تمرین فارسی ( جمله سازی )

کلاس دوم  :                          تمرین فارسی آذر ماه 91        دبستان سجادیه

1

با کلمه های زیر جمله بساز .

مهربان -------------------------

  دعا      -------------------------

ناراحت -------------------------

  زیارت   -------------------------

2

کلمه ها را در جا های مناسب قرار بده .

                                   می نویسیم  -  گل دسته های حرم  -   باغبان - هشتمین

  صدای اذان  از ----  پخش می شود .             امام رضا (ع) -------------امام ما هستند  .

 ما مشق هایمان را  زود --------  .                به کسی که از گل ها مراقبت می کند ----- می گو یند. 

3

جا های خالی را با کلمه های مناسب پر کن .

1 – مادر زینب گفت :  بیا برویم به -------------- وضو بگیریم                                                       

 2- به جایی که در آن دارو می فروشند ------ می گو یند .

3 – به کسی که در اداره کار می کند  --------- می گو یند .

4 – به کسی که خیابان ها را تمیز می کند  ---------- می گویند.

4

مخا لف کلمه های زیر را بنویس .

 شب ( -------)            جوان ( -------)                  کوچک ( -------)          چاق ( --------)   

 

5

جمله های زیر را مرتب کن .

خانه های – چه -  زیبایی  -   راحت  -  و  

----------------------

دایی - خواهر - برادر - و -  هستند - من - مادر

------------------------

6

هر دسته را به تر تیب اندازه از کوچک به برزگ بنویس .

فیل – گوسفند – مورچه – مرغ  

----------------

ماه – سال -   روز -   هفته  

----------------

7

کلمه های هم معنا را به هم وصل کن .

                                             راحت                                                   سوال کردن

                                               پر سید                                                بیمار 

                                              مریض                                                  نیرومند

                                               قوی                                                     آسان

8

   با اضافه کردن حرف ( ی   یا    ای ) به آخر هر کلمه - کلمه جدید بساز 

کلاه =

 ساده =

 خوانده =

 سایه =

 چاه =

 پروانه =

 نامه =

 راه =

  کاه =

 جاده =

 سیاه =

 فایده =

 کوه

 استفاده =

 کلاه =

9

جا  های خالی را پر کن . 

آن ها درس ها را خوب -------------

------ یعنی حرف زدن با خدا .

نهال لباس هایش را --------------

نازنین و مهرناز در مسابقه برنده --------------

 صابره و ------------ باهم به مدرسه آمدند .

10

به کلمه های زیر ((  م  -  ام )) اضافه کن وبا هر یک جمله بساز . 

 رفته + ---  =    -------------------- 

  رفت + --- =     -------------------- 

11

  5 کلمه که حرف آخر آن ها ی باشد و صدای آ بدهد

مثل : کبری -          -             -            -             -            -

5 کلمه بنویس که صدای آخر آن ها  ن باشد ولی نوشته نشود اً
مثل = لطفاً  -            -              -            -               -               -

 

انتظارات آموزگارصدای آ بدهد بنویس

خيلي خوب

خوب

قابل قبول

نياز به تلاش

با كلمه ها جمله صحيح مي سازد .

 

 

 

 

جمله ها را درست كامل مي كند.

 

 

 

 

هم معني و مخا لف كلمه ها را مي داند .

 

 

 

 

جمله هاي نا مرتب  را مرتب مي كند.

 

 

 

 

 


مطالب مشابه :


پاورپوینت انواع جمله و اعراب سوم راهنمایی

به همین منظور برای سه درس آخر شکلی جذاب و زیبا به یادگیری پاورپوینت" انواع جمله
پاورپوینت انواع جمله و اعراب سوم راهنمایی(برگرفته از وبلاگ آقای بابائی)

به همین منظور برای سه درس آخر شکلی جذاب و زیبا به یادگیری پاورپوینت" انواع جمله
پاورپوینت

از اون گروه که خودشان روی آن کار کرده بودند، قشنگ و زیبا بود آخر کلاس جمله بعد
جملاتی زیبا در مورد روز جهانی کودک

نکات ناب/ دانلود/جملات زیبا پاورپوینت زیبا شعر کودکانه برای بچه های گل
جمله هایی زیبا

جمله هایی زیبا ♥ بدترین شکل دلتنگی برای کسی آن است ♥ هر کسی هم نفسم شد دست آخر قفسم شد
تمرین فارسی ( جمله سازی )

پاورپوینت زیبا به آخر هر کلمه جمله هاي نا مرتب را مرتب مي كند.
طرح درس حرف (ه) و (ژ) برای همکاران پایه اوّل

دل نوشته ها ، جملات و داستانک های زیبا و ناب آخر اسمش ژ برای آن یک جمله
دکلمه هایی از شهدا+شعر درباره شهید+متن زیبا در مورد شهید و شهادت (جدید و زیبا)

دکلمه هایی از شهدا+شعر درباره شهید+متن زیبا پاورپوینت زیبا چشم پاک دختری از جمله
نمونه سوال پیشنهادی انشا و نگارش سوم راهنمایی

1- با هر یک از گروه کلمات زیر یک جمله ادبی آخر ای خفته سر راه احساسی زیبا
دعای خروج از خانه /چه کنیم دچار تصادف نشویم؟/بهترین ذکر برای سلامتی از حوادث

دعای خروج از خانه /چه کنیم دچار تصادف نشویم؟/بهترین ذکر برای پاورپوینت زیبا آخر قابل
برچسب :