردیف قرار دارند در بیشتر موارد پی­های نواری در دو جهت اجرا می­شوند که در این حالت به آن پی نواری دوطرفه می­گویند. امروزه با توجه به افزایش تعداد طبقات ساختمان­ها و در نتیجه بار زیاد ستون­ها، استفاده از پی نواری دو طرفه بسیار رایج می­باشد. مزایای استفاده از این نوع پی عبارتند از:

۱-      پی­های نواری دو طرفه مشابه پی­های رادیه سوراخدار هستند، لذا بسیاری از محاسبان مقدار نشست مجاز این پی­ها را تا ۱٫۵ اینچ یا حتی تا ۲ اینچ مجاز می­شمارند. این امر باعث می­شود که تنش مجاز زیر پی بیشتری نسبت به پی منفرد یا نواری یک طرفه تحمل کنند.

۲-      میزان بلندشدگی این نوع پی­ها نسبت به پی­های منفرد بسیار کمتر است و در پی نواری دوطرفه تمام فونداسیون با یکدیگر عمل می­کنند و در بیشتر مواقع فاقد بلندشدگی در پی می­باشیم.

۳-      با توجه به اینکه عملکرد پی نواری به صورت یکپارچه می­باشد لذا نیازی به اجرای شناژ (جز در موارد خاص بنا به نظر محاسب) در فونداسیون وجود ندارد.

۴-      پی­های نواری دو طرفه نشست­های نامتقارن بسیار کمتری به نسبت پی منفرد یا پی نواری یک طرفه تحمل می­کنند.

۵-      قالب­بندی پی­های نواری بسیار ساده بوده و فضاهای خالی بین پی­ها فضاهای مناسبی برای تاسیسات و یا مخازن و غیره را بوجود می­آورند.

۶-   با توجه به اینکه آرماتورهای پی­های نواری در یک جهت اصلی قرار دارد، لذا نسبت به پی­های گسترده آرماتور کمتری مصرف
می­کنند.

طبق بند ۹-۱۷-۵-۲ مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان در پی­های نواری مقدار نسبت آرماتور در ناحیه کششی نباید از ۰٫۲۵ درصد کمتر اختیار شود، مگر آنکه آرماتور به کار رفته به اندازه یک سوم بیشتر از آرماتور تعیین شده در محاسبات باشد. در حالت اخیر این نسبت نمی­تواند کمتر از ۰٫۱۵ درصد اختیار شود. با توجه به اینکه جهت لنگر در پی­های نواری در ترکیب بارهای مختلف تغییر می­کند لذا مقدار آرماتور حداقل هم در پایین و هم در بالا رعایت می­شود. برای به دست آوردن آرماتور طولی حداقل در پی نواری از رابطه زیر می­توان استفاده کرد.

As=0.0025.h.S

در این رابطه As سطح مقطع آرماتور موردنظر که حداقل از شماره ۱۰ است، h ارتفاع کل فونداسیون و s فاصله محور تا محور آرماتورها که طبق بند ۹-۱۷-۵-۳ مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان حداقل ۱۰۰ و حداکثر ۳۵۰ میلیمتر می­باشد.

بسیاری از مهندسین محاسب حداقل آرماتور را ۰٫۱۵ درصد در پی­های نواری در نظر می­گیرند. با توجه به اینکه محدودیت ۰٫۱۵ درصد صرفاً برای زمانی است که آرماتور به کار رفته به اندازه یک سوم بیشتر از آرماتور تعیین شده در محاسبات باشد، لذا کنترل این امر باید توسط محاسب صورت گیرد.

آرماتورهای عرضی پی نواری حداقل افت و حرارت هستند که مقدار نصف آرماتور در بالا و نصف در پایین قرار داده می­شود.
طبق بند ۹-۱۷-۸-۱ مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان
حداقل نسبت سطح مقطع آرماتور افت و حرارت (نصف برای آرماتور پایینی و نصف برای آرماتور بالایی) به کل سطح مقطع بتن در پی نواری با عمق حداکثر ۱ متر از جدول زیر محاسبه می­شود:

رده میلگرد مصرفی

درصد حداقل آرماتور

برای میلگردهای رده S240 و S340

0.002

برای میلگردهای رده S400

0.0018

برای میلگردهای رده S500 و بالاتر

۰٫۰۰۱۵

برای به دست آوردن مقدار آرماتور حداقل در بالا یا پایین پی از رابطه زیر می­توان استفاده کرد:

form

ادر این رابطه As(top&bot) سطح مقطع آرماتور موردنظر که حداقل از شماره ۱۰ است، þmin درصد حداقل ارماتور از جدول فوق، h ارتفاع کل فونداسیون و S فاصله محور تا محور آرماتورها که طبق بند ۹-۱۷-۵-۳ مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان حداقل ۱۰۰ و حداکثر ۳۵۰ میلیمتر می­باشد.

در پی­های نواری دو طرفه، در محل تلاقی دو نوار فونداسیون، آرماتورهای عرضی اجرا نمی­شوند و آرماتورهای جهت دیگر نوار کفایت آرماتور عرضی را خواهد کرد.

فونداسیون­ها با توجه به عمق زیاد غالباً نیازی به آرماتور برشی (خاموت) ندارند و آرماتورهای عرضی در بالا و پایین مقطع قرار داده می­شوند. در پروژه­های ساختمانی که دیوار برشی و یا مهاربند دارند در بیشتر مواقع اطراف این نواحی برش یک­طرفه زیاد می­شود که لازم است مهندسین محاسب کنترل برش یک طرفه را انجام و در صورت لزوم در این نواحی آرماتوهای عرضی به شکل خاموت به کار روند.

ضوابط آرماتور حداقل برای آرماتورهای عرضی پی­های نواری با عمق بیش از ۱ متر تغییر می­کند. البته در بیشتر مواقع پی­های نواری عمقی بیش از ۱ متر ندارند.

افزایش عمق در پی نواری باعث کاهش میزان آرماتور محاسباتی و کنترل برش پانچ و یک طرفه می‌باشد. برای کنترل تنش زیر پی افزایش عرض نوار غالباً از افزایش عمق پی تاثیر بیشتری خواهد داشت.

 جدول زیر مقادیر آرماتورهای حداقل طولی و عرضی پی­های نواری از عمق ۵۰۰ الی ۱۰۰۰ میلیمتر نشان می­دهند. فولاد مصرفی از رده S400 می­باشد.

Microsoft Word - Strip footing-page-001

فولاد مصرفی از نوع S400 فرض شده است.

دیتایل پایین پلان آکس­بندی و قالب­بندی یک فونداسیون نواری را که در نقشه­های اجرایی وجود دارد را نشان می­دهد. در صورت تمایل به دسترسی به فایل اتوکد دیتایل­های پلان آکس­بندی و قالب­بندی یک فونداسیون نواری در لینک زیر بروید.

سفارش دیتایل­های پلان آکس­بندی و قالب­بندی یک فونداسیون نواری

برای دانلود رایگان PDF دیتایل‌های پلان آکس­بندی و قالب­بندی یک فونداسیون نواری به پایین صفحه بروید.

1 2 3

در رسم نقشه آکس­بندی و قالب بندی فونداسیون به نکات زیر که در نقشه فوق رعایت شده است توجه کنید:

۱-      به محدودیت­های زمین و حدود آن توجه نمایید و در نقشه آکس­بندی جهت شمال، مرز زمین و فاصله آن از آکس ستون­ها مشخص گردد.

۲-      موقعیت درز انقطاع از مرز مجاور و مقدار آن در نقشه آکس­بندی ارائه شود. دقت شود آکس ستون به نحوی انتخاب گردد که پشت ستون به درز انقطاع برخورد نکند.

۳-      جهت ستون­ها در نقشه آکس­بندی به وضوح قابل تشخیص باشد.

۴-      ابعاد و اندازه­های رسم شده در نقشه آکس­بندی همگی به یک مقیاس و واقعی باشند.

۵-      اگر به نقشه توجه کنید دیوارهای برشی به مرز زمین متصل بوده و در آن درز انقطاع رعایت نشده است. علت امر این است که ضخامت دیوارها به سبب رعایت شرایط اجرایی و اجرای مناسب کف­ستون­ها در طبقه همکف بیشتر در نظر گرفته شده است و در طبقات بالاتر کاهش ضخامت دیوار از سمت همسایه صورت گرفته که در این صورت درز انقطاع (که آن نیز در طبقات بالا لازم است) رعایت می­گردد.

۶-      در اندازه­گذاری فاصله تمام ستون­ها از یکدیگر مشخص شود به نحوی که مجری طرح در زمان پیاده کردن آکس­ها، نیازی به جمع و تفریق اندازه­ها نداشته باشد.

۷-      در پلان قالب­بندی فونداسیون، اندازه­گذاری کاملی از عرض نوارها، فاصله از هم ، اندازه­های کلی نوارهای فونداسیون، تعیین دقیق محل چاله اسانسور و شمع درجا در صورت وجود و همچنبن فاصله نوار از آکس­ها وجود داشته باشد. در این نقشه موقعیت ستو­ن­ها و همچنین دیوارهای برشی به جهت جانمایی با ابعاد واقعی قرارداده شود تا مغایرت­های اجرا در صورت وجود دیده شود.

۸-      در نقشه باید عمق فونداسیون قید گردد و حتما در زمان تهیه نقشه ارماتورهای پی از عرض­های مختلف فونداسیون در نقاط بحرانی و پر آرماتور مقطع به کفایت تهیه شود تا نحوه اجرای آرماتورها و عمق پی به وضوح مشخص باشد.

۹-      در جانمایی شمع دقت نمایید تا کوره شمع درجا (دایره خط­چین) در زیر ساختمان اجرا شود و در حریم مجاور وارد نشود.

برای دانلود فایل پی نواری اینجا کلیک کنید...

http://dl.omranhami.com/khandani/6navari/navari%20(www.omranhami.com).pdf 

بازگشت به صفحه اصلی وبلاگ مهندسی عمران راه و ساختمان(مهندس حسن فراهانی)

منبع


مطالب مشابه :


دانلود رایگان و مطالعه آنلاین دستورالعمل اجرایی فونداسیون نواری+نقشه اجرایی(مهندس حسن فراهانی)

دانلود رایگان و مطالعه آنلاین دستورالعمل اجرایی فونداسیون های رسم شده در نقشه آکس
مراحل ساخت فونداسیون سازه های اسکلت فلزی

نکات اجرایی داشت که ابتدا نقشه فونداسیون را روی زمین که پی های عادی را می
تهیه نقشه های اجرایی سازه بتنی

تهیه نقشه های اجرایی بتن قابلیت ترسیم و ارائه کامل دیتایل فونداسیون های نواری و
فونداسیون

كنید یك پروژه اسكلت فلزی را بخواهیم به اجرا در آوریم، مراحل اولیه اجرایی های محتلف پی
دانلود رایگان نقشه های اجرایی ساختمان بتنی و فولادی کانون پرورش فکری کودکان

نقشه های اجرایی فونداسیون همراه با جزئیات آرماتور گذاری. 3) نقشه های اجرایی
مراحل ساخت فونداسیون سازه های اسکلت فلزی

مراحل ساخت فونداسیون سازه های که ابتدا نقشه فونداسیون را روی اجرایی مربوط
مراحل اجرای فونداسیون چیست؟

نقشه های اجرایی مراحل ساخت فونداسیون سازه های داشت که ابتدا نقشه فونداسیون را روی
درباره نرم افزار ایران سازه

را کنترل و تیپ بندی نموده و نقشه های اجرایی کامل فونداسیون های نواری و گسترده
مراحل ساخت فونداسیون سازه های اسكلت فلزی

مراحل ساخت فونداسیون سازه های كه ابتدا نقشه فونداسیون را روی اجرایی مربوط
برچسب :