بانک های خصوصی

 پیش بینی سودآوری سال ۱۳۸۹

شاخص مهم دیگری که در رتبه بندی بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی بسیار مهم است و می تواند فاکتور تاثیرگذاری در بررسی انگاره های عمومی و تخصصی نسبت به سودآوری یا زیان ده بودن این بنگاه ها تلقی شود، میزان سودی است که هر بانک در پایان سال مالی برای عملکرد خود در سال مالی آینده پیش بینی می کند و آن را به اطلاع سهامداران و عموم مردم نیز می رساند.

این شاخص که از آن به طور اختصار «سود پیش بینی شده هر سهم» یا EPS نام می برند، شاخص تاثیرگذاری در تصمیم گیری فعالان بازار سرمایه برای خرید، نگهداری یا فروش سهام یک شرکت است.

EPS هر شرکت در ضمن نشان می دهد که مدیران آن بنگاه با در نظر گرفتن تمامی تهدیدها و فرصت هایی که در سال مالی پیش رو برابر آنها قرار دارد، چه میزان سودآوری را برای شرکت خود تخمین می زنند. همان گونه که بررسی گزارش ها و آمارهای بورس نشان می دهد، این پیش بینی در طول یک سال و به علل گوناگون که شامل تغییر شرایط داخل یک شرکت یا تحول در محیط پیرامونی است، بارها تغییر داده می شود.

البته این نکته را هم باید در نظر داشت که محاسبه و پیش بینی شاخص EPS به گونه ای که سود حاصل شده در پایان سال مالی، کمترین اختلاف را با عدد پیش بینی شده داشته باشد، خود یکی از فاکتورهایی است که بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار به آن به عنوان یک عامل تاثیرگذار در رفتار با سهام هر شرکت نگاه می کند. هر مقدار که سود پایان سال با EPS اعلام شده، همخوانی بیشتری داشته باشد، نشانگر مهارت مدیریت در شناسایی و شرایط و ابراز عکس العمل مناسب در قبال تغییر شرایط است.

با این توضیح، بررسی EPSاعلامی بانک ها برای سال مالی ۱۳۸۹ می تواند تا حدود زیادی بیانگر پیش بینی مدیران آنها از شرایط امسال باشد.

بنابر آنچه اطلاعات سایت سازمان بورس اوراق بهادار نشان می دهد، براساس تازه ترین رده بندی صنایع حاضر در بورس گروه بانک ها، موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی که شامل ۷ بانک خصوصی حاضر در بورس می شود، در میان سایر گروه ها، بیشترین پیش بینی تقسیم سود را برای سال مالی ۱۳۸۹ داشته اند.

برهمین اساس، تنها همین ۷ بانک خصوصی در مجموع پیش بینی کرده اند که در سال جاری مالی حدود ۱۸ هزار و ۳۳۰ میلیارد ریال یعنی حدود ۸ / ۱ میلیارد دلار سود به دست آورند و بین ۱۴۸ هزار سهامدار خود تقسیم کنند. این در حالی است که ۳۳۲ شرکت حاضر در بورس پیش بینی می کنند مجموعا ۱۱۵۵۴۹ میلیارد ریال سود بین سهامدارانشان تقسیم کنند. به عبارت دیگر گروه بانک ها، موسسات مالی و سایر نهادهای پولی که از نظر تعداد، تنها ۲درصد شرکت های بورسی را تشکیل می دهند و با مجموع سرمایه ۵۸۳۴۰ میلیارد ریال که این هم ۹ / ۱۹ درصد کل سرمایه ۲۹۳۰۵۹ میلیارد ریالی شرکت های بورسی است، کسب حدود ۱۶ درصد کل سود تقسیمی شرکت های بورسی (۱۱۵۵۴۹ میلیارد ریال) را پیش بینی کرده اند.

سال گذشته مالی نیز گروه بانک ها رکورددار بیشترین پیش بینی کسب سود برای سهامداران خود بودند. در سال مالی ۸۸ گروه بانک ها پیش بینی کرده بودند که ۱۷ هزار و ۹۵۸ میلیارد ریال سود به دست آورند. این رقم حدود ۳۷۲ میلیارد ریال از سود پیش بینی شده برای سال مالی ۱۳۸۹ کمتر بود و به عبارت دیگر سود پیش بینی شده بانک ها برای امسال افزایش نشان می دهد؛ این در حالی است که کل سود پیش بینی شده از سوی شرکت های بورسی برای سال مالی ۱۳۸۸، رقمی حدود ۱۰۲ هزار و ۴۳ میلیون ریال بود که نسبت به امسال ۸۶ / ۸ درصد کمتر بوده است. به این ترتیب با وجود این که کل سود پیش بینی شده در بورس ۸۶ / ۸ درصد رشد داشته، میزان سود پیش بینی شده گروه بانک ها ۰۳ / ۲ درصد افزایش یافته است.

همان گونه که از جدول فوق مشخص است، بانک کارآفرین با اعلام۶۴۵ EPS ریالی بیشترین پیش بینی سود را میان بانک ها و موسسات اعتباری داشته است. بانک پارسیان با پیش بینی ۵۴۳ ریال سود برای سال مالی ۱۳۸۹ در رتبه دوم قرار دارد. بانک اقتصاد نوین هم با ۵۰۳ ریال پیش بینی سود در جایگاه سوم قرار دارد. بانک سینا و موسسه اعتباری توسعه هم به ترتیب با ۳۵۰ ریال و ۳۰۶ ریال پیش بینی سود، رتبه های چهارم و پنجم را در اختیار دارند.

بانک تجارت و بانک ملت با پیش بینی سود ۲۸۰ ریالی مشترکا در رتبه ششم و بانک شهر با سود پیش بینی ۲۵۰ ریال در رتبه های بعدی قرار دارند. رتبه های بعدی به بانک صادرات با پیش بینی ۲۳۵ ریال و بانک سرمایه با پیش بینی ۲۰۰ ریال تعلق دارد.

همان گونه که از مجموع پیش بینی های صورت گرفته توسط بانک های خصوصی حاضر در بورس یا خارج از آن برمی آید، تقریبا تمامی این شرکت ها پیش بینی سودهای بیشتری را برای سال مالی جاری داشته اند. محاسبات نشان می دهد که متوسط سود پیش بینی شده برای هر سهم در سال مالی جاری حدود ۳۶۸ ریال است؛ در حالی که این متوسط در سال مالی ۸۸ حدود ۳۴۳ ریال بوده که بیانگر افزایش ۲۵ ریالی این پیش بینی است.

در میان بانک های خصوصی، افت محسوس EPSبانک کارآفرین از ۷۹۰ ریال به ۶۴۵ ریال کمی دغدغه برانگیز است که شاید بتوان آن را به حساب تغییر مدیرعامل این بانک و جدا شدن تیم موسسه آن از مجموعه کارآفرین گذاشت. این در حالی است که بانک کارآفرین در تمام سال های گذشته سعی داشت با کمترین حضور رسانه ای و پرهیز از اقدامات شتاب آلود، خط سیر آرام ولی بااطمینانی را دنبال کند.

● افزایش سرمایه

گذشته از میل باطنی مدیران بانک ها به افزایش مستمر سرمایه که در جای خود قابل تحلیل و ریشه یابی است، سیاست های بانک مرکزی در مورد بالا بردن ضریب امنیت فعالیت های بانکی و جبران بخشی از ناتوانی بانک های دولتی در پرداخت تسهیلات به علت کمبود سرمایه از طریق افزایش حجم تسهیلات دهی بانک های خصوصی، الزام بانک ها و موسسات مالی و اعتباری را به افزایش چشمگیر سرمایه به دنبال داشته است.

در همین راستا، تمامی بانک های خصوصی کشور برنامه هایی را برای افزایش سرمایه خود تدارک دیده اند که بخشی از آنها امسال محقق خواهد شد.

برنامه ها و گزارش هایی که تا لحظه تنظیم این گزارش از سوی بانک ها منتشر شده، نشان می دهد که مجموعا بانک های خصوصی کشور قصد دارند مجموع سرمایه های خود را به رقمی در حدود ۸۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال برسانند. از این میزان، رقمی در حدود ۷۰ هزار و ۲۳۰ میلیارد ریال به بانک های حاضر در بورس تعلق دارد.

با مقایسه اعداد اعلام شده از سوی بانک ها برای افزایش سرمایه در سال مالی جاری مشخص می شود که به طور متوسط ۲۲۶۰ میلیارد ریال به سرمایه بانک های فوق افزوده خواهد شد.

بررسی میزان افزایش سرمایه موردنظر همچنین نشان می دهد که از میان بانک ها و موسسات اعتباری، موسسه اعتباری توسعه با هدف گذاری افزایش ۴۰ برابری سرمایه تا پایان سال جاری، برنامه بسیار بلندپروازانه ای را ترسیم کرده است. این برنامه از آن رو بلندپروازانه ارزیابی می شود که تحقق آن به ۲ دلیل دشوار می نماید؛ نخست این که هیات مدیره موسسه توسعه و عضو کلیدی آن مستخدمین حسینی تصمیم گرفتند رقم افسانه ای ۱۵۶۰ ریال سود را برای سال مالی گذشته میان حدود ۱۰۰۰ نفر سهامدار خود تقسیم کنند و به این ترتیب از مجموع ۱۶۷ هزار و ۱۲۷ میلیون ریال سود خالص سال مالی گذشته رقم ۷۸ میلیارد ریال در میان سهامداران توزیع شد و ۸۹ میلیارد و ۱۲۷ میلیون ریال به عنوان اندوخته قانونی به منظور استحکام بنیه مالی کنار گذاشته شده است. این حجم اندوخته در مقایسه با ۱۹۵۰ میلیارد ریالی که موسسه اعتباری توسعه برای افزایش سرمایه و رساندن آن به حد مورد تایید بانک مرکزی برای بانک ها، تنها ۴۵ درصد را تامین می کند و مدیران موسسه اعتباری توسعه باید ۵۵ درصد مابقی را از محل آورده نقدی سهامداران و پذیره نویسی تامین کنند؛ اما مانع دیگری بر سر راه مدیران موسسه اعتباری توسعه برای تبدیل شدن به بانک قرار دارد که آرزوی دیرینه سهامداران و تحقق وعده اصلی مستخدمین حسینی را به چالش فرامی خواند.

موسسه توسعه باید دست کم در رقابتی تنگاتنگ با سایر بانک های فعال در بورس و خارج از آن که نیازمند حدود ۱۳هزار میلیارد ریال نقدینگی برای تامین رقم افزایش سرمایه هستند، بتواند توجه و رضایت دارندگان نقدینگی را برای خرید سهام عرضه شده خود جلب کند. در کنار این رقبا، گزینه های دیگری نیز تابلوی خود را برای جذب نقدینگی سیال در جامعه بالا برده اند که از میان آنها می توان به اوراق مشارکت پارس جنوبی اشاره کرد.

● جمع بندی

از مجموع بررسی ها و ارزیابی های به عمل آمده می توان این گونه نتیجه گرفت که بانک های خصوصی کشور برخلاف آنچه عنوان می شود، همچنان سودده و پرمنفعت هستند و در برهه ای که بسیاری از صنایع و فعالان اقتصادی با مشکلات عدیده و خطر ورشکستگی واقعی مواجهند، همچنان از حاشیه سود بالایی برخوردارند. علاوه بر نتایج بررسی فوق، روند روبه افزایش تقاضا برای تاسیس بانک خصوصی را نیز می توان در همین راستا تفسیر کرد.

در عین حال از این واقعیت نیز نباید غافل بود که سودآوری بانک های خصوصی به هیچ روی به معنای بی مورد بودن انتقادات مطرح شده نسبت به سیاست های پولی در کشور نیست و این انتقادات به جای خود وارد و سیاست های نادرست تاثیرات قابل ملاحظه ای بر حوزه پولی و بانکی کشور برجا گذاشته است. در این میان اما عموم مردم و خیل فراوان مشتریان بانک ها هستند که تاوان اصلی سیاست هایی را که بانک ها برای جبران آثار منفی سیاست های نادرست در پیش می گیرند، باید پرداخت کنند! افزایش پرداخت تسهیلات در قالب عقود مشارکتی نسبت به عقود مبادله ای، تنها یکی از این نمونه هاست


مطالب مشابه :


وام مسکن در سال 92 به جانبازان 20% تعلق می گیرد

وام مسکن در سال 92 به 94 ـ بانک مرکزی موظف وام مسکن در قالب تسهیلات ساخت با
بانک های خصوصی

در سال مالی ۸۸ گروه بانک ها بانک تجارت و بانک ملت با دولتی در پرداخت تسهیلات به
خدمات جديد سايت بانکداري اينترنتي بانک ملت از تاریخ 92/12/22

بانک ملت از تاریخ 92 تسهیلات بانک ملت رو سال بانک ملت خدمات
مصارف و منابع بانک ملی ایران در سال 90

مصارف و منابع بانک ملی ایران در سال 90 میزان سپرده و تسهیلات اعطایی بانک ملی بانك ملت
امکان مشاهده رتبه بندی پذیرندگان کارتخوانهای بانک ملت از طریق اینترنت

امکان مشاهده رتبه بندی پذیرندگان کارتخوانهای بانک ملت از 92 تا پایان بانکی در سال
وام ازدواج - سايت وام ازدواج 92 -شرایط جدید ثبت نام وام ازدواج اعلام شد/ سقف وام فعلا 3 میلیون

مصوبه افزایش سقف فردی تسهیلات ملت و تجارت در بانک مرکزی گفت: در سال
اسامی برندگان قرعه کشی حسابهای قرض الحسنه بانک ملت

کارمند بانک ملت در بیست و نهمین دوره از قرعه کشی حساب های قرض سامانه تسهیلات قرض الحسنه
برچسب :