در همايش مشاغل نوين راهكاري براي اشتغال جوانان عنوان شد،جوانان از تكنولوژي هاي نو و مشاغل جديد استقب

همايش "مشاغل نوين راهكاري براي اشتغال جوانان" 4 آذر توسط مركز مطالعات اجتماعي ـ اقتصادي جوانان دانشگاه تهران و با حمايت و همكاري سازمان ملي جوانان در تالار ابن خلدون دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران برگزار شد.
در اين همايش يكروزه كه با هدف تبادل نظر و طرح ديدگاه‏هاي تخصصي در مورد زمينه‏هاي جديد اشتغال و تحليل راهكارهاي بهره‏گيري از توانمندي‏هاي جوانان برگزار شد كارشناسان، اساتيد و صاحب‏نظران اين حوزه، ديدگاه‏ها و مقالات تخصصي خود را با رويكردهاي اجتماعي، اقتصادي و مديريتي ارايه نمودند.
حجت‏الاسلام و المسلمين حاج علي اكبري رئيس سازمان ملي جوانان در اين همايش طي سخنان به تشريح مقوله اشتغال جوانان به عنوان يك ضرورت انكارناپذير پرداخت و گفت: جامعه ما از نظر تركيب جمعيتي، يك جامعه جوان است و حدود 25 ميليون نفر از جمعيت كشور را جوانان 14 تا 29 ساله تشكيل مي‏دهند اين تركيب جمعيتي باعث شده است كشور ما در صدر جوان‏ترين كشورهاي دنيا قرار گيرد.
وي افزود: دقت در اين آمار نشان از وجود ابتكار، خلاقيت و انرژي بسيار زيادي در كشور است كه بايد قدر آن را بدانيم و زمينه‏ها و بسترهاي شكوفا شدن آنرا فراهم كنيم. بايد همه امكانات كشور از جمله انديشمندان و دانشمندان را بسيج كنيم تا بتوانيم از ظرفيت‏ها و پتانسيل‏هاي جوانان به نحو شايسته در توسعه كشور استفاده كنيم.
رئيس سازمان ملي جوانان به نقش مراكز علمي در اين زمينه اشاره كرد و گفت: اگر بين مراكز علمي و سياستگذاران يك ارتباط تعريف شده و مستمر به وجود آيد شاهد نتايج بسيار ارزشمندي در بخش‏ها و حوزه‏هاي مختلف از جمله اشتغال جوانان خواهيم بود. مراكز علمي بايد به عنوان كانون‏هاي تفكر وارد عرصه شده و همه ظرفيت‏هاي خود را بكار گيرند و سئوالات بي‏شمار دستگاه‏هاي اجرايي كشور را جواب دهند.
معاون رئيس جمهور گفت: سازمان ملي جوانان تاكنون سعي داشته است تا سهم خود را در وظايف محوله به نحو شايسته انجام دهد. اين سازمان يك پل ارتباطي است كه مي‏تواند سوالات مختلف را به پژوهشگران و نخبگان انتقال و پاسخ‏ها را به متن برنامه‏ريزي كشور منتقل كند.
حجت‏الاسلام و المسلمين حاج علي اكبري سپس به درجه اهميت مقوله اشتغال جوانان اشاره كرد و گفت: اشتغال پس از هويت صدرنشين مسائل جوانان است. اشتغال يك مساله چندضلعي است كه از جهات مختلف از جمله هويت ديني و كرامت انساني زندگي جوانان را تحت تاثير قرار مي‏دهد و بايد به صورت متناسب با هم پيش برده شوند.
رئيس سازمان ملي جوانان مساله اشتغال را يك موضوع فرابخشي عنوان كرد و گفت: تمام دستگاه‏ها و مراكز علمي بايد يكي از محورهاي اصلي فعاليت خود را بحث اشتغال بدانند. سند چشم‏انداز 20 ساله كشور و برنامه‏هاي توسعه‏اي نيز تكليف و مسير را مشخص كرده است.
وي خاطرنشان كرد: مساله اشتغال در حال حاضر در كانون اهتمام دولت قرار داد و كار گروه‏هاي اشتغال در تمام كشور در حال فعاليت هستند. در اين زمينه تجربيات جديدي از جمله طرح بنگاه‏هاي زودبازده در حال انجام است.
رئيس سازمان ملي جوانان به اهداف برگزاري همايش اشاره ك رد و افزود همايش مشاغل نوين از اقدامات نويد بخش مركز مطالعات اجتماعي ـ اقتصادي جوانان دانشگاه تهران است.
وي افزود: تكنولوژي‏هاي نو بستري براي اشتغال تازه به وجود آورده است كه بايد به اين سمت حركت كنيم. جوانان نيز به شكل طبيعي از تكنولوژي‏ها و مشاغل جديد استقبال مي‏كنند.
رئيس سازمان ملي جوانان در پايان تصريح كرد اگر چه به نظر من هنوز از ظرفيت‏هاي اشتغال سنتي خود به طور كامل استفاده نكرده‏ايم اما بايد در كنار آن به سمت اشتغال نوين حركت كنيم و از آن براي توسعه اشتغال سنتي استفاده كنيم.
دكتر سيد ضياء هاشمي رئيس مركز مطالعات اجتماعي ـ اقتصادي دانشگاه تهران نيز در اين همايش طي سخناني به بررسي اهداف و محورهاي همايش مشاغل نوين پرداخت و گفت: در حال حاضر اشتغال جوانان يكي از مهمترين مسايل و ضرورت‏هاي اجتماعي جامعه است. 35 درصد از جمعيت كشور را اين قشر تشكيل مي‏دهند. و ضرورت دارد به عنوان يك سرمايه اجتماعي در سياستگذاري‏ها و نيازسنجي‏ها به عنوان يك محور اساسي مورد توجه قرار گيرند.
وي افزود: رشد سريع جمعيت و ساير تحولات اجتماعي ـ اقتصادي پرشتاب در چنددهه گذشته، موجب بروز مساله بيكاري جوانان در جامعه ايراني شده است. جوانان در كشور ما 3 برابر ديگران در معرض بيكاري قرار دارند و بايد هرگونه سياستگذاري براي اشتغال با محوريت آنها انجام پذيرد.
هاشمي به شناسايي مشاغل نوين به عنوان راهكار برون رفت از معضل بيكاري به خصوص بيكاري جوانان، اشاره كرد و گفت: شناسايي زمينه‏هاي جديد اشتغال و راهكار بهره‏گيري از توانمندي جوانان كشور، ضرورت جدي كشور است. به همين منظور بررسي مشاغل نوين و فرصت‏هاي شغلي جديد كه در پرتو تحولات علمي و تكنولوژي جديد بوجود آمده مي‏تواند ترسيم‏كننده يك افق روشن براي حل معضل بيكاري باشد.
دبير همايش سپس به محورهاي مقالات ارايه شده به اين همايش اشاره كرد و گفت: شيوه‏هاي بومي‏سازي مشاغل نوين در كشور، تحليل زمينه‏هاي فرهنگ توسعه مشاغل جديد در ايران، نقش آموزش عالي در تقويت كارآفريني و توسعه مشاغل جديد، بررسي موانع ساختاري توسعه اشتغال و كارآفريني در ايران و تحول نيازهاي جوانان و زمينه‏هاي اجتماعي پاسخگويي به آن‏ها، مهمترين محورهاي اين مقالات هستند.
دكتر تقي آزاد ارمكي استاد جامعه‏شناسي دانشگاه تهران نيز در ادامه اين همايش به ارايه مقاله خود با عنوان ”مشاغل جديد در ايران“ پرداخت و گفت: الگوي اشتغال در جامعه ايراني غيرشفاف است. و به همين دليل نمي‏توان با نگاه آسيب‏شناسانه به آن پرداخت. بايد براي بررسي اين مقوله الگويي مشخص ارائه داد. در حال حاضر نگاه سنتي و مدرن حاكم بر بحث اشتغال باعث شده نوعي تناقض به وجود آيد.
وي افزود: اين تناقض در نظام اداري و اجتماعي كشور نيز وجود دارد. در نظام اداري مشاغل به گونه‏اي تنظيم و تعريف شده‏اند كه در كانون آن و مورد خطاب شخص كارمند است. اما در نظام اجتماعي اين جايگاه در اختيار استاد است. اين تناقض البته در بخش‏هايي نظر بازار، علم و يا مصرف به هم گره مي‏خورد.
اين كارشناس سپس به خصوصيات جامعه ايراني در برخورد با تكنولوژي‏هاي جديد اشاره كرد و گفت: در جامعه ايراني تكنولوژي جديد و رسانه‏ها نقش عمده و اساسي دارند. اين عوامل باعث مي‏شود علاوه بر شكل‏گيري نهادهاي جديد اجتماعي، كاركرد نهادهاي شكل گرفته و نهادهاي اصلي مانند خانواده، دين و اقتصاد دچار تغييرات ساختاري مانند ظهور فرهنگ مدرن در زندگي شود.
وي افزود: اين تغييرات عرصه اشتغال را نيز دررگرفته است. طيف تغييرات صورت گرفته در مشاغل از حذف اشتغال سنتي تا تاسيس مشاغل جديد را دربرمي‏گيرد.
آزاد ارمكي گفت: اين تغييرات باعث شده مشاغلي كه با ساختار اجتماعي سنتي جامعه تناسب داشته، اما ارزش اقتصادي ندارند. جاي خود را به مشاغل جديد در حوزه فعاليت‏هاي اجتمايع و اقتصادي از قبيل فعاليت‏هاي الكترونيكي، فرهنگي و خدماتي بدهند.
اين استاد دانشگاه در ادامه سمت و سوي مشاغل را در ايران به سمت مشاغل خدماتي عنوان كرد و گفت: در ايران حركت مشاغل از صنعتي و كشاورزي به سوي مشاغل خدماتي است و اين باعث خدماتي شدن مشاغل كشاورزي و صنعتي شده است.
وي افزود: اين موضوع با يك تعبير، تغيير خوبي است. زيرا خدماتي شدن مشاغل باعث توليدي شدن آن‏ها و در نهايت منجر به اتصال به تجارت بين الملل و بازار جهاني مي‏شود لذا بايد جامعه جوان را با بخش خدمات پيوند زد.
دكتر غلامعباس توسلي استاديار دانشگاه تهران نيز در مقاله خود با عنوان ”تحول نيازهاي جوانان و راه‏هاي پاسخگويي و برآوردن آن‏ها“ به بررسي اشتغال جوانان در كشور پرداخت و گفت: بالاترين رقم جمعيتي كشور ما جوانان هستند كه روز به روز نيازهاي آن‏ها بيشتر مي‏شود اما اشتغال را بايد اصلي‏ترين نياز آن ها دانست.
وي افزود: جوانان بيش از اينكه بحران باشند بحران دارند. اين جوانان با مسايل مختلفي چون مسايل زيستي،‏هويتي و اشتغال روبرو هستند. اگر اين مسايل براي جوان برطرف نشود بحران‏ساز مي‏شوند.
توسلي سپس به ارتباط آموزش با اشتغال اشاره كرد و گفت: اگر چه بايد بين آموزش و اشتغال رابطه مناسب ايجاد شود اما نبايد آموزش تنها براي اشتغال باشد بلكه فارغ‏التحصيل از آموزش منزلت و كرامت انساني مي‏خواهد.
جمشيد پژويان استاد دانشگاه علامه طباطبايي يكي ديگر از افرادي بود كه در اين همايش به ارايه مقاله خود با عنوان ”نقش آموزش عالي در آماده‏سازي جوانان براي ورود به بازار كار“ پرداخت.
پژويان رابطه عرضه و تقاضاي نيروي كار را نامناسب ارزيابي كرد و گفت: متاسفانه در سال‏هاي اخير همگام با رشد عرضه نيروي كار، تقاضاي كار از رشد مناسبي برخوردار نبوده است. ساختار سنتي توليد و عدم توجه به بازارهاي بين‏المللي از جمله علل اصلي اين مهم هستند.
وي افزود: متاسفانه بخش توليد در 35 سال گذشته نتوانسته آنگونه كه بايد متقاضي نيروي كار باشد بلكه دولت اين نقش را برعهده گرفته است. در سال‏هاي اخير كه دولت سياست كوچك‏سازي را درپيش گرفته مشكل بيكاري جدي‏تر شده است. به خصوص كه اين روند در اوايل دهه 60 و افزايش تقاضا براي مشاركت زنان همراه بوده است.
پژويان در پايان تصريح كرد: ايجاد اشتغال براي جوانان، فقط به عملكرد بخش‏هاي كشاورزي، صنعت و بازرگاني وابسته نيست، بلكه برخي وزارتخانه‏ها از جمله آموزش و پرورش و علوم در زمينه ايجاد مهارت لازم و وزارت كار در زمينه اطلاع‏رساني و تنظيم بازار كار وظايف مهمي برعهده دارند.
مهندس مرتضي پرهيزگار عضو هيات علمي جهاددانشگاهي نيز در اين همايش، مقاله خود را با عنوان ”توسعه كارآفريني فارغ‏التحصيلان دانشگاهي، چالش و فرصت‏ها“ ارائه نمود.
پرهيزكار بحث اشتغال را يك مساله چندبخشي عنوان كرد و گفت:در گذشته اين بحث تنها در علم اقتصاد مطرح مي‏شد و به رويكردهاي اجتماعي و فرهنگي آن كمتر توجه مي‏شد.
عضو هيات علمي جهاد دانشگاهي، توسعه كارآفريني را يكي از راهكارهاي اصلي خروج از معضل بيكاري عنوان كرد و گفت: توجه و ورود به اين مقوله يك ضرورت اجتناب‏ناپذير است. در همه كشورها به كارآفريني به خصوص نوع دانشگاهي آن توجه ويژه‏اي مي‏شود و در طراحي برنامه‏هاي توسعه‏اي كارآفريني و اشتغال، به فارغ‏التحصيلان و دانشجويان توجه بيشتري مي‏شود.
وي سپس به ويژگي‏هاي يك كارآفرين اشاره كرد و گفت: كارآفرين اهل تغيير است و كارآفريني در شخصيت وي شكل مي‏گيرد كارآفرين به شكبه‏هاي اطلاعاتي وصل و تلفيق بين دانش‏ها به خصوص روانشناسي و علوم اجتماعي را به خوبي مي‏داند. شخص كارآفرين داراي بينش‏ها،نگرش‏ها، دانش‏ها، مهارت‏ها و توانايي‏هاي اين كار است.
عضو هيات علمي جهاد دانشگاهي، ايران را كشور مساعدي براي كارآفريني عنوان كرد و گفت: در كشور ما بسترهاي كارآفريني زيادي وجود دارد. گستردگي سرزميني و تنوع فرهنگي و اقليمي كشور خود در توسعه اين مقوله بسيار تاثيرگذار است.
وي كارآفرين شدن را يك امر تدريجي عنوان كرد و گفت: شهروند شدن، بهره‏ور بودن، نوآوري، مدير بودن، كاسب بودن و در نهايت كارآفريني سلسله مراتب اين مقوله است.
وي افزود: فاصله فارغ‏التحصيلي و كارآفريني 8 تا 9 سال است و الزاماً اينگونه نيست كه همه فارغ‏التحصيلان جوياي كار، كارآفرين ‏شوند بلكه 10 تا 15 درصد كارآفرينان بيكار بوده‏اند.
پرهيزكار در پايان به مهمترين الزامات كارآفريني اشاره كرد و گفت: فرصت‏هاي كارآفريني محيط زيست، قوانين و مقررات، استعدادها و توانمندي‏هاي كارآفريني، امكانات و سرمايه مهمترين پيش نيازهاي اين مهم است.


مطالب مشابه :


نمونه تجربیات خلاق

كلينيك مجازي علوم اجتماعي ناحيه يك تجربيات اوليا مسائل اجتماعي، اقتصادي




پاسخ فعاليت هاي كتاب علوم اجتماعي پيش دانشگاهي(بخش دوم)

روزنه اي براي يك انسان - تبادل تجربيات اقتصادي لغات و اصطلاحات مطالعات اجتماعي.




پژوهش درعمل (تجربه خلاق در اقدام پژوهی)

را بعنوان دبير علوم اجتماعي مي خواستم، يك روز بعد از مطالعات اجتماعي نقشه




طرح درس مطالعات اجتماعی پایه هفتم متوسطه اول

مطالعات اجتماعي دوره‌ي نام دبير : يادگيري و تعامل تجربيات ]




شیوه نامه درس پژوهی

گروه مطالعات وب مطالعات اجتماعي درس ،زمان انجام فيلمبرداري،تعيين دبير




راهنمايي تحليل محتواي كتب درسي

گروه مطالعات اجتماعي محتواي يك درس يا سال94-93 و دبير مطالعات اجتماعي




در همايش مشاغل نوين راهكاري براي اشتغال جوانان عنوان شد،جوانان از تكنولوژي هاي نو و مشاغل جديد استقب

توسط مركز مطالعات اجتماعي تجربيات جديدي يك سرمايه اجتماعي در




جامعه شناسی پدیدار شناسی

در زبان جامعه شناسي، پديدار يك واقعيت اجتماعي است مطالعات پديدار به تجربيات واقعى




نگاهی اجمالی بر مقاله نویسی برای مطبوعات

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي كه از تجربيات نسل هاي يك رويداد




نقدي بر نظريات دانيل لرنر پيرامون توسعه در جهان سوم

است كه در يك نظام اجتماعي، شبكه از تجربيات جديدي كه دبير يك روزنامه




برچسب :