سیستم رنین-آنژیوتانسین-آلدوسترون چیست؟

در بدن دو سیستم وجود دارد که به نگه داشتن فشارخون در حد نرمال کمک میکند:

.سیستم اعصاب سمپاتیک:

در این سیسستم هورمونهای اپی نفرین و نور اپی نفرین از اعصاب سمپاتیک ترشح شده و به ایجاد فشار خون کمک میکنند.

.سیستم رنین-آنژیوتانسین-آلدوسترون:

در این سیستم ابتدا هورمون رنین از کلیه ها ترشح میشود و باعث فعال شدن یک آنزیم به نام آنژیوتانسین2 میشود.این آنزیم باعث تنگ شدن رگها میشود.آنژیوتانسین همچنین باعث تحریک رها شدن هورمونی به نام آلدوسترون از کورتکس غدد فوق کلیه میشود.این هورمون نیز سر انجام موجب احتباس آب ونمک بوسیله کلیه ها شده و ممکن است فشار خون را بالا ببرد.

منبع:www.aftab.ir

 


مطالب مشابه :


آشنایی با گرایش‌های رشته ریاضی

آموزش سیستم گلستان . کسوت در این رشته می توان دانشگاه تربیت معلم تهران و یزد و سیستان و
مراکز رفاهی و خانه های معلم شهر تهران (اسکان دائم)

مراکز رفاهی و خانه های معلم شهر تهران درکه ،بعد از دانشگاه شهید تربیت معلم
کراسینگ اور

از دانشجویان رشته بیولوژی دانشگاه تربیت معلم تهران طراحی و پیاده سیستم آموزشی گلستان
کارشناسی ارشد

انتشارات دانشگاه تربیت معلم تهران 7. سیستم جامع دانشگاهی گلستان
تقدیم به علاقه مندان به کوهسین

از دانشجویان رشته بیولوژی دانشگاه تربیت معلم تهران طراحی و پیاده سیستم آموزشی گلستان
معرفی دکتر منصور یوسفی

در سال 1364 از مرکز تربیت معلم سیستم گلستان سیستم گلستان | شماره دانشگاه پیام
سیستم رنین-آنژیوتانسین-آلدوسترون چیست؟

از دانشجویان رشته بیولوژی دانشگاه تربیت معلم تهران طراحی و پیاده سیستم آموزشی گلستان
لینکستان4

وب سایت دانشگاه تربیت معلم تهران پزشكی گلستان (دانشگاه تهران) سیستم
همسفرگی

از دانشجویان رشته بیولوژی دانشگاه تربیت معلم تهران طراحی و پیاده سیستم آموزشی گلستان
برچسب :