مزایدات تاریخ 1391/11/09


مطالب مشابه :


مرکز آموزش شهید با هنر کرمان (ناجا)

اگر ساعت 6 عصر اتوبوس حرکت کند ساعت 8 صبح به شهر باغین خواهید رسید اتوبوس جلوی درب پادگان
حلال کنید.گناه دارم

یه روز سرد برفی.تو پادگان(مرکز آموزش شهید باهنر ناجا-کرمان-باغین)ساعت 0330 (ساعت نظامی دونقطه
معرفی شهدای انقلاب در کرمان

این بزرگوار در سال ۱۳۳۹ در روستای باغین از کرد روزی که در پادگان شیراز با انجام
مزایدات تاریخ 1391/11/09

اعیان 312/50 واقع در جلفا خیابان تیمسار فلاحی خیابان 30 متری روبروی پادگان ارتش باغین ; 6
برچسب :