کشاورزی ارگانیک

فواید کشاورزی آلی :

 1- کمک به حفظ محیط زیست با کاهش میزان آلودگی

2- ایجاد محیط کم خطر برای انسان و حیوانات با کاهش میزان پسماند محصولات

3- افزایش تولید محصولات کشاورزی و پایداری تولید آنها

4- اطمینان از بهره وری مطلوب فواید کوتاه مدت منابع طبیعی و کمک به حفاظت آنها برای نسل های آینده

5- صرفه جویی در مصرف انرژی توسط دام و ماشین آلات و کاهش خطر عدم موفقیت در تولید محصولات زراعی

6- اصلاح خواص فیزیکی و شیمیایی خاک 7- علاوه بر فواید فوق ، کیفیت بهتر محصولات کشاورزی آلی از نظر اندازه ، ظاهر ، طعم و عطر به طور گسترده نشان داده شده است. محصولات دامی نیز هنگام تغذیه با علوفه تولید شده به روش ارگانیک کیفیت بهتری دارند.

آب های زیر زمینی در مناطقی که کشاورزی آلی رواج دارد عاری از مواد سمی می باشند. کودهای زیستی را با استفاده از میکرو ارگانیزم های مفید به صورت آغشته کردن بذور ریشه و یا خاک بکار می برند و میکرو ارگانیزم های مفید با فعالیت بیولوژیکی عناصر غذایی را برای گیاهان قابل استفاده می کنند و با کمک به افزایش ریز گیاهکان زمینی موجب سلامت خاک می شوند. کودهای زیستی نیتروژنه در طی فعالیت خود نتیتروژن هوا را به شکل آمونیوم قابل استفاده برای گیاهان تبدیل می کنند و در خاک آزاد می سازند. میکروارگانیزم های حل کننده فسفات ، فسفات تثبیت شده در خاک را برای گیاهان قابل استفاده می سازند. از کودهای زیستی کمپوست شده برای شتاب بخشیدن به فرایند کمپوست سازی و غنی سازی ارزش غذایی آن بهره می جویند. اثرات نامطلوب کودهای شیمیایی در اثر استفاده بی رویه و نامتعادل روی خاک و محیط زیست به صورت کاهش کربن آلی و ریز گیاهکان و میکروب های خاک ، بهم خوردن تعادل شیمیایی محیط خاک و سفت شدن خاک ظاهر می شود و در نهایت با آلوده سازی آب ها ، آبزیان و انسان ها را در معرض خطر قرار می دهند.

در تمام دنیا کشاورزی ارگانیک یک کشاورزی بدون مصرف مواد شیمیایی مصنوعی تعریف می کنند و مردم زیادی به تولید محصولات آلی و کشاورزی ارگانیک علاقمند هستند . ماده شیمیایی مصنوعی ماده ساخته شده یا پردازش شیمیایی شده است. سنگ فسفات در کشاورزی ارگانیک قابل قبول است اما سوپر فسفات قابل قبول نمی باشد چون سوپر فسفات با حل کردن سنگ فسفات یک ماده شیمیایی مثل اسید سولفوریک بدست می آید.

کشاورزی ارگانیک به معنی بازگشت به کشاورزی گذشته نیست، بلکه ترکیب بهترین موارد روشهای قدیمی با بهترین موارد علم جدید می باشد. کشاورزی آلی همانند سایر نظام های کشاورزی به سطح بالای مدیریت مخصوصا" در مورد خاک و آفات نیاز دارد. در تولید محصولات آلی عدم استفاده از هر ماده شیمیایی ممکن است مسیر زندگی را در جهت یک زندگی لذت بخش و سبک سلامت بهتر برای انسان سوق دهد. مواد شیمیایی نظیر علفکش ها ، حشره کش ها ، قارچکش های و کودهای شیمیایی مانند سوپر فسفات و اوره در کشاورزی آلی مورد استفاده قرار نمی گیرند.

 

کشاورزی اورگانیک ، معیار توسعه یافتگی

     بدون شک یکی از معیارهای پیشرفت فرهنگی و سلامت یک جامعه به میزان درصد بالای افرادی است که در تغذیه خود از محصولات کشاورزی اورگانیک استفاده می کنند. محصولات اورگانیک در مقابل محصولات کشاورزی آغشته به سم ، کود و آبهای آلوده تعریف می شود که در هیچ یک از مراحل زراعتشان از مواد غیر طبیعی استفاده نمی شود حتی برای مثال آفات مورد تهاجم به آن محصول از طریق آفت خواران خاص آن که در طبیعت موجود است کنترل می شوند. یکی از تبعات اصلی استفاده از محصولات غیر اورگانیک از جمله شیوع 60 درصدی سرطان کبد در این سال ها است ، حال آنکه روزگاری سرطان کبد نادرترین نوع سرطان ها به شمار می رفت. برای حرکت به سمت یک کشاورزی اورگانیک باید از دستورالعمل های ساده آغاز کرد تا نهایتاً به راه حل های پرورش جانداران در آزمایشگاه ها رسید. برای ریشه کن کردن علف های هرز گاهی از علف کش ها استفاده می شود که علف کش ها در آلوده نمودن آب های زیرزمینی تأثیر قابل ملاحظه دارد از این رو در کشورهای پیشرفته صنعتی حدود 50 درصد از عملیات شخم و دیسک برای کاهش علف های هرز مزارع به کار گرفته می شود و از جمله در ایالات متحده چهار و نیم میلیون دستگاه تراکتور و مصرف سالانه 75 میلیارد لیتر گازوئیل را در بر دارد. نظر به خطرات تهدید کننده علف کش ها برای آب های زیرزمینی و رودخانه ها ، تا جایی که ممکن است باید استفاده از این مواد را به حداقل رساند که در این ارتباط راه هایی چون اجرای تناوب زراعی ، استفاده از کشت مخلوط و نیز استفاده از گیاهان آلوپاتیک ، گیاهانی که یک ماده سمی برای یک ماده دیگر می فرستد را می توان در دستور کار قرار داد.

محصولات کشاورزی اورگانیک چیست؟

محصولاتی کشاورزی که بدون استفاده کودهای شیمیایی ماکرو و میکرو تولید می شوند و سموم شیمیایی برای مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی آنها به کار نمی رود محصولات اورگانیک نامیده می شوند.

محصولات اورگا نیک درایران

در ایران محصولات اورگانیک تا کنون فقط توسط اشخاص حقیقی برای مصارف شخصی تولید شده و هنوز تولید آنها به صورت تجارتی از مرحله تحقیقاتی جلوتر نرفته است. بنا به اظهارات احمد زواره ، رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی از سال 1386 تولید این محصولات به طور تحقیقاتی در آن مرکز شروع شده است و به قرار اطلاع اولین محصولات کشاورزی اورگانیک در بخش تجاری در واحد تحقیق و توسعه شرکت اروم نارین با نام شادلی برای آب انار و آب انگور پرورش یافته است.

 

چگونگی شناخت محصولات اورگانیک

بر روی کار کلیه تولیدکنندگان و بعمل  آوردگان محصولات اورگانیک باید بازرسی بصورت دائم صورت پذیرد و این گونه محصولات باید با گواهینامه منابع معتبر به بازار عرضه گردد . بازرسی ، شامل کلیه جنبه های کاشت ، داشت و برداشت و تهیه محصول شامل می گردد . بنابراین یک نظارت دقیق برای هر محصول از زمانیکه بذر آن در خاک گذاشته می شود تا زمانیکه بصورت غذا بر سر سفره آورده می شود باید انجام پذیرد. در کشورهای مختلف سازمانهای معتبری وجود دارند که نظارت بر اینگونه محصولات بعهده آنهاست و در پایان با ارائه تولیدکنندگان ، محصولات تائید شده به بازار عرضه می گردد .

فواید محصولات اورگانیک

باغدارانی که محصولات اورگانیک کشت می کنند ، حفاظت از زمین و محیط زیست را سرلوحه کار خود قرار می دهند . با این کار آنها از گونه های مختلف حیوانی و گیاهی حفاظت و حمایت می کنند . آنها محیط زندگی حیوانات زیستی را حفاظت و بهبود می بخشند . وقتی غذا می خورید مطمئن هستید که غذای شما عاری از هرگونه مواد شیمیائی خطرناک است . محصولات اورگانیک طعم و مزه و خاصیت بهتری دارند و عاری از هر گونه امراض می باشند .

باغداران اورگانیک کار ، بخاطر استفاده بهینه از محصولات حیوانات خود، پرستاری و مواظبت بیشتری نسبت به این حیوانات روا میدارند . این حیوانات باید آزاد باشند ، نه اینکه در یک ساختمان در هم بلولند . مثلاً جوجه های پرورشی در یک قفس مانند زندان در هم میلولند و بعضاً فضله های خود و دیگران را می خورند . غذاهای هورمون دارو شیمیائی و آنتی باکتریهائی که به این جوجه ها برای رشد سریع تر و عرضه شدن به بازار به آنها خورانده می شود ، باعث به خطر انداختن حیوانات وحشی اطراف خود می شوند .

چرا محصولات اورگانیک گران هستند

باغدارانی که گیاهان را بصورت اورگانیک میکارند ، از مواد شیمیائی که رشد سریع به محصولات آنها می دهد استفاده نمی کنند و بجای آن از ابزار گرانتری مثل استفاده از کارگران بیشتر استفاده می کنند . یک باغ اورگانیک چه کوچک یا بزرگ، احتیاجش به بکارگیری کارگر بمراتب بیشتر از باغی است به حد خود که بصورت غیر اورگانیک اداره می شود . باغداران اورگانیک کار از انواع مواظبت های طبیعی برای تولید محصولات خود و حفاظت آن محصولات در برابر آفات و امراضی استفاده می کنند که این خود هزینه گزافی در بر خواهد داشت .

10 دلیل مفید برای استفاده از محصولات اورگانیک

1. شما و نسل آینده شما از یک زندگی سالم تری بهره مند خواهید شد .

2. به ارزش و سلامت محصول خود مطمئن هستید .

3. ضمانت محصول اورگانیک ، ضمانتی برای سراسر زندگی است .

4. مزه اصلی و خاصیت اصلی محصول نمایان است .

5. مواد شیمیائی نمی خورید .

6. آب نوشیدنی تمیز تر و خالص تر است .

7. برای تولید محصولات اورگانیک انرژی کمتری مصرف می شود .

8. استفاده از کودهای شیمیائی و حشره کشهای سمی بعضاً باعث از بین رفتن گیاهان دیگر می شود. در نتیجه به خاک زیان می رسد و باعث فرسایش می گردد .

9. خرید و استفاده از محصولات اورگانیک، حمایت از باغداران اورگانیک کار است.

10. تنوع زیستی گسترش می یابد .

میوه های غیر اورگانیک از اورگانیک ها

آلودگی میوه ها و سبزی های غیر اورگانیک و به تعبیری سمپاشی شده به مواد شیمیایی و یا سموم نباتی ناشی از سمپاشی بی رویه و استفاده و توجه نکردن به مبارزه تلفیقی آفات سبب شده تا افراد در معرض بلع مواد شیمیایی قرار داده شوند. گاهی میوه ها و سبزی ها بدون علائم ظاهری و در مواردی هم دارای علائم ظاهری هستند . اگر میوه هایی را که خریداری نموده اید به جای طعم مطلوب دارای طعم تلخ و بدمزه باشند و یا طعم خوبی ندارند این طعم نامطلوب در اثر مصرف همان سمومی است که هنگام رشد و نمو این میوه ها برای مبارزه با آفات گیاهی بر روی آنها به طور بی رویه سمپاشی نموده اند.

تاریخچه میوه های ارگانیک

بری اولین بار فردی به نام اشتانیر اقتصاددان آلمانی تحت عنوان اقتصاد کشاورزی، غذاهای ارگانیک را مطرح نمود. قوانین مربوط به این غذاها اولین بار در سال 1980در کشور های اروپایی وضع شد و فرانسه اولین کشوری بود که برای میوه ها و سبزی ها و غلات، برچسب دولتی با عنوان کشاورزی ارگانیک ارایه کرد.

 

از تمام کشورهای دنیا، تنها استرالیاست که 84 درصد از زمین های کشاورزی اش زیر کشت ارگانیک است.

به چه میوه هایی ارگانیک می گویند؟

1- میوه هایی را ارگانیک می گویند که در خاک لازم برای رشد آنها، از سه سال قبل از هیچ ماده شیمیایی استفاده نشده باشد، یا به عبارت بهتر خاک آن همیشه با مواد طبیعی، نظیر کمپوست گیاهی تقویت شده باشد. پس برای تهیه میوه اورگانیک، خاک کشاورزی هم باید ارگانیک باشد.

2- علاوه بر خاک مناسب از سموم دفع آفات گیاهی هم استفاده نشده باشد.

3- بر روی آنها اصلاح ژنتیکی صورت نگرفته باشد.

4- از برخی گازها برای رشد زودرس آنها استفاده نشود، مثل موز.

معیارهای تشخیص سبزی ها و میوه های ارگانیک

1- سبزی ها و میوه های ارگانیک دارای رنگ طبیعی هستند، یعنی نه خیلی پُررنگ تر از حد معمول و نه خیلی کم رنگ تر.

2- سبزی ها و میوه های ارگانیک دارای بافتی مناسب هستند، نه خیلی نرم هستند و نه خیلی سفت. پوست میوه های ارگانیک متناسب با میوه است و زیاد کلفت نیست.

3- اندازه میوه های ارگانیک مناسب است، نه بزرگ تر از حد معمول و نه کوچک تر از آن که در هنگام خرید مرکبات باید به این ویژگی توجه زیادی کرد. به خاطر داشته باشیم که همیشه میوه ی بزرگ، میوه خوش طعم و خوبی نیست.

 

4- میوه های ارگانیک دارای طعم و بوی مناسب هستند. بارزترین ملاک تشخیص میوه های ارگانیک از غیر ارگانیک، همین بو و طعم میوه است.

هدف از تولید میوه ها و سبزی های ارگانیک

*هدف عمده از تولید میوه و سبزی های ارگانیک طرفداری از محیط زیست و در واقع حفظ آن است.

* آغشته نشدن مواد شیمیایی با مواد غذایی و تهیه غذای پاک از دیگر اهداف آن است.

* طعم خوب، حفظ عناصر مغذی میوه و سبزی، مزه و کیفیت عالی هم از دیگر اهداف این نوع تولید است.

* مصرف این نوع میوه و سبزی باعث کاهش اگزما ، آسم و آلرژی می شود.

* این نوع کشاورزی باعث کاهش آلودگی خاک می شود و عناصر مفیدی مانند کلسیم ، آهن ، فسفر ، منیزیم و ویتامین C در سبزیجات باقی می ماند.

عوارض مصرف غذاهای غیر ارگانیک

- اختلال در کارآیی قلب و بروز اشکال در سیستم خون رسانی بدن

- اختلال در هضم غذا و کارکرد دستگاه گوارش

- ابتلا به پارکینسون و پوکی استخوان

- بروز نقص های ژنتیکی

- تولد نوزادانی با وزن کم و افزایش سقط جنین

- اختلال در ترشح هورمون رشد

 

غذاهای ارگانیک

غذاهای ارگانیک غذاهایی هستند که تمام مراحل رشد آنها با سیستم طبیعی هماهنگ باشد و در تولید آنها از سموم دفع آفات گیاهی نظیر قارچ کش ها، علف هرز کش ها و ... استفاده نشده باشد. این غذاها علاوه بر حفظ محیط زیست و صرفه اقتصادی بالا ناشی از عدم استفاده از سموم دفع آفات گیاهی، برای سلامتی انسان نیز مفید هستند. مصرف این غذاها برای کودکان و زنان باردار توصیه می شود.

این غذاها به صورت مستقیم و غیر مستقیم ارگانیک می شوند:

1- نوع مستقیم : اگر برای پرورش میوه و سبزی از مواد شیمیایی استفاده نشود و به جای آن از کودهای گیاهی و حیوانی استفاده شود، این محصول به طور مستقیم ارگانیک می شود.

2- نوع غیرمستقیم : سبزی و علوفه ای که برای خوراک دام و طیور استفاده می شود، باید از نوع اورگانیک باشد تا بتوان از سلامت فرآورده (مثل شیر)، اطمینان حاصل کرد.

از تمام غذاهای ارگانیک، تنها میوه ها و سبزی ها بر بدن انسان تاثیر مستقیم دارند. پس هنگام خرید آنها باید توجهی خاص داشت.

مبارزه با آفت ها کشاورزی اورگانیک

در کشاورزی اورگانیک از مبارزه بیولوژیکی و بهره گیری از موجودی زنده برای آفت کشی موجود زنده مخرب استفاده می شود. مثلاً کفشدوزک برای مبارزه با آفت شته استفاده می شود. چنین روشی مسلماً سالم تر از روشی است که از سموم برای از بین بردن آفات بهره می برد. چرا که به کارگیری آفت کش ها یا سموم نباتی باعث تشکیل رادیکال های آزاد در بدن خواهد شد که اثری تخریبی برای سلول های بدن دارد.


مطالب مشابه :


روش تكثير غير جنسي گياهان

دانشگاه آزاد دزفول - روش تكثير غير جنسي گياهان - دانشجويان ورودي 1391 كارشناسي ارشد رشته زراعت
کشاورزی ارگانیک

دانشگاه آزاد دزفول - کشاورزی ارگانیک - دانشجويان ورودي 1391 كارشناسي ارشد رشته زراعت
اعلام زمانبندی انتخاب واحد نیم سال اول تحصیلی 92-93 دانشگاه آزاد دزفول

خبرگزاري انجمن هاي علمي دانشگاه دزفول - اعلام زمانبندی انتخاب واحد نیم سال اول تحصیلی 92-93
لسيت سايت هاي دانشگاه آزاد اسلامي سراسر كشور

وبلاگ خبری فعالان دانشگاه آزاد دزفول - لسيت سايت هاي دانشگاه آزاد اسلامي سراسر كشور - - sootidez
فایل روش تحقیق و فیزیولوژی

دانشگاه آزاد دزفول - فایل روش تحقیق و فیزیولوژی - دانشجويان ورودي 1391 كارشناسي ارشد رشته زراعت
صرفا جهت اطلاع : آرم دانشگاه آزاد اسلامي را اينگونه ساختند

وبلاگ خبری فعالان دانشگاه آزاد دزفول - صرفا جهت اطلاع : آرم دانشگاه آزاد اسلامي را اينگونه
ذره بین : زمان انتخاب واحد

وبلاگ خبری فعالان دانشگاه آزاد دزفول - ذره بین : زمان انتخاب واحد - - sootidez - وبلاگ خبری فعالان
ادوات کشاورزی (سری سوم)

گیاهپزشکان دانشگاه دزفول - ادوات کشاورزی (سری سوم) دانشگاه آزاد اسلامی واحد
انجمن نيوز : گزارش نشست انجمن كامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي دزفول

وبلاگ خبری فعالان دانشگاه آزاد دزفول - انجمن نيوز : گزارش نشست انجمن كامپيوتر دانشگاه آزاد
ذره بین : ویژه نامه یک فصل بوم زندگی

وبلاگ خبری فعالان دانشگاه آزاد دزفول - ذره بین : ویژه نامه یک فصل بوم زندگی - - sootidez - وبلاگ
برچسب :