فرم مشخصات هنر جویان و هنر آموزان رشته مدیریت خانواده

ردیف

کد پرسنلی

نام و نام خانوادگی

 

مدرک ورشته تحصیلی

سابقه کاردر این درس

میزان تدریس هفتگی

دروسی که تدریس می نماید

آموزشگاه هایی که در آن تدریس دارید

تعداد آموزشگاه فنی

تعداد آموزشگاه

کار دانش

تجهیزات آموزشگاه*

فضا آموزشگاه*

تعدادهنر جویان دوم/سوم

تلفن منزل

تلفن محل کار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرم مشخصات هنر جویان و هنر آموزان رشته مدیریت خانواده

بسمه تعالی

     احتراما  ، سرگروههای مناطق  فرم مشخصات هنر جویان وهنرآموزان رشته مدیریت خانواده

دبیر خانه راهبری کشوری رشته  مدیریت خانواده مستقر در استان چهارمحال و بختیاری راتا تاریخ 1/11/90 وبه اداره کل ایمیل نمایند.

توضیح در موارد ستاره دار:کلیه تجهیزات هنرستان در یک فرم جدا گانه ارسال شود

 در مورد فضا آموزشگاه: از نظر ابعاد فیزیکی، کیفیت متناسب  با فعا لیتهای آموزشی

 

 


مطالب مشابه :


فرم مشخصات پرسنلی همکاران دبیرستان

فرم مشخصات پرسنلی همکاران دبیرستان . فرم مشخصات پرسنلی همکاران دبیرستان . دریافت از لینک زیر:
فرم فراخوان دبیران مقطع راهنمایی جهت تدریس در مقطع ابتدایی و متوسطه

فرم مشخصات پرسنلی. نام: نام خانوادگی: شماره پرسنلی: نام پدر: شماره ملی: سابقه خدمت: مدرک تحصیلی:
فرم خلاصه مشخصات پرونده پرسنلی

وبلاگ جبار باغچه بان - فرم خلاصه مشخصات پرونده پرسنلی - مطالب درباره ناشنوایان و تاریخ ایران
فرم اكسل ثبت مشخصات كارت شناساي پرسنل

مجتمع آموزشی و پرورشی شهدای وحدت بمپور - فرم اكسل ثبت مشخصات كارت شناساي پرسنل - تا توانی به
فرم ثبت مشخصات پرسنل مدارس

مدير دبسـتان شهید آیــت(دوره اول)بیرجند - فرم ثبت مشخصات پرسنل مدارس - وبلاگ اختصاصی مدير
فرم مشخصات هنر جویان و هنر آموزان رشته مدیریت خانواده

مدیریت خانه - فرم مشخصات هنر جویان و هنر آموزان رشته مدیریت خانواده - مدیرت کد پرسنلی.
تحقیق تجربیات برتر معاون اجرایی (1)

فرم سوابق مشخصات پرسنلی همکاران 45 سیستم دانا مشخصات فنی سیستم نرم افزاردانا
تکمیل و ارسال فرم مشخصات سر گروه های نواحی و مناطق

کد پرسنلی آدرس سرگروه های محترم فرم مشخصات را پس از تکمیل تا تاریخ 21 مهر ماه به آدرس
برچسب :