سامانه پیام کوتاه باشگاه وحدت جنوب راه اندازی شد

به گزارش وب سایت رسمی باشگاه، باشگاه فرهنگی ورزشی وحدت جنوب در راستای ارتباط بیشتر با هواداران، بازیکنان و مسؤلان باشگاه سامانه پیام کوتاه (SMS) اختصاصی به شماره 30001608003245 را راه‌اندازی کرد.
با این سامانه تمام علاقمندان می‌توانند پیام‌های خود را برای باشگاه ارسال نمایند. همچنین باشگاه پیام‌های خود برای آنان را از طریق این شماره ارسال خواهد کرد.

orig_iphone_sms_logo.gif

 


مطالب مشابه :


وضعیت سیراف در بازیهای زیرگروه استان مشخص شد

شروع بکار سایت رسمی هیئت فوتبال کنگان استان بوشهر در هیئت فوتبال استان برگزار
رییس جدید هیات فو تبال شهر ستان کنگان معرفی شد

شروع بکار سایت رسمی باشگاه سایت تخصصی فوتبال هیئت فوتبال کنگان
سامانه پیام کوتاه باشگاه وحدت جنوب راه اندازی شد

به گزارش وب سایت رسمی باشگاه، باشگاه فرهنگی ورزشی وحدت جنوب در راستای هیئت فوتبال کنگان;
استانداردهای ابعاد زمینهای ورزشی ...

ضمنآ برداشت مطلب و کپی از مطالب این وب سایت وب سایت رسمی هیئت در کنگان.
لیفت مرده...

ضمنآ برداشت مطلب و کپی از مطالب این وب سایت وب سایت رسمی هیئت در کنگان.
حرکات مربوط به جلو بازو ...

ضمنآ برداشت مطلب و کپی از مطالب این وب سایت وب سایت رسمی هیئت در کنگان.
برچسب :