مدیرعامل تامین اجتماعی کارکنان قراردادی ماده20 را هم ببیند

http://www.ilna.ir/newstext.aspx?ID=142734

ایلنا: موضوع مهمی که از دید یا خاطرحافظی به عنوان بالاترین مقام اجرایی تأمین اجتماعی پنهان ماندi وجود بیش از 6 هزار نفر از کارکنان این صندوق است که تنها به گناه عقد قرارداد کار ماده 20 در آیین نامه استخدامی این سازمان از تمام مزایا ی مناسبتی و سازمانی محروم شده‌اند. 

جمعي ازكاركنان ماده 20 تامين اجتماعي درگفت‌وگو با خبرنگارايلنا افزودند: این در حالی است که ما درکنارکارکنان رسمی و پیمانی ماده 2 مشغول به کارهستيم وبعضاً حتی بیش از کارکنان رسمی متحمل انجام کارهای سخت می شويم. 

آنان تاكيد كردند:موضوع کارکنان قراردادی ماده 20 صندوق تأمین اجتماعی که به دنبال اجرایی شدن آیین نامه استخدامی جدید سازمان تأمین اچتماعی در سال گذشته مطرح شد از همان ابتدا تاکنون معضلات و مشکلات فراوانی را برای ما ایجاد کرده است. به راستی کدام عقل سلیم قبول می کند که به عنوان مثال در یک اتاق 2 نفر با داشتن یک شغل واحد دارای دو نوع حقوق و مزایا باشند؟در سازمانی که خواستگاه عدالت اجتماعی است چه کسی به این بی عدالتی و ظلمی که بر بیش از 6 هزار نفر از کارکنان این سازمان وارد میشود پاسخ خواهد داد؟ 

اين افراد با بيان اين كه درماه مبارک رمضان امسال ومصادف با تغییرمدیرعامل تامین اجتماعی پرداخت بیش از 400 هزار تومان به عنوان بن غیرنقدی مرحله اول و پرداخت مبلغ 145 هزار تومان مزایای هفته دولت به کارکنان رسمی و پیمانی ماده 2 انجام شد، اظهار داشتند:اين ها به غیرازحقوق ماهانه و دریافت اضافه کارفیکس 120 ساعتی است. 

كاركنان تامين اجتماعي گفتند: اين ها در حالي است كه درمقابل عدم پرداخت یک ریال مزایا به بیش از 6 هزارنفرازکارکنان قراردادی ماده 20 که اکثر آنها در بخش خدمات دارای مشاغل سخت و طاقت فرسا هستند معنایی جزوجود بی عدالتی در بخش مدیریت نیروی انسانی بزرگترین صندوق بیمه گر اجتماعی ندارد. 

آنان تاكيد كردند: این موضوعات در حالی مطرح می شود که در زمان مسئولیت علی ذبیحی ،مدیر عامل پیشین سازمان تأمین اجتماعی با انحلال چند شرکت زیر مجموعه این سازمان، کارشناسان باتجربه این شرکت ها به اجبار با عقد قرار داد ماه 20 وارد این سازمان شدند و پس ازچند ماه حضور تازه متوجه شدند با این کارهستی و زندگی خود را در معرض متلاشی شدن قرارداده اند. 

اين كاركنان گفتند: کارکنان و کارمندان قراردادی ماده 20 آیین نامه استخدامی همین سازمان یا صندوق حق دریافت هیچ مزایایی نداشته و حتی سقف اضافه کار آنها هم محدود به 80 ساعت باشد که البته در اکثر موارد معاونان واحد اداری مالی ادارات کل یا شعب از پرداخت آن هم به بهانه های مختلف طفره می روند. آیا عقد چنین قراردادهایی در سازمانی که خود داعیه پاسداری از حق و حقوق گارگران و کارکنان جامعه را دارد از مصادیق اجحاف و ظلم نیست؟ 

ایلنا: موضوع مهمی که از دید یا خاطرحافظی به عنوان بالاترین مقام اجرایی تأمین اجتماعی پنهان ماندi وجود بیش از 6 هزار نفر از کارکنان این صندوق است که تنها به گناه عقد قرارداد کار ماده 20 در آیین نامه استخدامی این سازمان از تمام مزایا ی مناسبتی و سازمانی محروم شده‌اند. 

جمعي ازكاركنان ماده 20 تامين اجتماعي درگفت‌وگو با خبرنگارايلنا افزودند: این در حالی است که ما درکنارکارکنان رسمی و پیمانی ماده 2 مشغول به کارهستيم وبعضاً حتی بیش از کارکنان رسمی متحمل انجام کارهای سخت می شويم. 

آنان تاكيد كردند:موضوع کارکنان قراردادی ماده 20 صندوق تأمین اجتماعی که به دنبال اجرایی شدن آیین نامه استخدامی جدید سازمان تأمین اچتماعی در سال گذشته مطرح شد از همان ابتدا تاکنون معضلات و مشکلات فراوانی را برای ما ایجاد کرده است. به راستی کدام عقل سلیم قبول می کند که به عنوان مثال در یک اتاق 2 نفر با داشتن یک شغل واحد دارای دو نوع حقوق و مزایا باشند؟در سازمانی که خواستگاه عدالت اجتماعی است چه کسی به این بی عدالتی و ظلمی که بر بیش از 6 هزار نفر از کارکنان این سازمان وارد میشود پاسخ خواهد داد؟ 

اين افراد با بيان اين كه درماه مبارک رمضان امسال ومصادف با تغییرمدیرعامل تامین اجتماعی پرداخت بیش از 400 هزار تومان به عنوان بن غیرنقدی مرحله اول و پرداخت مبلغ 145 هزار تومان مزایای هفته دولت به کارکنان رسمی و پیمانی ماده 2 انجام شد، اظهار داشتند:اين ها به غیرازحقوق ماهانه و دریافت اضافه کارفیکس 120 ساعتی است. 

كاركنان تامين اجتماعي گفتند: اين ها در حالي است كه درمقابل عدم پرداخت یک ریال مزایا به بیش از 6 هزارنفرازکارکنان قراردادی ماده 20 که اکثر آنها در بخش خدمات دارای مشاغل سخت و طاقت فرسا هستند معنایی جزوجود بی عدالتی در بخش مدیریت نیروی انسانی بزرگترین صندوق بیمه گر اجتماعی ندارد. 

آنان تاكيد كردند: این موضوعات در حالی مطرح می شود که در زمان مسئولیت علی ذبیحی ،مدیر عامل پیشین سازمان تأمین اجتماعی با انحلال چند شرکت زیر مجموعه این سازمان، کارشناسان باتجربه این شرکت ها به اجبار با عقد قرار داد ماه 20 وارد این سازمان شدند و پس ازچند ماه حضور تازه متوجه شدند با این کارهستی و زندگی خود را در معرض متلاشی شدن قرارداده اند. 

اين كاركنان گفتند: کارکنان و کارمندان قراردادی ماده 20 آیین نامه استخدامی همین سازمان یا صندوق حق دریافت هیچ مزایایی نداشته و حتی سقف اضافه کار آنها هم محدود به 80 ساعت باشد که البته در اکثر موارد معاونان واحد اداری مالی ادارات کل یا شعب از پرداخت آن هم به بهانه های مختلف طفره می روند. آیا عقد چنین قراردادهایی در سازمانی که خود داعیه پاسداری از حق و حقوق گارگران و کارکنان جامعه را دارد از مصادیق اجحاف و ظلم نیست؟ 


مطالب مشابه :


مدیرعامل تامین اجتماعی کارکنان قراردادی ماده20 را هم ببیند

موضوع کارکنان قراردادی ماده 20 صندوق تأمین اجتماعی 20 صندوق تأمین اجتماعی که به
قراردادهای امسال تمديد نشده است

ايلنا: جمعی از کارکنان قراردادی ماده 20 صندوق تأمین اجتماعی نسبت به نپرداختن افزایش 15 درصدی
آزمون تعیین سطح علمی نیروهای قراردادی ماده 20

سازمان تامین اجتماعی استان گیلان - آزمون تعیین سطح علمی نیروهای قراردادی ماده 20 - تامین
قید بازنشستگی تامین اجتماعی به شرط ۲۰ سال خدمت خلاف قانون است

قید بازنشستگی تامین اجتماعی به داشتن 20 سال ماده 76 قانون تأمین
مجموعه قوانین ومقررات کار و تامین اجتماعی منتشر شد

مجموعه قوانین ومقررات کار و تامین اجتماعی ماده 40 قانون تامین تامین اجتماعی (مصوب 20
چگونگی دریافت مستمری از تامین اجتماعی

چگونگی دریافت مستمری از تامین اجتماعی 3بند3 ماده 80 قانون تامین 20/11/86 به بعد
قانون تامین اجتماعی (ماده 51 الی 82)

قانون تامین اجتماعی (ماده 51 الی 82) فصل‌ سوم‌ مقــرات‌ مالـي‌ (20) سال‌ سابقه‌ كار و
مجموعه قوانين و مقررات تامين اجتماعي چاپ 88 منتشرشد

تخصصی در مورد کار و تامین اجتماعی ماده 8 قانون تامین تامین اجتماعی (مصوب 20
تأمین اجتماعی ابلاغیه دولت را اجرا نمی‌کند

تأمین اجتماعی ماده (76) قانون تامین اجتماعی که افرادی که حداقل 20 سال متوالی
برچسب :