ضریب همبستگی چیست؟

ضریب همبستگی چیست؟

مفاهیم: ضریب همبستگی چیست؟

ضریب همبستگی (Correlation Coefficient) ابزاری آماری برای تعیین نوع و درجه رابطهء یک متغیر کمی با متغیر کمی دیگر است.

ضریب همبستگی، یکی از معیارهای مورد استفاده در تعیین همبستگی دو متغیر است.

 

ضریب همبستگی شدت رابطه و هم چنین نوع رابطه (مستقیم یا معکوس) را نشان می‌دهد. این ضریب بین 1 تا 1- است و در عدم وجود رابطه بین دو متغیر، برابر صفر است.

 

همبستگی بین دو متغیر تصادفی X و Y به صورت زیر تعریف می‌شود:

 

مفاهیم: ضریب همبستگی چیست؟ که در آن E عملگر امید ریاضی، cov به معنای کوواریانس، corr نماد معمول برای همبستگی (کورولیشن) پیرسون، و سیگما نماد انحراف معیار است.

 

امید ریاضی:

در نظریه احتمالات؛ امید ریاضی، میانگین، مقدار مورد انتظار یا ارزش مورد انتظار یک متغیر تصادفی گسسته برابر است با مجموع حاصل‌ضرب احتمال وقوع هر یک از حالات ممکن در مقدار آن حالت. در نتیجه میانگین برابر است با مقداری که بطور متوسط از یک فرایند تصادفی با بی‌نهایت تکرار انتظار می‌رود.

 

 کوواریانس یا هم‌وردایی (Covariance):

در نظریه احتمالات، اندازه تغییرات هماهنگ دو متغیر تصادفی است. ( اگر دو متغیر یکی باشند کواریانس برابر واریانس خواهد شد). چنان که دو متغیر تصادفی ناوابسته باشند کواریانس آن ها صفر خواهد بود.

 

ضریب همبستگی پیرسون ( Pearson Correlation Coefficient):

روشی پارامتری است و برای داده‌هایی با توزیع نرمال یا تعداد داده‌های زیاد استفاده می‌شود.

 

ضریب همبستگی اسپیرمن (Spearman Correlation Coefficient):

در صورتی که تعداد داده‌ها کم و فرض نرمال بودن آن ها معقول نباشد، از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده می‌شود. ضریب همبستگی‌ای که بر اساس رتبهء داده‌ها محاسبه می‌شود، توسط اسپیرمن محاسبه شده‌است.

 

انحراف معیار(Standard deviation):

 

نوعی سنجش پراکندگی برای یک توزیع احتمالی یا متغیر تصادفی است و نماینده ی پخش‌شدگی مقادیر آن حول مقدار میانگین است.

این مدخل با استفاده از مداخل گوناگون دانشنامه ویکی پدیا تهیه شده است.

 

منبع: همشهری آنلاین


مطالب مشابه :


ضریب همبستگی چیست؟

وبلاگ جامع تحقیق و پژوهش Araştırma - ضریب همبستگی چیست؟ - روش تحقیق، ریاضیات و آمار Araştırma Yöntemleri
spss چیست ؟

روش تحقیق - spss چیست ؟ میانه‌ها، آزمون تی، تحلیل پراکنش، همبستگی، آزمون‌های
ضریب همبستگی چیست؟

دنیای پژوهش و ارتباطات - ضریب همبستگی چیست؟ - تحقیقات/ پژوهش/ روش تحقیق/ پرسشنامه - دنیای
روش تحقیق )(تحقیق زمینه یابی )

روش تحقیق پیشرفته علاقه مردم چیست . چند نمونه تحقیق تحلیل و سنجش همبستگی گوناگون
خود همبستگی چیست؟

روش تحقیق. دی ۱۳۹۰. مهر تحقیق در خود همبستگی چیست
تست های آمار و روش تحقیق آزمون ارشد ارتباطات 86

روش تحقیق 158- رابطه میان همبستگی و علیت در مدل پوزیتیویستی علم چیست؟ 1- همبستگی به
برچسب :