بیمه عمر اتیه سازان حافظ برای یک سال اجرایی شد

بیمه عمر به مدت یک سال از قرار ماهی ۱۱۶۲ تومان جمعاً سالیانه به مبلغ ۱۳۹۵۰ تومان جهت بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی توسط شرکت آتیه سازان حافظ خریداری شد.


به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تراز،  رئیس کانون عالی کارگران و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی گفت:بیمه عمر به مدت یک سال از قرارماهی ۱۱۶۲ تومان جمعا سالیانه به مبلغ ۱۳۹۵۰ تومان جهت بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی توسط شرکت آتیه سازان حافظ خریداری شده است.


علی اصغر بیات عنوان کرد: بیمه عمر از تاریخ ۱/۹/۹۲ به مدت یک سال تا تاریخ ۳۰/۸/۹۳ توسط شرکت آتیه سازان حافظ خریداری شده و به بیمه شدگان ارائه خدمت خواهد کرد.


وی در ادامه افزود: با توجه به این موضوع که ۸ ماه تا پایان قرار داد فرصت باقی است مبلغ ۱۳۹۵۰ تومان در طول این مدت ۸ ماهه از حساب بیمه شدگان کسر خواهد شد یعنی ماهیانه از تاریخ /۱۱/۹۳تا تاریخ ۳۰/۸/۹۳ مبلغ ۱۷۴۳ تومان هرماه از حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران بابت هر یک از بیمه شدگان کسر می شود.


رئیس کانون عالی بازنشستگان در خصوص مدارک لازم برای دریافت بیمه عمراظهار داشت: وراث قانونی با دردست داشتن مدارکی از قبیل، گواهی فوت سازمان ثبت احوال کشور،گواهی پزشک قانونی،کپی تمامی صفحات شناسامه و کارت ملی، شماره مستمری بگیرو با مراجعه به شعب بیمه آتیه سازان حافظ می توانند بیمه عمرمتوفی را دریافت کنند.


بیات درخصوص شعب آتیه سازان در استان تهران تاکید کرد: شرکت آتیه سازان حافظ با داشتن ۵ شعبه در شمال، شرق،غرب و مرکزتهران وبا بودن یک کارشناس بیمه عمردرهر شعبه دراین زمینه پاسخگوی مراجعین خواهد بودودردیگر نقاط کشور افراد می توانند به شعب شرکت آتیه سازان در محل شهرستان خود مراجعه کنند.


رئیس کانون عالی بازنشستگان اشاره ای به سن متوفیان کرد و گفت: سن خاصی در زمان فوت برای دریافت بیمه عمر ملاک قرار نگرفته و افراد تحت پوشش با هر سنی که فوت کنند وراث قانونی آنها می توانند مبلغ ۳ میلیون تومان دریافت کنند.


وی تصریح کرد: فوت به هرعلت شامل بیمه عمر می باشد و بیمه شدگانی که براثرحادثه فوت می نمایند وراث قانونی آنها می بایستی علاوه بر مدارک فوق الذکرگزارش حادثه را جهت تحویل به شرکت آتیه سازان حافظ بایدهمراه داشته باشند.


بیات افزود: شرکت آتیه سازان حافظ از ۲۵ فروردین شروع به جمع آوری مدارک متوفیان کرده اند.
وی عنوان کرد: قراردادبیمه عمر در اسفند ۹۲ تنظیم شده بود ولی به دلیل بررسیهای کارشناسانه در این زمینه کمی با تاخیرازفروردین ماه اجرایی شد.


مطالب مشابه :


سامانه اطلاعاتی بیمه طلایی بازنشستگان فرهنگی (بیمه اتیه سازان حافظ)

دفتر عطارد - سامانه اطلاعاتی بیمه طلایی بازنشستگان فرهنگی (بیمه اتیه سازان حافظ) - پست - پست
بیمه آتیه سازان حافظ

بیمه آتیه سازان حافظ - سامانه يكپارچه کامل را از بیمه شدگان آتیه سازان حافظ
بیمه طلایی بازنشستگان کشوری به شرکت آتیه سازان حافظ واگذار شد

گفتنی است شرکت ‌آتیهسازان حافظ با داشتن 33 شعبه و شرکت آتیه سازان حافظ, سامانه بیمه
بیمه عمر اتیه سازان حافظ برای یک سال اجرایی شد

سامانه پیامکی بگیرو با مراجعه به شعب بیمه آتیه سازان حافظ می توانند بیمه
ثبت نام بیمه طلایی فرهنگیان بازنشسته کشوری

ثبت نام بیمه بیمه شده اصلی در سامانه وجود آتيه سازان حافظ نسبت به
بیمه طلایی فرهنگیان و ابهامات - مجوز - شرکت آتیه سازان حافظ

سامانه بیمه آتیه سازان حافظ تاکنون خدمات خوبی را به بازنشستگان تأمین اجتماعی ارائه
آتیه سازان حافظ روستاییان را بیمه می کند

آتیه سازان حافظ روستاییان را بیمه می کند جهت ورود به سامانه آتیه سازان حافظ
قرارداد بیمه طلایی فرهنگیان استان بوشهر با شرکت آتیه سازان حافظ منعقد شد

در نشست مشترک مسئولین تعاون و امور رفاهی ادارات تابعه با مسئولین بیمه آتیه سازان حافظ
شرکت آتیه ساز حافظ کارگزار بیمه یا رقیب تأمین اجتماعی

شرکت آتیه ساز حافظ کارگزار بیمه یا شرکت آتیه­سازان حافظ در سال سامانه به سمت
برچسب :