247 مقاله فارسي در ارتباط با حسابداري به صورت يكجا

 

نويسنده   عنوان   رديف
دكتر غلامحسين دواني   «سالروز تولد بزرگترين جامعه خودانتظام کشور»   1
دكتر صابر شعري و بهروز بختكي   ERP   2
روح الله صديقي   آشنايي با برخي مفاهيم اساسي حسابداري مديريت   3
سازمان بازرگاني استان فارس   آشنايي با برخي مفاهيم اساسي در بازرگاني خارجي   4
اشرف بهشتيان   آشنايي با هيئت استانداردهاي بين المللي آموزش حسابداري   5
گراهام وارد    آينده حرفه حسابداري    6
مجتبي ملك چوبري   اثر استانداردهاي حسابداري ايران بر قابليت مقايسه صورت‌هاي مالي   7
دكتر جمشيد پژويان   اثرات تورمي اجراي ماليات بر ارزش افزوده   8
كامران حسن آقايي   استفاده از فناوري اطلاعات در گزارشگري مالي   9
نامعلوم   استفاده کنندگان از صورتهاي مالي....   10
نادر عليپور   استهلاک   11
سعيد هاشميان   اطلاعاتي درباره سيستم حقوق و دستمزد   12
مهري قرائت الگوي اصلي منابع- رويدادها- عوامل (مرع REA) 13
علي اشعه   بحث تئوري قرارداد و حسابداري   14
نامعلوم   بدهي زدايي يا وامکاهي   15
دكتر يحيي حساس يگانه   بررسي اجزاي پژوهشهاي حسابداري و حسابرسي   16
عزيز كوشكي   بررسي نقش كارگاه حسابداري در پيشرفت تحصيلي هنرآموزان   17
سعيد اكبري   بکارگيري استاندارد هاي ارزيابي ريسک   18
حميد رضا هادي زاده   پيامدهاي رويه حسابداري   19
حسين جهانگير نيا   پيشينه حسابداري   20
حسين بخشي پور   تاثير قوانين جديد حسابداري سرقفلي بر صورت هاي مالي   21
نامعلوم   تاريخچه حسابداري در ايران   22
دكتر يدالله مكرمي   تحولات جهاني حرفه حسابداري   23
عابدانپور   تغيير روش حسابداري وتغيير برآورد   24
حسين اخضري   جهاني شدن و تأثيرات آن بر نظام آموزشي کشور   25
نامعلوم   چارچوب يک گزارش فعاليت   26
دكتر موسي بزرگ اصل   چالشهاي حسابداري اسلامي در ايران   27
دكتر غلامحسين دواني   حسابدار رسمي نمي‌تواند صنفي عمل کند   28
نامعلوم   حسابداران و نسبتهاي مالي   29
جمعي از نويسندگان حسابداري 30

ناصر شاميرزايي   حسابداري بر مبناي بهاي تمام شده تاريخي   31
جمعي از نويسندگان   حسابداري به رشته هاي مجزا و تخصصي زير تقسيم ميگردد   32
نظام الدين ملك آرايي   حسابداري پيمانکاري   33
مهدي فيلسرائي   حسابداري دارائي هاي ماترک بر مبناي حسابداري تعهدي   34
محمد روشن   حسابداري در گذر زمان   35
دكتر كرباسي   حسابداري دو طرفه   36
دكتر محمود همت فر   حسابداري سنجش مسئوليّت وکنترل اقلام بهاي تمام شده   37
نامعلوم   حسابداري سه طرفه   38
رشتياني   حسابداري‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌   39
نامعلموم   حسابداري متعارف و غير متعارف   40
ابراهيم موسوي   حسابداري وجوه نقد و كنترلهاي داخلي آن   41
نامعلوم   حسابداري ومديريت مالي بخش دولتي در کشور در حال توسعه   42
نامعلوم   خوب و بد آمارها و روش هاي حسابداري ملي ايران   43
دكتر عزيز نبوي   دانش حسابداري   44
دكتر كرباسي   درآمدها   45
نامعلوم   درآمدي بر اخلاق و آئين رفتار حسابداران حرفه‌اي   46
نامعلوم   راهنماي دستورالعمل انبار گرداني   47
حميد رضا هادي زاده   رويه حسابداري و هزينه هاي تحقيق و توسعه   48
مطلبي   سياست تقسيم و اندوخته کردن سود   49
نامعلوم   سيري در تاريخچه تجزيه و تحليل نسبت‌هاي مالي   50
محمد روشن   سيستم‌ و ارتباط آن با حسابداري   51
نامعلوم   سيستمهاي حسابداري   52
ابراهيم موسوي   صورت گردش وجوه نقد و نحوه كاربرد آن در شركتهاي برق منطقه اي   53
مجتبي ملك چوبري   ضرورت ثبات رويه ويكنواختي در ارائه اطلاعات مالي   54
نامعلوم   ظاهر شدن نقش حسابداري بعنوان علم اجتماعي   55
نامعلوم   فراز و فرود حسابداران رسمي   56
اسماعيل جواهري   قانون ساربينز-اکسلي   57
حميد مير مجربيان   کارايي تصميمگيري در گزارشگري مالي در محيط شبکه گسترده جهاني   58
محمد رضا اردستاني رستمي   کاربرد رايانه در حسابداري   59
محمد ذوالفقاري   کاستي هاي حسابداري در صنعت انبوه سازي و مستغلات   60
نظام الدين ملك آرايي   کلياتى پيرامون حسابدارى قراردادهاى بلندمدت پيمانکارى   61
حامي مير اصلاني   گزارشگري بر حسب قسمتها   62
دكتر غلامحسين دواني   مانـيفيست در عرصه حسابداري   63
دكتر محمود همت فر   مدلهاي قيمت گذاري در توليد و تجارت   64
نامعلوم   مديريت انبارداري   65
ابراهيم موسوي   مشكلات حسابداري طرحهاي عمراني در شركتهاي دولتي   66
جليل خسروي   مطالعه و مقايسه طرق موثر در وصول مطالبات در بالابردن درآمد شرکت   67
علي اكبر كاشف   معرفي تشکل هاي حرفه اي حسابداري و حسابرسي ايران   68
نامعلوم   معيارهاي سنجش قابليت مقايسه صورتهاي مالي   69
بهارک شکوهي   مقاله تحقيقي حسابداري    70
دكتر غلامحسين دواني   مقررات افشاء، عدم تقارن اطلاعات و پيامدهاي اجتماعي آن   71
محمد طاهري   موانع تحقق انضباط مالي در ايران   72
كريم حسين آبادي   نظام حسابداري و حسابرسي در ايران باستان   73
ابوالقاسم فخاريان   نقش حسابداري مديريت در ايجاد و اندازه گيري ارزش در سازمان ها   74
عليرضا مهدي نقش حسابداري و اهميت آن 75

محمد روشن   نقش سيستم حسابداري در جلوگيري از ايجاد ارقام باز   76
دكتر كرباسي   هموار سازي سود     77
دكتر سيد مجيد شريعت پناهي   هموار سازي سودوبازده تعديل شده براساس ريسك   78
ابوالفضل نظري   هموارسازي سود چيست؟   79
مجيد عظيمي   يادگيري مشارکتي و کاربست آن در آموزش حسابداري   80
مجتبي ملكي چوبري   ثبات رویه ویکنواختی ابزاري جهت قابلیت مقایسه صورتهاي مالی   81
دكتر جمال رودكي   چرا هیات استانداردهای حسابداری مالی دارای چارچوب مفهومی است؟   82
دکتر صابر شعري   حسابداري قراردادهاي اجاره (لیزینگ)   83
مسعود كارشناس و زهرا شمس تهراني   حسابداري کشاورزی   84
بهروز بختکی   شبیه سازي مونت کارلو براي قیمت گذاري اختیار معامله در سطح پیشرفته   85
سيرنگ   کار‌کرد‌ها و مؤلفه‌‌های بنیادین تولید ناب JIT ) Just In Time )   86
ناصر ايزدي نيا   نقدي بر معيارهاي حسابداري ارزيابي عملکرد و پيشنهاد معيارهای  ارزش افزوده اقتصادي و جريان های آزاد نقدی برای گزارشگری ارزش های واحد تجاری   87
دكتر غلامحسین دوانی   نقش حسابداران رسمی در فرآیند توسعه اجتماعی و اقتصادي   88
فیروز شقاقی   هموارسازي سود چیست؟   89
ولي ساجدي   آثار پذيرش در سازمان تجارت جهاني بر روي حسابداري ايران   90
ناصر آريا   آشنايي با برخي مفاهيم اساسي حسابداري مديريت   91
نامعلوم   آشنايي با علم حسابداري مديريت   92
محمد رضا پورعلي   آموزش حسابداري چالشها وراهکارها   93
رضا نعمتي كشتلي   آينده حسابداري   94
ناصر پرتوي   ارگان هاي حسابداري   95
نامعلوم   از حسابداري تا ERP   96
مهدي انصاريان   استراتژي و حسابداري مديريت   97
امير پوريا نسب   اصطلاح شناسي   98
محمد رضا زماني   اصول حسابداري صنعتي   99
دكتر ايرج نوروش   بررسي ارزشهاي فرهنگي در ايران وامكان دستيابي به هدف ارئه به  نحو مطلوب  استانداردهاي بين المللي حسابداري   100
دكتر ويدا مجتهدزاده   بررسي برنامه آموزش حسابداري در دانشگاههاي ايران   101
سلام طلوعي   بررسي حسابداري فروش اقساطي   102
مجيد عليجاني   پاسخگويي؛ هدف حسابداري و حسابرسي در بخش عمومي   103
دكتر كيهان مهام   پژوهشهاي نو در حرفه حسابداري   104
علي اماني   پيشرفت يا پسرفت حرفه حسابداري   105
دكتر ساسان مهراني و غلامرضا كرمي   تئوري نمايندگي و حسابداري مديريت   106
دكتر علي ثقفي   تحولات اخير حسابداري ايران   107
دكتر يدالله مكرمي   تحولات جهاني حسابداري   108
مريم خليلي عراقي   تغيير  شيوه هاي آموزش حسابداري   109
حميدرضا علمشاهي   جايگاه مخارج بازاريابي در حسابداري تحقيق و توسعه   110
دكتر غلامحسين دواني   چالش تامين نيروي انساني در حسابداري   111
دكتر محسن دستگير   چرا به استانداردهاي حسابداري نيازمنديم   112
محمدعلي ميرزايي   حسابداري 2015   113
ابوالقاسم فخاريان   حسابداري ارزش افزوده   114
رحيم آقاسي نژاد   حسابداري از ديروز تا امروز   115
نامعلوم   حسابداري از ديروز تا امروز1   116
فرحناز كريمي پاشاكي   حسابداري باستان   117
دكتر محسن خوش طينت حسابداري بين المللي ؛ نقش و جايگاه آن 118
نامعلوم   حسابداري تورمي   119
دكتر ويدا مجتهدزاده   حسابداري تيره   120
مهدي آزادواري   حسابداري ديجيتالي   121
اسدالله حسني گودرزي   حسابداري رايانه اي   122
داريوش حسن زاده   حسابداری زبان تجارت است   123
دكتر محسن دستگير   حسابداري ساختگي و رسوايي هاي مالي شركتهاي آمريكايي   124
سيد رضا فهيم   حسابداري سبز   125
فرامرز رسولي   حسابداري سبز به عنوان يك سيستم اطلاعاتي   126
شبنم كهن چي   حسابداري صنعتي کليد موفقيت سازمانها   127
نامعلوم   حسابداري علم کهن   128
مرتضي شاپورگان   حسابداري قيمت تمام  شده واقعي خدمات درماني   129
شبنم كهن چي   حسابداري مديريت،کليد گم شده   130
علي راعي ثاني   حسابداري منابع انساني   131
دكتر عبدالرضا تالانه   حسابداري و حسابرسي   132
محمود ملكي پور   حسابداري،اسطوره در مقابل واقعيت   133
دكتر موسي بزرگ اصل   خطراتي در کمين حرفه حسابداري   134
دكتر موسي بزرگ اصل   دولت مسول تدوين استانداردهاي حسابداري است يا بخش خصوصي   135
نامعلوم   رويکرد تطبيقي   136
ميزگرد   رويكردهاي نوين و سنتي آموزش و چالشهاي آن در رشته حسابداري   137
اميد پورحيدري   زیانهای حسابداری   138
پرويز پيري   سرمايه گذاري بين المللي در بازارهاي مالي و نقش استانداردهاي بين المللي حسابداري   139
هوشنگ نادريان   سيرصعودى پیشرفت های حسابدارى در ايران   140
منصور اسدزاده   سیستم های حسابدارى در ايران   141
رويا دارابي   سيستمهاي حسابداري و حسابداري مسئوليت   142
ولي ساجدي   صلاحيت حرفه حسابداري در سازمان تجارت جهاني   143
ابوالقاسم فخاريان   ضرورت هاي رعايت و گزارشگري مسئوليتهاي اجتماعي   144
نامعلوم   فعاليتهاي حسابداري در صورت پيوستن به سازمان تجارت جهاني   145
نامعلوم   قانونمند نمودن اندازه گيري و افشاگري در حسابداري   146
اصغر طاهرپوراصل   گزارشگري گذشته؛رويكردي جديد براي بهبود حسابداري امروز   147
دكتر محسن خوش طينت   گزارشگري مالي بين المللي   148
نامعلوم   محدوديت هاي كاربرد تكنيك هاي حسابداري مديريت   149
احمد يعقوب نژاد   مديريت كيفيت فراگير، نظريه نهاد و سيستم حسابداري مديريت   150
غلامرضا كرمي   معادله ي حسابداري و جريانهاي نقدي فعاليتهاي عملياتي   151
نامعلوم   منابع آموزشهاي حسابداري   152
محمد رضا مهدي فر   نحوه كاربرد اطلاعات حسابداري در صنعت بيمه   153
دكتر محسن خوش طينت   نظام حسابداري و گزارشگري مالي در چين، پرتغال،تايلند، تايوان،ژاپن، هلند،مصر   154
منصور علي رحيمي   نظري بر دستورالعمل جديد حسابداري دولتي ايران   155
زهره حاجيها   نقش اينترنت در حسابداري وحسابرسي   156
ابوالقاسم فخاريان   نقش حسابداري مديريت در اعمال مديريت مبتني بر ارزش   157
دكتر ويدا مجتهدزاده   نقش حسابداري مديريت در انعكاس سرمايه فكري   158
ابوالقاسم فخاريان   نقش حسابداري مديريت در بنگاه داري بر مدار راهبردها   159
جواد صفار   نگاهي به اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي   160
محسن محمدي   واژگوني شيوه هاي سنتي (حسابداري سبز)   161
ولي ساجدي ورود حرفه حسابداري در سازمان تجارت جهاني 162
افسانه خمسه   وضعيت فعلي و جهت گيري آتي تدوين استانداردهاي حسابداري بين المللي   163
دكتر ويدا مجتهدزاده   يكساني   164
جواد بستانيان   اهداف جامعه حسابداران رسمي ايران و بررسي عملکرد آن   165
نامعلوم   ضرورت شناخت علم حسابداري   166
نامعلوم   مفاهيم ارزش و ازرشگذاري در اقتصاد و حسابداري   167
دكتر ويدا مجتهدزاده   نظريه حسابداري   168
دكتر محسن خوش طينت   نظام نظام حسابدارى و گزارشگرى مالى لوکزامبورگ   169
دكتر نورالدين شرفي و محمد عليزاده   اثر مخارج دولت بر اقتصاد منطقه با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی   170
حسين اعتمادي ، شعبان الهي و كامران حسن آقايي   بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری   171
رضا تهراني ، محمد قاضي طباطبايي و سيد احمد خليفه   بررسي تضاد حرفه اي- سازماني در حسابداري   172
محمد حسين قائمي و محمدرضا وطن پرست   بررسي نقش اطلاعات حسابداري در كاهش عدم تقارن   173
ابوالقاسم فخاريان   مديريت ماندگاري مشتريان   174
دكتر حسين عبده تبريزي   نقش حسابداران در توسعة بازار سرماية كشور   175
دکتر محمود همت فر   بودجه تولید و برنامه ریزی خطی   176
ايماني راد    بهره وری و توسعه   177
حسين جهانگيرنيا    كساني كه از نتايج حاصل از سيستم حسابداری استفاده می کنند   178
دكتر غلامرضا اسلامي بيدگلي  و محمد كاشاني پور   مقايسه وارزيابي روشهاي سنجش كارآيي شعب بانك و ارائه الگويي مناسب   179
دكتر علي ثقفي و سيد عباس هاشمي   بررسي تحليلي رابطه بين جريانهاي نقدي عملياتي و اقلام تعهدي ، ارايه مدل براي پيش بيني جريانهاي نقدي عملياتي   180
محسن دستگير و مصطفي صبوري    بررسي موانع استقرار سيستمهاي آمارهاي مالي دولت  (GFS)   181
دكتر ايرج نوروش و بيتا مشايخي   فاصله ادراكي بين دانشگاهيان و شاغلين در حرفه حسابداري    182
دكتر علي اصغر بانوئي و مينا محمودي    محاسبه توان اشتغال زايي بخشها بر حسب تفكيك  جغرافيايي مصرف خانوارها در قالب  نظام شبه ماتريس حسابداري اجتماعي     183
دكتر علي اصغر بانوئي   نقش روش حسابداري لئونتيف به عنوان پل ارتباطي  بين ديدگاههاي رشد محور و انسان محور     184
دكتر علي اصغر بانوئي   بررسي رابطه بين درآمد و افزايش توليد در اقتصاد ايران با استفاده از ماتريس حسابداري اجتماعي   185
دكتر محمد نمازي و  امير رضا رمضاني   ارزيابي متوازن در حسابداري مديريت   186
دكتر غلامرضا نظربلند   بررسي الگوي رفتاري شركتهاي بين المللي در رويارويي با نوسانهاي ارزي از نوع حسابداري   187
غلامرضا كردستاني   تجزيه و تحليل سري هاي زماني سود در سطح صنعت    188
دكتر ايرج نوروش و زهرا ديانتي ديلمي   بررسي تاثير فرهنگ بر ارزشهاي حسابداري در ايران    189
دكتر حسين اعتمادي   استفاده از فنون علوم مديريت در ارائه اطلاعات حسابداري مديريت   190
دكتر علي اصغر بانوئي ،  مليكا محمدپور  و سارا اكبري   تحليلهاي اقتصادي و اجتماعي ضرايب بخشهاي صنعت ، كشاورزي و خدمات  در الگوي ماتريس حسابداري اجتماعي    191
دكتر حسين اعتمادي و محمد توكلي محمدي   عوامل محيطي موثر بر توسعه حسابداري در ايران     192
دكتر محمد علي آقائي و سيد محمود موسوي شيري   خصوصيات كيفي مطلوب روشهاي اندازه گيري از ديد استفاده كنندگان در ايران   193
دكتر فضل الله اكبري و مصطفي علي مدد   حسابداري استهلاك   194
مصطفي گودرزي و حبيب الله تيموري   حسابداري داراييهاي نامشهود و مخارج انتقالي به دوره هاي آتي   195
مصطفي گودرزي و حبيب الله تيموري   حسابداري وجوه نقد ، سرمايه گذاري كوتاه مدت و مطالبات   196
رضا نظري   حسابداري موجودي مواد و كالا   197
مصطفي گودرزي و حبيب الله تيموري   حسابداري بدهي هاي جاري و بدهي هاي احتمالي   198
حبيب الله تيموري   حسابداري تغيير قيمتها   199
عزيز عالي ور   افشاء در گزارشگري مالي   200
دكتر رضا شباهنگ   مديريت مالي   201
دكتر رضا شباهنگ   حسابداري پيشرفته   202
دكتر فضل الله اكبري   تجزيه و تحليل صورتهاي مالي   203
حبيب الله تيموري ماسوله   شناسايي درآمد   204
عزيز عالي ور   قيمت گذاري انتقالات داخلي   205
دكتر رضا شباهنگ   تئوري حسابداري   206
حبيب الله تيموري   ساختار تئوري حسابداري   207
حسن همتي   مباحث جاري در حسابداري   208
دكتر محمد نمازي   پژوهشهاي تجربي در حسابداري : ديدگاه روانشناختي    209
محمدعلي خاتمي   نقش حسابداري مديريت در ژاپن   210
حميدرضا خلوت   به سوي يك نظريه كارآ و منصفانه در خط مشي ها و رويه هاي حسابداري   211
مرتضي كلانتري   اهميت حسابداري استهلاك   212
دكتر علي ثقفي و كامبيز فرقاندوست حقيقي   اقتصاد و حسابداري دوقلوهاي ناسازگار   213
علي رحماني   حسابداري مزاياي پايان خدمت    214
كامبيز فرقاندوست حقيقي   انقلاب در تفكر حسابداري و مفهوم ابر تئوري   215
احمد بدري   اطلاعات حسابداري و تصميم گيري چند فرضيه رفتاري   216
دكتر محسن شريفي   نظامهاي حسابداري و توسعه اقتصادي   217
دكتر علي نيكخواه آزاد و جواد رضازاده   قانونها و قانون مانندهاي حسابداري   218
احمد ظريف فرد   كاربرد نظريه مجموعه هاي فازي در حسابداري   219
دكتر جعفر باباجاني   تحليل نظري پيرامون سيستم نظارت مالي كشور از منظر پاسخگويي    220
دكتر جعفر باباجاني   بررسي تطبيقي مفاهيم حسابداري واحدهاي انتفاعي و دولتي   221
احمد ظريف فرد   مشكل ابهام و عدم صراحت در حسابداري   222
دكتر ايرج نوروش   به سوي آينده اي براي زير ساخت حسابداري كشورهاي در حال توسعه   223
مهرداد شريعت زاده   بررسي موضوع آگهي و تبليغات براي حسابداران رسمي شاغل در ايران   224
فاطمه مهدی   آشنایی با مفهوم علم پژوهش عملیاتی   225
محمدرضا حسینی   هشدار درباره شرکتها   226
Kee-Young Chung   تلاش برای ارتقای شفافیت حسابداری در کُره   227
جمال الدین نظری    ده راه بهبود جریان های نقدی و موسسات کوچک   228
…….   پارادايم در حسابداري   229
…….   انجمن حسابداري ايران چگونه پديد آمد   230
ابوالقاسم فخاريان   سيماي مديران مالي‌ در سال 2010   231
.......   ضرورت تدوین استانداردهای حسابداری برای صندوقها و سازمانهای بازنشستگی   232
.......   بررسی تطبیقی استانداردهای حسابداری سرمایه‌گذاری در ایران و ایالات متحده   233
.......   حسابداري اسلامي و حسابداري مرسوم ناسازگار يا مکمل   234
.......   رابطه فرهنگ و حسابداري   235
دانشجويان واحد لاهيجان   واکنش FASB نسبت به تحقیق SEC در زمینه به کار گیری یک سیستم حسابداری مبتنی بر اصول   236
دكتر محسن دستگير و محسن اميد علي    بررسي موانع استفاده از حسابداري تورمي در ايران   237
رسول عبدي و يعقوب اقدم مزرعه   حسابداري محيط زيست و تئوري قرارداد اجتماعي   238
دكتر رسول برادران حسن زاده ، غلامعلي عابدين زاده و قادر حسين بابايي   ارزش افزوده اقتصادي نگرشي نوين در ارزيابي عملكرد   239
جواد قديم پور   مهندسي مالي   240
محمود همت فر ، محسن ختن لو و رضا عبدل   چهارچوبي مفهومي براي توسعه حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي   241
دكتر محمود همت فر و كاوه قادري   اخلاق و آيين رفتار حرفه اي در حسابداري   242
مهدي خرم آبادي   حسابداري تحت وب و تاثير آن بر گزارشگري مالي   243
دكتر غلامرضا كردستاني   اندازه گيري و گزارشگري سرمايه انساني   244
عسگر پاك مرام و جمال بحري ثالث   چالشهاي يكسان سازي جهاني استانداردهاي حسابداري   245
محمد سميعي   اهداف و خصوصيات حسابداري اسلامي   246
محمد جواد زارع و زينب نادري   كاربرد XARL2 XBRL1 در شفافيت و سرعت بخشي گزارشگري مالي   247

      
57.27 MB
دانلود
pas : www.acclearn.com


مطالب مشابه :


چهر هاي سرشناس شهرستان ايذه

معاون عمراني وزير كشور- پژوهشگر 13- استاد دكتر حجت الله درويش پور- استاد دانشگاه دكتري
دكتر حيدرابادي پور مدير عامل شركت اتيه صبا : فصل جديدي از ارتباط و تعامل اين شركت با بانك ها بوجود

باران اعتدال - دكتر حيدرابادي پور مدير عامل شركت اتيه صبا : فصل جديدي از ارتباط و تعامل اين
نظر اهل ادبيات و هنر براي انتخاب وزير ارشاد آينده

حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقای دكتر دكتر غلامحسين عمراني لطفی – کیومرث پور
آشنايي با فرهیختگان و نخبگان علم و هنرقوم بختیاری

معاون عمراني وزير كشور- پژوهشگر 13- استاد دكتر حجت الله درويش پور- استاد دانشگاه دكتري
247 مقاله فارسي در ارتباط با حسابداري به صورت يكجا

دكتر غلامحسين حسين بخشي پور ابراهيم موسوي مشكلات حسابداري طرحهاي عمراني در
اسامی اعضای شورای نظارت و ارزیابی استانها

دكتر ابراهيم پور. خانم دكتر زهرا 2- آقاي دكتر مرتضي چرمگي عمراني. 12. خراسان
منابع کنکور کاردانی به کارشناسی ناپیوسته

جزوه كلاسي استاد سعيدي‌پور دكتر پرويز با روند اجراي پروژه‌هاي عمراني، مسائل متره
برچسب :