آشنایی با شرایط دانشگاه افسری هوایی شهید ستاری

آشنايي با دانشگاه هوايي شهيد ستاري

از زماني كه انسان چشم به جهان مي‌گشايد رؤياي مصحور كننده پرواز همواره فكر و ذهن او را مشغول خويش مي‌دارد . راه پرواز راهي است كه جاي جاي آن يادآور تلاش‌ها، ‌خلاقيت‌ها ، ‌نوآوري‌ها و حتي از جان‌گذشتگي انسان‌هايي است كه جزء نخبگان جامعه خود و يا تمام زمان‌ها بوده‌اند. پس از دست‌يابي بشر به اين قلمرو اولين دل‌مشغولي دولت مردان بويژه لشكريان، حفاظت از قلمرو فضايي كشور خود و ضربه زدن به دشمن از طريق آسمان بوده است. بر همين اساس ابتدا در كشورهاي پيشرفته و سپس به تدريج در تمام كشورها ساختاري در ارتش شكل گرفت تا پاسدار آسمان باشند . به لحاظ پيچيدگي‌هاي لازم براي وسايل پرنده، نيروي هوايي پيشگام فنآوي در جهان گرديد و پيچيده‌ترين و مدرن‌ترين وسايل و تجهيزات در نيروي هوايي به خدمت گرفته شد. اما براي استفاده بهينه از اين وسايل، نيروي انساني كارآمد و ورزيده و متخصص مهم‌ترين اصلي است كه بايد همواره در نظر گرفته شود در همين راستا در تمامي كشورها آكادمي‌ها و كالج‌ها و دانشگاه‌هاي هوايي ساخته شده‌اند تا نقطه فزاينده‌ براي تأمين پرسنل نيروي هوايي گردند.

نيروي‌هوايي‌ارتش‌ جمهموري اسلامي ايران بويژه فرمانده شهيد آن امير سرلشكر منصور ستاري با درك ويژگي‌هاي نيروي هوايي به ساختار گسترش دانشگاه‌هوايي شهيد ستاري همت گماشت .

با توجه به تحولي كه در عصر انفجار اطلاعات در تمامي گستره‌هاي علم و دانش پديد آمده است موارد ذيل در دانشگاه‌هوايي شهيد‌ستاري مورد توجه قرار گرفت:

 

1 ـ پرورش افسران متخصص در رشته‌هاي راهبردي علوم با بالاترين سطح علمي بجاي پرورش تعداد زيادي از افراد اما با تخصص در رشته‌هاي با ديد محدود . اين امر سبب مي‌شود تا راه براي حرفه‌اي شدن ارتش در آينده هموار شود.

2 ـ توجه به چهار بعد علمي، انضباطي، عقيدتي سياسي و جسماني در آموزش افسران.

3 ـ استفاده از برترين امكانات و تجهيزات با آينده‌نگري نسبت به تكنولوژي‌ها و فناوري‌هايي كه ممكن است مورد نياز واقع شوند يا بعداً‌ بوجود آيند.

با توجه به موارد فوق دانشگاه هوايي در سال 1367 افتتاح گرديد. هم اكنون دانشگاه هوايي شهيد ستاري با 13 رشته كارشناسي و دو رشته كارشناسي ارشد مشغول تربيت نيروي متخصص براي نيروي هوايي و ساير سازمان‌ها مي‌باشد.

 

معرفي دانشكده‌ها و رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه هوايي شهيد ستاري

الف ـ دانشكده پرواز :

1 ـ كارشناسي هوانوردي ـ خلباني و كارشناسي هوانوردي ـ  ناوبري هواپيما

فارغ‌التحصيلان اين رشته‌ها براي هدايت انواع هواپيما‌هاي موجود در نيروي‌هوايي ، اعم از شكاري، ترابري، شناسايي تاكتيكي، هواپيماي سبك و ارتباطي و همچنين انواع هلي‌كوپتر‌ها بمنظور دفاع از قلمرو فضايي كشور با توانايي شناخت، بهره برداري، مديريت در سيستم‌هاي مختلف‌هوانوردي، مشاوره، طراحي و ساخت، گسترش و بهسازي و نوسازي سيستم‌هاي پروازي و تهيه و تدوين طرح‌ها، خط‌مشي‌ها و دستورالعمل‌هاي مورد نياز در جهت توسعه و جايگزيني سيستم‌هاي پروازي تربيت مي‌شوند.

 

2 ـ كارشناسي هوانوردي ـ مراقبت پرواز

مراقبت پرواز علم نظارت و كنترل ترددهاي هوايي وسايل پرنده در فضاي كشور و سطح فرودگاهها مي‌باشد.

هدف از ايجاد اين رشته ، تربيت كارشناس مراقبت پرواز با توانايي در زمينه كنترل ترافيك هوايي، ‌بهره برداري از دستگاه‌هاي پيشرفته ناوبري و سيستم‌هاي ترافيك هوايي مي‌باشد.

 

ب ـ دانشكده مهندسي برق

1 ـ كارشناسي مهندسي برق ـ الكترونيك و كارشناسي مهندسي برق ـ مخابرات

هدف از ايجاد اين رشته‌ها تربيت افسران كارشناس الكترونيك و مخابرات با توجه به تنوع تجهيزات الكترونيكي و مخابراتي زميني و هوايي موجود در نيروي‌هوايي با توانايي كافي در شناخت نحوه عملكرد در چگونگي نگهداري و بهره‌برداري از اين سيستم‌ها و كنترل و اجراي پروژه در هر گرايش، شناسايي تكنولوژي‌هاي جديد و ارزيابي آنها بمنظور كاربرد طرح، توسعه و نو‌آوري و شركت در انجام پروژه‌هاي‌صنعتي، تحقيقاتي و فني در زمينه گرايش تخصصي و كسب توانايي‌هاي لازم جهت تجزيه و تحليل سيستم‌ها و طراحي‌ آن‌ها مي‌باشد.

 

ج ـ دانشكده مهندسي تكنولوژي فرماندهي و كنترل هوايي

1 ـ كارشناسي مهندسي تكنولوژي فرماندهي و كنترل هوايي در سه گرايش اطلاعات عمليات ، عمليات موشك ، كنترل شكاري ، سيستم‌هاي فرماندهي و كنترل هوايي در توان نظامي كشور از نظر نظامي و سياسي نقش مهمي را ايفا مي‌نمايد اين اهميت وقتي مضاعف مي‌شود كه توانايي بكارگيري آنها در نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران كه ‌داراي دشمنان بسيار است وجود داشته باشد لذا تربيت افسران كارشناس فرماندهي و كنترل هوايي بمنظور ايجاد يك شبكه قدرتمند منسجم دفاع هوايي در كشور جهت مقابله با تهديدات احتمالي با توجه به اهميت اقتصادي دفاع از مناطق حياتي و صنعتي كشور و همچنين ايجاد توانايي علمي و عملي لازم بمنظور همگام شدن با پيشرفت سريع تكنولوژي و تجهيزات سيستم‌هاي موشكي، فرماندهي و كنترل هوايي از اهداف مهم ايجاد اين رشته مي‌باشد .

 

د ـ‌ دانشكده مهندسي هوافضا

1 ـ‌كارشناسي مهندسي هوافضا

هدف از ايجاد اين رشته ارائه اصول مهندسي هوافضا در سطح كارشناسي بمنظور تربيت افسران كارشناس جهت فعاليت در صنايع مربوط به هواپيما و هلي‌كوپتر در نيرو و سازمان‌هاي مشابه با توانايي محاسبات، طراحي و ساخت قسمت‌هايي از صنايع مختلف هواپيمايي، هلي‌كوپتر‌سازي و موشكي مي‌باشد. آزمايشگاه‌ها و كارگاه‌هاي دانشگاه‌هوايي شهيد ستاري كه در ارتباط با دروس نظري اين مجموعه ايجاد شده در مقايسه با دانشگاه‌هاي كشور كه رشته هوافضا دارند از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است.

2 ـ كارشناسي مهندسي نگهداري هواپيما

تربيت افسران كارشناس با تكيه بر اصول مهندسي نگهداري ، بهسازي و مديريت تعمير سيستم‌هاي مكانيكي هواپيما، هلي‌كوپتر و غيره كه قادر خواهند بود نياز صنايع مختلف هواپيمايي، هلي‌كوپتر‌سازي و موشكي و ديگر صنايع نيروي هوايي و سازمان‌هاي مشابه را در حد كارشناسي تأمين كنند از اهداف غايي اين رشته مي‌باشد . آزمايشگاه‌ها و كارگاه‌هاي كاربردي منحصر به فرد با انجام كارآموزي و پروازهاي مرتبط با رشته تحصيلي از ويژگي‌هاي آموزشي اين رشته در دانشگاه‌هوايي شهيد ستاري  مي‌باشد.

 

ه - دانشكده كامپيوتر

1- كارشناسي مهندسي كامپيوتر (نرم‌فزار(

هدف ايجاد رشته كارشناسي مهندسي رايانه با گرايش نرم افزار، تربيت افسران كارشناسي بمنظور طراحي، ساخت و راه‌اندازي سامانه‌هاي نرم‌افزاري براي تجهيزات و شبكه‌هاي رايانه‌اي موجود در نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران، ارائه روشهاي بهره‌برداري، نگهداري، عيب‌يابي، اصلاح و توسعه آنها در راستاي تأمين نيازمنديهاي نيروي هوايي مي‌باشد.

و – دانشكده مديريت

 كارشناس مديريت دولتي و بازرگاني

هدف از ايجاد رشته كارشناسي مديريت با دو گرايش دولتي و بازرگاني ، تربيت افسران و مديران آتي نيروي هوايي ارتش جمهموري اسلامي ايران در راستاي اعمال مديريت موثر و كارآمد منابع انساني و مادي بمنظور تحقق اهداف عاليه نهاجا در جهت حراست از قلمرو هوايي كشور و دفاع از آرمانهاي جمهوري اسلامي ايران مي باشد .

 

شرايط جذب

الف ـ شرايط عمومي:

 1 ـ متدين به دين مبين اسلام

2 ـ تابعيت جمهوري اسلامي ايران

3 ـ ايمان به انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي ايران و آمادگي فداكاري در راه تحقق اهداف آن

4 ـ اعتقاد و التزام به ولايت مطلقه فقيه

5 ـ فقدان محكوميت مؤثر كيفري و محكوميت ناشي از اقدام عليه امنيت كشور، انقلاب و نظام جمهوري اسلامي

6 ـ نداشتن عضويت و يا وابستگي و هواداري نسبت به احزاب، گروهها و سازمانهاي سياسي

7 ـ دارا بودن حداقل سن17 سال تمام و حداكثر 22 سال و در صورت انجام خدمت سربازي 24 سال تمام ( تبصره : براي خانواده درجه 1 شهداء ،‌5 سال به حداكثر سن داوطلبان اضافه مي‌شود(

8 ـ‌حداكثر سن براي رشته خلباني هواپيما 20 سال مي‌باشد

9 ـ عدم معروفيت به فساد اخلاقي برابر ضوابط اوليه استخدام

10 ـ داشتن سلامت جسم و روان ( برابر معاينات اوليه استخدام(

تبصره : حداقل قد براي عموم داوطلبان 165 سانتي متر و ديد چشم براي رشته‌هاي خلباني و ناوبري 10/10 و براي ساير رشته‌ها حداقل 10/8 است.

ب  ـ شرايط اختصاصي :‌

1 ـ سپردن تعهد خدمتي برابر ضوابط قانون ارتش

2 ـ داشتن حداقل معدل كل14 جهت فارغ‌التحصيلان رشته تجربي و رياضي

3 ـ قبولي در آزمون علمي، معاينات پزشكي ،‌مقاومت جسماني و صلاحيت گزينشي ( تبصره : استخدام معاف شدگان پزشكي از خدمت وظيفه عمومي در نيروهاي مسلح امكان پذير نيست(

4 ـ نداشتن تعهد خدمتي يا استخدامي به دستگاههاي دولتي و بخش خصوصي

 

امتيازات

1 ـ‌ تحصيل در دانشگاه‌ هوايي شهيد ستاري بعد از طي دوره رزم مقدماتي مشترك در لشكرك به صورت شبانه‌روزي مي‌باشد  2ـ پوشاك، ‌تغذيه،‌آموزش و درمان دانشجويان رايگان است3 ـ به دانشجويان در طول دوره، كمك هزينه تحصيلي پرداخت مي‌شود4 ـ دانشجويان پس از طي هفت‌ترم موفقيت‌آميز تحصيلي به درجه ستواندومي نائل مي‌گردند و پس از دانش‌آموختگي به آنان دانشنامه كارشناسي در رشته مربوطه اعطا مي‌گردد.

رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه هوايي شهيد ستاري و كد مربوطه براي انتخاب رشته

رديف   رشته تحصيلي          كد رشته        نوع رشته

1        كارشناسي هوانوردي ـ خلباني هواپيما       251     خاص

2        كارشناسي هوانوردي ـ ناوبري هواپيما         252    

3        كارشناسي هوانوردي ـ مراقبت پرواز  253    

4        كارشناسي مهندسي برق ـ الكترونيك         250     عمومي

5        كارشناسي مهندسي برق ـ‌ مخابرات                   

6        كارشناسي مهندسي هوافضا                   

7        كارشناسي مهندسي تعمير و نگهداري هواپيما               

8        كارشناسي مهندسي رايانه (نرم‌افزار( 

9        كارشناسي مديريت (دولتي-بازرگاني)

10      كارشناسي مهندسي تكنولوژي فرماندهي وكنترل هوايي

 )كنترل شكاري(

11      كارشناسي مهندسي تكنولوژي فرماندهي و كنترل هوايي

) علميات موشك(

12      كارشناسي مهندسي تكنولوژي فرماندهي وكنترل هوايي

)اطلاعات عمليات(

 

استعفاء

استعفاء يا انصراف دانشجويان برابر ضوابط مقرر در ماده‌ 123 قانون آجا مي‌باشد و در صورت انصراف در دوران تحصيل مكلف به پرداخت كليه‌ي هزينه‌هاي مصروفه به مأخذ دو برابر خواهند بود.

 

اخراج :

اخراج دانشجويان به منزله‌ي اخراج از نهاجا مي‌باشد. بنابراين در صورت اخراج موظف به پرداخت هزينه‌هاي مستقيم آموزش خواهند بود.

تبصره : در صورت اخراج و يا استعفاي دانشجويان، از نظر وضعيت خدمت دوره‌ي ضرورت با آنان برابر مقررات قانون خدمت وظيفه‌ عمومي رفتار خواهد شد .

 

منبع: سایت دانشگاه افسری شهید ستاری


مطالب مشابه :


شرایط ثبت نام داوطلبان استخدام دانشگاههای افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران

داشت .و یا در شرایط متفاوت افسری ارتش از تحصيل ثبت نام
راهنمای شرکت در آزمون ورودی دانشگاه های افسری آجا:92-93

استخدام در دانشگاه افسری ارتش ی ثبت نام(این فرم در مرکز و دانشکده علوم و
اعلام ثبت نام دانشگاههاي افسري ارتش جمهوري اسلامي ايران 92

نحوه ثبت نام : ابتدا که در بهمن ماه 58 از دانشکده علوم تربیتی دانشکاه تهران در رشته
دانلود سوالات استخدامی دانشگاه افسری امام علی (ع)

نظامی کاربردی در دانشگاه‌های افسری شرایط ثبت نام در دانشگاه دانشکده افسریه
شرايط ورود به دانشگاه شهيد ستاري نيروي هوايي ارتش

نشانی محل های ثبت نام : آزمون ورودی در حوزه خود را در دانشگاه افسری دانشکده پرواز تا
آشنایی با شرایط دانشگاه افسری هوایی شهید ستاری

شرایط ثبت نام سایت دانشگاه افسری آزمون استخدامی کل کشور در سال94 و شرایط و محل ثبت
لایحه ی جدید استخدام دانشکده افسری

شرایط استخدام در هستند قادر به ثبت نام در دانشکده افسری میباشند بنابر این کسانیکه
شرایط ثبت نام پذیرفته شدگان دانشگاه ،زمان ثبت نام پذیرفته شدگان دانشگاه و مدارک لازم برای ثبت نام پذ

شرایط افسری مدارك لازم براي ثبتنام در رشته‌هاي تحصيلي پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان و
استخدام نيروي انتظامي در رسته آگاهي (افسری و درجه داری)

داشت .و یا در شرایط متفاوت شرایط افسری انتظامي در سراسر كشور ثبت نام نموده
استخدام در دانشگاه‌های افسری

استخدام در دانشگاه‌های افسری ملاک بوده و در زمان ثبت نام نهایی دانشکده علوم و
برچسب :