ضریب ها و واحد های دانشگاهی کارشناسی ارشد مدیریت در دانشگاه آزاد اسلامی

ظرفيت پذيرش در تمام رشته‌ محل‌هاي گروه‌هاي علوم انساني در سال 1387 ،   18نفر مي‌باشد

مواد امتحانی رشته تحصیلی ضرایب دانشگاه
1- زبان تخصصي انگليسي،
 2- رياضي،
3- آمار،
 4- تئوريهاي مديريت،
 5- اقتصاد خرد،
 6- اقتصاد کلان،
7- مديريت مالي،
8- تحقيق در عمليات،
9- بازاريابي،
10- مديريت توليد،
 11- ماليه عمومي و بودجه،
 12- حسابداري دولتي .
مديريت بازرگاني  (3، 1، 1، 3، 1، 1، 3، 2، 3، 0، 0 و 0) اراک بابل  تهران شمال تهران‌علوم و تحقيقات  تهران مرکزي  رشت   سنندج   فيروزكوه   قزوين   قشم   کرمانشاه   ملاير   نراق   نيشابور

مديريت دولتي

(3، 1، 1، 3، 1، 1، 0، 0، 0، 0، 2 و 2) اراک   بروجرد   بناب   تهران شمال   تهران‌علوم و تحقيقات   تهران مرکزي   خوراسگان «اصفهان»   دهاقان   رشت   رفسنجان   شوشتر   علي‌آبادکتول   فيروزكوه   قائم‌شهر   قزوين   کرمان   مشهد   نراق

مديريت صنعتي

 (3، 1، 1، 3، 1، 1، 0، 2، 0، 2، 0 و 0) اراک   تبريز   تهران جنوب   تهران‌علوم و تحقيقات   تهران مرکزي   سمنان   شيراز   فيروزكوه   قزوين   نجف‌آباد
مديريت تکنولوژي  (3، 1، 1، 3، 1، 1، 0، 2، 0، 2، 0 و 0)

تهران‌علوم و تحقيقات

مديريت‌ فناوري اطلاعات

(3، 1، 1، 3، 1، 1، 0، 2، 1، 1، 0 و 0) واحد الكترونيكي(مجازي)   تهران‌علوم و تحقيقات

مديريت مالي

(3، 2، 2، 0، 2، 2، 4، 2، 0، 0، 0 و 0) تهران‌علوم و تحقيقات
1- زبان تخصصي انگليسي، 2- نظريه‌هاي عمومي مديريت،
 3- درک متون مديريت (به زبان فارسي)،
4- دانش مسائل روز در زمينه مديريت مؤسسات توليدي، خدماتي و طرح‌هاي عمراني،
 5- آمادگي و استعداد تحصيلي ويژه رشته‌هاي مديريت
مديريت شهري (1، 2، 1، 2 و 2) تهران‌علوم و تحقيقات
مديريت اجرايي (1، 2، 1، 2 و 2) اهواز‌علوم و تحقيقات بناب تهران‌علوم و تحقيقات تهران مرکزي سنندج قزوين
1- زبان تخصصي انگليسي، 2- تئوري‌هاي مديريت و منابع انساني،
 3- نظريه‌هاي جامعه‌شناسي،
 4- آمار و روش تحقيق،
 5- تاريخ فرهنگ و هنر ايران و جهان،
6- مسايل فرهنگي جهان معاصر،
 7- بودجه و تصميم‌گيري در مسايل مالي،
 8- اقتصاد فرهنگ.
مديريت امور فرهنگي
 (3، 3، 3، 2، 3، 4، 0 و 0) تهران‌علوم و تحقيقاتبرنامه‌ريزي امور فرهنگي (3، 3، 3، 2، 0، 0، 4 و 3) تهران‌علوم و تحقيقات


مطالب مشابه :


‌اطلاعيه ‌سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور

دانشگاه جامع علمي علمي- كاربردي فرهنگ و هنر واحد 1 فرهنگ و هنر واحد شماره 4 (بابل)
کارت ورود به جلسه آزمون جامع و ارزیابی حرفه ای مهر 1388

حرفه اي دانشگاه جامع كاربردي فرهنگ و هنر واحد 1 و هنر واحد شماره 4 (بابل)
تاريخ‌ و محل‌ ‌ توزيع‌ كارت‌، تاريخ و محل برگزاري آزمون جامع وارزيابي حرفه اي

مجتمع آموزشی و پژوهشی آب و برق. خوزستان. بابل. واحد دانشگاه جامع فرهنگ و هنر واحد
ضریب ها و واحد های دانشگاهی کارشناسی ارشد مدیریت در دانشگاه آزاد اسلامی

ضریب ها و واحد های (3، 1، 1، 3، 1، 1، 3، 2، 3، 0، 0 و 0) اراک بابل 5- تاريخ فرهنگ و هنر
جدول خلاصه معماری بین النهرین ....معماري بين‌النهرین در خدمت معابد و مذهب

معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شباهت به بابل داشت و همان در حیطه فرهنگ و هنر و
اهم مسائل مطرح شده در نشست مطبوعاتی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

پزشکی و هنر با دانشگاه سوی دفتر فرهنگ و نشر واحد بابل دانشگاه
درس هنر در روابط عمومي ـ جلسات اول و دوم

وبلاگ دانشگاه فرهنگ و هنر واحد 21; حكمت و هنر فلسفه اَكَد ـ بابل ـ ماد ـ سومريها و آشوري
برچسب :