نمودار ساقه و برگ و نمودار جعبه ای BOXPLOT AND STEM AND LEAF DIAGRAMS

                                                                                                           

نمودار ساقه و برگ  Stem And Leaf Diagram

نمودار ساقه وبرگ نوعي نمودار براي نمايش فراواني مشاهدات می باشد و برای نمایش یک سری داده کمی گسسته و پیوسته بکار می رود. شکل و پراکندگی داده ها را نمایش می دهد. هر داده یک ساقه و یک برگ دارد. معمولا برگ، آخرین رقم داده بوده و بقیه ساقه آن را تشکیل می دهند . برای مثال در عدد 512 عدد 2 برگ و 51 ساقه است. يك‌ نمودار منعكس‌ كننده‌ توزيع‌ فراواني‌ و هيستوگرام‌ است‌ و ضمن‌ نشان‌ دادن‌ شكل‌ هيستوگرام‌،  داده‌ هاي‌ اصلي‌ را نيز نشان‌ مي دهد. در این نمودار بجاي رسم ميله‌ها، فراواني‌ها بشكل اعداد (با نمايش تعداد تكرار و بيان اعداد مشاهده شده) نشان داده می شوند.

برای رسم نمودار ساقه وبرگ این مراحل طی می شود:

1.هر داده  به دو قسمت تقسیم می شود. یک قسمت از داده  ساقه و قسمت دیگر برگ است. برگ، آخرین رقم داده بوده و بقیه ساقه آن را تشکیل می دهند. 

2.ساقه ها به ترتیب از کوچک به بزرگ مرتب می شوند. 

3.هر برگ به ساقه مناسب اضافه می شود.

برای درک بهتر، فرآیند تشکیل نمودار ساقه و برگ ارائه می شود. این مثال مربوط به داده های پزشکی است.

80, 85, 110, 95, 95, 100, 45, 95, 130, 75, 80, 70, 80, 100, 120, 110, 125, 75, 100, 40, 75, 110, 150, 75, 95

در داده های بالا عدد سمت راست برای هر داده برگ می باشد؛ مثلا برای عدد 110، 0 برگ است و 11 ساقه است. برای تمام اعداد بعد از اینکه ساقه  ها مشخص شد، باید ساقه ها از کوچک به بزرگ مرتب شوند و به صورت عمودی و یا افقی به ترتیب مشخص شده نوشت. سپس برگ ها در جلوی این ساقه ها نوشته می شوند. مناسب تر آن است که برگ ها نیز به ترتیب از کوچک تا بزرگ یعنی از صفر تا 9 مرتب شوند تا نمای بصری زیبا تر و اطلاعات در مورد داده ها با سرعت و سهولت بیشتری انتقال یابند. می توان بین ساقه ها و برگ ها خطی ترسیم نمود. این نمودار خیلی به نمودار میله ای نزدیک و شبیه است. این نمودار اطلاعات مربوط به نمودارهای میله ای و هیستوگرام را داراست ولی بیشتر از این نمودارها نیز اطلاعات می دهد و برای بررسی بیشتر داده ها نیز می توان از آن استفاده کرد. در زیر مثالی زده شده است که شکل نمودار ساقه و برگ را نشان می دهد.

 


با مقايسه نمودار فوق و نمودار هيستوگرام ديده مي‌شود كه در نمودار هيستوگرام با ايجاد طبقات ديگر دستيابي به مقادير انفرادي مشاهدات امكان پذير نيست اما در نمودار شاخه و برگ ضمن داشتن ايدة تصويري از نحوة توزيع داده ها به يكايك اطلاعات نيز دسترسي داريم.


برای رسم این نمودار در نرم افزار اس پی اس اس، به عنوان مثال، اگر بخواهيم نمودار ساقه و برگ متغير مقدار علوفه مصرفي را براساس متغير گروه‌هاي نژادي گوسفندان رسم كنيم، بعد از انتخاب گزينهDescriptive Statistics از منوي Analyze  و سپس كليك بر روي Explore…، وارد پنجره Explore مي‌شويم. حال متغير Hay را وارد جعبه Dependent List و متغير Ethnic group را وارد بخش  Factor List نموده و از قسمت Display گزينه Plots را انتخاب كرده و بر روي دكمه Plots… كليك مي‌نمائيم.

در ادامه، در پنجره Explore: Plots تنها گزينه Stem-and-Leaf را انتخاب و بترتيب بر روي كليدهاي Continue و  OK كليك مي‌كنيم.

مطالب مشابه :


نمودار ساقه و برگ و نمودار جعبه ای BOXPLOT AND STEM AND LEAF DIAGRAMS

سنجش و اندازه گیری - نمودار ساقه و برگ و نمودار جعبه ای boxplot and stem and leaf diagrams - پارادایم پژوهش
رسم نمودار در اکسل

هنگامی که داده ها یا متغیرهای گسسته یا طبقه‌بندی شده داریم، نمودار میله‌ای یک نمودار گویا
نمودار ها

الف) تمودار میله ای. مثال : برای جدول توزیع فراوانی زیر نمودار میله ای رسم کنید.
نمودارها و روش رسم ......

الف) تمودار میله ای. مثال : برای جدول توزیع فراوانی زیر نمودار میله ای رسم کنید.
رسم نمودار در اکسل

انواع نمودار را در آن جا می‌بینید. برای رسم نمودار میله‌ای از الگوی Column یا Bar استفاده کنید.
برچسب :