ضرورت داشتن برنامه ایمنی و بهداشت حرفه ای یا چرا نیاز به مدیریت ایمنی داریم؟

ضرورت داشتن برنامه ایمنی و بهداشت حرفه ای یا چرا نیاز به مدیریت ایمنی داریم؟

اینکه ما چرا نیاز به برنامه ایمنی و بهداشت داریم شاید برای همگان پاسخ دادن به این سوال ساده باشد ولی همین ساده انگاشتن مسایل باعث گردیده است که افراد درک درست، منسجم، منطقی و علمی از ضرورت داشتن برنامه نداشته باشند لذا به دلایل زیر ما نیاز به مدیریت قوی و داشتن اهداف و برنامه های ایمنی و بهداشت داریم

1.      اینکه افراد شاهد درد و رنج دیگران باشند یک روحیه غیر اخلاقی است

2.      اینکه فرد مسول شاهد درد و رنج کارکنان باشد دارای یک روحیه غیر اخلاقی است.

3.      حوادث و بیماری ها هزینه های سنگینی بر جامعه و سازمان وارد می کند.

4.      حوادث و بیماری ها به شدت بهره وری را کاهش می دهد.

5.      اتخاذ برنامه های ایمنی و بهداشت حرفه ای در برخی از سازمان ها ثابت کرده است که می توان میزان و شدت حوادث و بیماری ها را کاهش داد.

6.      وجود زيان و هزینه های آشكار شامل اشتباهات،  نقايص، ضايعات، درد و رنج، هزینه های پزشکی و درمانی، غرامت، تغيير در سفارشات،  بازرسي مجدد، دوباره كاري، جلسات .......

7.      زيان هاي پنهان شامل، ديركردها، عدم تحويل بموقع، تأخير در دريافت سفارش، جريمه ها، از دست دادن شهرت، كاهش اعتماد مشتري، شكايات ناگفته، انتقال نارضايتي به ديگران، تكرار اشتباهات، فرصتهاي از دست رفته، هزينه هاي اضافي توليد، نقايص محصول در هنگام استفاده، ......

 

نقاط ضعف در وضعیت ایمنی و بهداشت حرفه ای

عوامل متعددی وجود دارند که موانع بزرگی را در پشبرد اهداف ایمنی و بهداشت حرفه ای ایجاد می کنند بطور اجمالی برخی از این موانع بیان می شود:

1.     ضعف در مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

2.     کمبود آموزش های ضروری در زمینه ایمنی و بهداشت حرفه ای

3.     فقدان چشم انداز درست از برنامه های ایمنی و بهداشت حرفه ای

4.     ضعف در تشکل های کارگری

5.     ضعف در اجرای برنامه های ایمنی و بهداشت حرفه ای

6.     ضعف فرهنگی در زمینه پیاده سازی برنامه های ایمنی و بهداشت حرفه ای(فقدان فرهنگ و جو ایمنی)

7.     ناکارآمد بودن سیستم نظارتی و حمایتی

8.      فقدان استانداردهای مشخص ایمنی و بهداشت حرفه ای

9.     فقدان مطالعات بنیادی و کاربردی ایمنی و بهداشت حرفه ای

10. فقدان و کمبود منابع مالی برای اجرای برنامه های ایمنی و بهداشت حرفه ای

11. فقدان سیستم درست بررسی حوادث و گزارش دهی مناسب به جامعه و گروههای ذی نفع

12. کمبود راهکارهای قانونی در پیشبرد اهداف و برنامه های ایمنی و بهداشت حرفه ای

13. فقدان ممیزی و بازرسی ها در زمینه ایمنی و بهداشت حرفه ای

14. فقدان ارزیابی عملکرد ایمنی و بهداشت حرفه ای

15. ضعف دست اندرکارن برنامه های ایمنی و بهداشت حرفه ای

16. کمبود منابع اطلاعاتی و انتشاراتی در زمینه ایمنی و بهداشت حرفه ای

17. …..

 

تئوری های شرایط و عمل ناایمن

برخی از اعمال ناایمن

Ø     انجام کار بدون مجوز

Ø     ترک کردن تجهیزات در وضعیت خطرناک

Ø     جدا کردن تجهیزات ایمنی از دستگاه

Ø     استفاده از تجهیزات معیوب

Ø     استفاده نابجا یا غیر اصولی از تجهیزات

Ø     عدم استفاده از وسایل حفاظت فردی

Ø     شوخی / عجله/ سهل انگاری

Ø     قصور در انجام وظيفه

Ø     كار با ماشين با سرعت غير مجاز

Ø     تنظيم و تعمير دستگاه در حين كار

Ø     كاركردن به شيوه نا امن مثل بلند كردن ناايمن بار تماس با مواد خطرناك يا قرار گرفتن زير بارهاي معلق

Ø     حركات خطرناك مثل دويدن – توقف ناگهاني – پرت كردن اشياء و غيره

Ø     دخالت در كار ديگران

برخی از شرایط ناایمن

Ø     نقص فنی دستگاه

Ø     معیوب بودن ابزار

Ø     فقدان/ نامناسب بودن حفاظ

Ø     نامناسب بودن ایستگاه کاری

Ø     لغزندگی کف کارگاه

Ø     نقص فنی وسایل حمل و نقل صنعتی

Ø     عوامل مكانيكي شامل: استفاده از دستگاههاي بدون حفاظ يا داراي حفاظ ناقص – نقص فني تجهيزات – ابزار يا ماشين

Ø     عوامل فيزيكي شامل نور و روشنايي – سر و صدا – ارتعاش – گرما – سرما – الكتريسيته – تشعشعات يونيزاسيون و غيره.

Ø     عوامل ارگونوميلي – عدم تطابق فرد با ماشين و كار

Ø     عوامل بيولوژيكي وجود آلاينده هاي بيولوژيكي در محيط كار – ميكروبها و انگلها

Ø     عوامل شيميايي شامل دود – گرد و غبار – گازها و بخارات سمي – مواد قابل اشتعال و انفجار و سوزاننده و خورنده

 

 


مطالب مشابه :


روش بازرسی ایمنی و بهداشت المری

انتخاب محل کار برای بازرسی بازرســی در هر محل کار تقریباً در 15 دقیقه انجام مــی شود .
ایمنی دریا نوردی

ممیزی(بازرسی) سخت رادارد موارد ذیل بدقت توسط نفر ایمنی بازرسی و عیب یابی و عیوب
ایمنی دریا نوردی

ممیزی(بازرسی) سخت رادارد موارد ذیل بدقت توسط نفر ایمنی بازرسی و عیب یابی و عیوب
ممیزی ایمنی

در قیاس با حوادث ، روشهای متفاوتی وجود دارد که یکی از آنها روش ممیزی ایمنی و بازرسی
مدیریت ایمنی

ü طرح ریزی برای اندازه گیری عملکرد ،اقدام اصلاحی ، ممیزی و بازرسی های ایمنی و
ضرورت داشتن برنامه ایمنی و بهداشت حرفه ای یا چرا نیاز به مدیریت ایمنی داریم؟

ضرورت داشتن برنامه ایمنی و بهداشت حرفه ای یا چرا فقدان ممیزی و بازرسی ها در زمینه
محیط زیست؛ بهداشت و ایمنی

نظام بهداشت، ایمنی و محیط بلند مدت و كوتاه مدت hse بازرسی منظم تاسیسات 7- ممیزی و
تحلیل اثر بخشی سیستم های ایمنی

اموزه معیارهای عملکرد یکی از مباحث مطرح در ایمنی و بازرسی ایمنی ممیزی ایمنی
مراحل اجرای مدیریت ایمنی و بهداشت پیمانکاران

مراحل اجرای مدیریت ایمنی و n این قبیل بازرسی ها و ممیزی ها میبایست بصورت
برچسب :