نمودار شاخه و برگ

نمودار شاخه و برگ : روش ديگري كه براي توصيف داده هاي كمي به كار برده مي شود استفاده از نمودار شاخه و برگ مي باشد. رسم نمودار شاخه و برگ به دليل از دست ندادن اطلاعات به نمودارهاي فراواني ترجيح داده مي شود.
براي رسم نمودار شاخه و برگ، هر مقدار كمي بدست آمده را به دو بخش تقسيم نموده، يك بخش را شاخه و بخش ديگر را برگ مي ناميم. آنگاه براي هر شاخه برگهاي مربوطه را به طور جداگانه در مقابل آن مي نويسيم. شكل حاصل را نمودار شاخه و برگ داده ها مي نامند.
مثال : نمودار شاخه و برگ داده هاي زير را كه نمرات درس آمار دانشجويان يك كلاس مي باشد، رسم كنيد (نمرات از 100 است).

22.gifعدد 75 را در نظر مي گيريم آن را به دو بخش تقسيم نموده ، عدد 7 را شاخه و عدد 5 را برگ به حساب مي آوريم پس شاخه هاي عبارتند از :
9 ، 8 ، 7 ، 6 ، 5
حال شاخه ها را در يك ستون به ترتيب صعودي قرار مي دهيم و سپس هر داده را با نوشتن برگ آن در مقابل شاخه نشان مي دهيم :
23.gifمثلاً در اين نمودار مشخص است كه بيشترين تعداد نمرات در فاصله 70 تا 80 مي باشد و كمترين تعداد نمرات در فاصله 50 تا 60 قرار دارد.
با مقايسه نمودار فوق و نمودار هيستوگرام ديده مي‌شود كه در نمودار هيستوگرام با ايجاد طبقات ديگر دستيابي به مقادير انفرادي مشاهدات امكان پذير نيست اما در نمودار شاخه و برگ ضمن داشتن ايدة تصويري از نحوة توزيع داده ها به يكايك اطلاعات نيز دسترسي داريم.


مطالب مشابه :


کاربرد نمودار پارتو

آمار - کاربرد نمودار پارتو - همه چيز براي آماريها: کتاب، حل تمرين، آموزش نرم افزار، اخبار
نمودار شاخه و برگ

آمار و نمودارها - نمودار شاخه و برگ - این وبلاگ جهت بالا بردن سطح دانش علاقه مندان توسط فرهاد
نمودار آماری و سیاست

آمار ؛ احتمال و ریاضیات - نمودار آماری و سیاست - وبلاگی در زمینه آمار؛ احتمال و ریاضیات و
نمودار پارتو

کاربرد نمودار پارتو نمودار پارتو یک نمودار میله ای است که علل مشکلات به وجود آمده را با
ترسيم نمودارها، کمکي به فرآيند طراحي معماري

آمار و نمودارها - ترسيم نمودارها، کمکي به فرآيند طراحي معماري نمودار (دياگرام)
نمودار پراکنش

آمار و آماری. همه نمودار پرا کنش در مطالعه رابطه بین دو متغیر ، اولین قدم رسم داده ها به
آموزش تصویری spss=آمار توصیفی و نمودار ها

آموزش تصویری spss+انجام پروژه spss - آموزش تصویری spss=آمار توصیفی و نمودار ها - انجام سریع spss
برچسب :