آموزش شینیون

آموزش کامل انواع شینیون مو

آموزش شینیون مو عروس

ImageBefore1 آموزش کامل انواع شینیون موFinal Image آموزش کامل انواع شینیون مو

مو را به سه قسمت کنید. در واقع دو خط موازی که از قوس ابرو ها شروع میشود و تمام سر را میگیرد و در نهایت این دوخط در رستنگاه مو در پشت سر بهم میرسد.

Image1 آموزش کامل انواع شینیون مو

هر سه قسمت را مرتب شانه کنید و با کش سر در تاج و بالای سر ببندید طوریکه وسطی بالاتر و دو طرف تقریبا وسط و زیر تر قرار بگیرد.

Image2 آموزش کامل انواع شینیون موImage3 آموزش کامل انواع شینیون مو

وسطی را پوش بدهید و با فیکساتور مو اسپره کنید و با یک گیره مو نگهدارید.آنرا برگردانده و از زیر با یک ردیف سنجاق روی سر فیکس کنید.

Image5 آموزش کامل انواع شینیون موImage6 آموزش کامل انواع شینیون مو

همین کار را با دو طرف هم بکنید. یعنی مو را اول پوش دهید اسپره کنید و سطحش را با برسهای مخصوص مو جمع کنی کمی صاف کنید و برگردانده و از پشت سنجاق کنید.

Image7 آموزش کامل انواع شینیون موImage8 آموزش کامل انواع شینیون موImage9 آموزش کامل انواع شینیون مو

حالا از طرف راست شروع کنید و مویی که پوش شده ٫ اسپره و صاف شده و فیکس شده را به آرامی دور دست خود بطرف وسط بپیچانید  و بوکله کوچیکی بسازید انرا خیلی تمیز از داخل سنجاق کنید نگزارید سنجاقها دیده شوند. همین کار را با طرف چپ انجام دهید.فقط دقت کنید تا اندازه بوکله ها یکی باشند.

Image10 آموزش کامل انواع شینیون موImage11 آموزش کامل انواع شینیون موImage12 آموزش کامل انواع شینیون مو

حالا نوبت قست آخر و وسط سر است که انرا با برس به پشت صاف کنید. دقت کنید وقتی به عروس خود از جلو و عقب سر نگاه میکنید این قسمت با قسمت های دیگر یکدست دیده شود. با سنجاق های فرانسوی انرا فیکس کنید. و انتهای اضافی را زیر بوکله ها ببرید.اگر دوست داشتید میتوانید دو تکه در جلوی صورت  فر بزنید و حالت بدهید.

Image14 آموزش کامل انواع شینیون موImage15 آموزش کامل انواع شینیون موImage16 آموزش کامل انواع شینیون مو

قبل از اینکه تاج را بزنید با اسپره مو مدل خود را فیکس کنید.

============

آموزش شینیون پر طاووسی

1 Copy Optimized آموزش کامل انواع شینیون مو

مانند شکل زیر یک فرق کج باز کنید. نیمه ی پر فرق را تا تیزی گوش جدا کرده و با کلیپس ثابت کنید . بقیه ی مو را دم را در وسط عقب سر دو اسبی کنید.

21 300x233 آموزش کامل انواع شینیون مو

از طرف دیگر سر

31 300x232 آموزش کامل انواع شینیون مو

موهای دم اسبی را به رشته های مساوی تقسیم کرده و هر رشته را بافت ساده بزنید.  بافتها را تا آخر بطور کامل نبافید ( تقریبا کمی بیشتر از دو سوم مو بافته می شود . انتهای بافت را با کش بافت ثابت کنید .

41 184x300 آموزش کامل انواع شینیون مو

حالا سمتی را که کلیپس زده اید باز کنید آن را به دو دسته ی مساوی تقسیم کرده و مانند شکل زیر بافت ساده بزنید .
51 225x300 آموزش کامل انواع شینیون مو
سپس آنها را بطور ضربدر به طرف عقب سر و مرکز دم اسبی کشیده و با سنجاق در بالای دم اسبی ثابت کنید .

61 300x215 آموزش کامل انواع شینیون مو
سپس همه ی دم اسبی ها را برکردانده و در مرکز دم اسبی با سنجاق ثابت می کنیم. انتهای دم اسبی های بافته شده را رها می کنیم.

71 300x225 آموزش کامل انواع شینیون مو

سپس با موس و ژل و بابلیس انتهای بافت ها را به شکل های زیبا در آورده و بر روی سنجاق ها بر می گردانیم تا دیده نشوند و هم منظره ی زیبا ایجاد کنند .

81 225x300 آموزش کامل انواع شینیون مو

میتوانید با روبان و گلهای تزیینی جلوه ی آن را بهتر نشان دهید

14 279x300 آموزش کامل انواع شینیون مو

============

آموزش شینیون خورشیدی

9 205x300 آموزش کامل انواع شینیون مو
مو را براشینگ و با کمی موس مرطوب کرده و یک دم اسبی مرتب و زیبا ایجاد کنید. بعد لایه ای باریک از موی دم اسبی را برداشته و ان را مانند شکل زیربپیچانید. هرچه لایه های مو نازک تر باشد این مدل زیبا تر به نظر می رسد.

5 300x225 آموزش کامل انواع شینیون مو

لایه ها را آنقدر بپیچانید که دیگر پیچانده نشود. انتهای آن را با سنجاق سر یا کلیپس های کوچک تزئینی ثابت کنید.

6 300x225 آموزش کامل انواع شینیون مو
همینطور لایه لایه مو برداشته ، آن را بپیچانید و با سنجاق سر انتهای آن را ثابت کنید.

7 225x300 آموزش کامل انواع شینیون مو

تا اینجا شما یک شینیون زیبا ایجاد کرده اید. می توانید نیمی از مو را مانند شکل زیربه همان حالت دم اسبی رها کنید.

8 225x300 آموزش کامل انواع شینیون مو

یا می توانید همه ی موی دم اسبی را مانند شکل زیر بطور کامل لایه لایه بپیچید و و در اطراف دم اسبی ثابت کنید. سعی کنید حلات قرینه سازی را رعایت کنید و لایه های انتخابی تقریبا یکسان باشند.

9 205x300 آموزش کامل انواع شینیون مو

در این تصویر انتهای لایه ها به طرف داخل بوکل سنجاق شده است. می توانید نوک تیز لایه ها را به طرف بیرون سنجاق کنید و در نهایت با اتو مو و ژل آنها را بصورت تیز تیز در اطراف بوکل ایجاد شده نمایش دهید. در این صورت خورشیدی زیبا ایجاد کرده اید.

============

آموزش شینیون ساده باز

IMG 4756 Large 300x225 آموزش کامل انواع شینیون مومو را براشینگ کرده و از تیزی گوش تا تیزی گوش دیگر بطور افقی مو را مانند شکل جدا کرده و یک دم اسبی زیبا ایجاد کنید . با توجه به حجم موی دم اسبی آن را به دسته های کوچک مساوی تقسیم کنید و تا نصف بلندی مو آن را ببافید و با کش بافت ثابت کنید . بقیه بلندی موی گیس را که بافته نشده با کمی ژل و موس مرتب و صاف نمایید. همانطور که در شکل نشان داده شده است تعداد بافتها پنج تاست می تواند سه یا چهار تایی نیز باشد. این گیس های ظریف در ایجاد ستاره های سه پر،چهار پر و یا پنج پر استفاده می شوند.
IMG 4754 Large 300x225 آموزش کامل انواع شینیون مومانند شکل دو حلقه ی زیبا با رشته های سمت چپ و راست ایجاد کنید. با سنجاق سر طوری آن را ثابت کنید که سنجاق ها دیده نشود. انتهای بافته نشده را می توانید مانند شکل بطور زیبا نمایش دهید.

IMG 4755 Large 300x225 آموزش کامل انواع شینیون مو
مانند شکل رشته های دیگر رانیز مانند گل پنج پر در آورده و انتهای بافته نشده را همانطور که نشان داده شده است بطور زیبا نمایش دهید .  بطوری که سنجاق ها دیده نشود و از زیبایی شینیون نکاهد.  می توانید از بابلیس نیز استفاده کنید که نتیجه را زیباتر نیز می کند .
IMG 4756 Large 300x225 آموزش کامل انواع شینیون مو
این هم تصویرکامل این شینیون

IMG 4762 Large 300x225 آموزش کامل انواع شینیون مو
و از نیمرخ
زیبا و شیک و بسیار ساده .

============

آموزش شینیون بوکل و پیچ

bp1 300x225 آموزش کامل انواع شینیون مو

 

این یک شینیون بسیار زیبا و ساده برای موقعیت های اداری و مجالس خاص است که با کمی حوصله و دقت انجام می شود .

از تیزی تا تیزی گوش فرق باز کرده و قسمت جلوی مو را با کلیپس جدا کنید . موهای پشت سر را هم دم اسبی کنید. دم اسبی باید کمی پایین تر از مرکز سر بسته شود.

 

bp2 300x225 آموزش کامل انواع شینیون مو

بسته به طول مو تقریبا به اندازه ای که در شکل نشان داده شده است از دم اسبی جدا کنید و با کش بافت ببندید.

bp3 225x300 آموزش کامل انواع شینیون مو

بلندی پایین موی دم اسبی را به دو قسمت مساوی تقسیم کنید.

bp4 300x225 آموزش کامل انواع شینیون مو
مانند شکل دم اسبی را به طرف داخل برگردانده و یک بوکل زیبا ایجاد کنید و از داخل آن را با سنجاق سر ثابت کنید و دو دسته ی مساوی را از طرفین بوکل بیرون بیاورید.
bp5 300x225 آموزش کامل انواع شینیون مو

با بابلیس آن را حالت داده و مانند شکل هر دو را از داخل با سنجاق ثابت کنید .

bp6 225x300 آموزش کامل انواع شینیون مو

در شکل نحوه ی سنجاق زدن نشان داده شده است .
bp7 300x225 آموزش کامل انواع شینیون مو

این هم تصویر از روبرو

bp8 300x225 آموزش کامل انواع شینیون مو

حالا نوبت موهای جلو است . فرق مناسب را انتخاب کرده و از هر دو طرف مو را بپیچانید .

bp9 300x225 آموزش کامل انواع شینیون مو

کل طول مو پیچانده می شود .

bp10 300x225 آموزش کامل انواع شینیون مو
مانند شکل آن را بر روی بوکل ایجاد شده با سنجاق سر ثابت کنید. اگر حجم جلوی مو بیشتر بود می توانید مو را به جند لایه تقسیم کنید و بعد هر کدام را بطور جداگانه بپیچید و بر روی بوکل سنجاق کنید .

bp11 300x225 آموزش کامل انواع شینیون مو
این هم تصویر این شینیون بعد از اتمام کار

bp12 262x300 آموزش کامل انواع شینیون مو
جهت حسن ختام می توانید از سنجاق سرهای زیبا یا شکوفه ها برای تزئین آن استفاده کنید .

bp1 300x225 آموزش کامل انواع شینیون مو

============ آموزش شینیون حلزونی 114937 آموزش کامل انواع شینیون مو این شینیون بیشتر برای مهمانی های شبانه و با لباس شب و برای سنین بیست و هفت-هشت سال به بالا مناسب می باشد در ضمن اگر مو بلند و یکدست باشد زیباتر و راحت تر می شود مو را درست کرد. البته همه اینها سلیقه ایست اما اگر بخواهیم از دریچه دنیای مد نگاه کنیم٬ برای سن های پایین مناسب نمی باشد. sh tir 1 آموزش کامل انواع شینیون مو۱- در ابتدا موها را بعد از براشینگ کردن یا سشوار کردن ٬ از گوش تا گوش به دو قسمت پشت و جلو تقسیم می کنیم. موهای جلو سر را هم به سه قسمت کنار گوش ها و ابرو تا ابرو تقسیم می کنیم.    sh tir 21 آموزش کامل انواع شینیون مو    
۲-
موهای پشت سر را از تاج سر به صورت افقی به ضخامت ۱ سانت جدا می کنیم و تا پایین از

ریشه تا ساقه پوش می دهیم. مانند شکل

sh tir 4 آموزش کامل انواع شینیون موsh tir 5 آموزش کامل انواع شینیون مو۳- بعد از اینکه کل پشت سر را پوش دادیم همه موها را به سمت چپ می بریم ٬ تافت می زنیم تا صاف و یکدست شود. sh tir 61 آموزش کامل انواع شینیون موsh tir 7 آموزش کامل انواع شینیون مو۴- با یک دست موها را گرفته و با دست دیگراز بالا تا پایین مطابق شکل  ٬ به صورت ضربدری ٬موها را سنجاق می زنیم. sh tir 8 آموزش کامل انواع شینیون موsh tir 9 آموزش کامل انواع شینیون مو۵- بعد از اینکه موها را سنجاق کردیم ٬ موها را به سمت راست برده و با حرکت دودست موها را به شکل قیف یا حلزون در می آوریم و مانند شکل مرز بین موهای شکل داده شده و موهای کف سر را به صورتی که دیده نشود سنجاق می کنیم. sh tir 10 آموزش کامل انواع شینیون موsh tir 111 آموزش کامل انواع شینیون مو

۶- در مرحله بعد  یکی از موهای تقسیم بندی شده کنار گوش را باز کرده وبعد از شانه کردن و تافت زدن به روی موهای حلزونی شکل آورده و به طوری که سنجاق ها دیده نشوند ٬ سنجاق می کنیم.

sh tir 12 آموزش کامل انواع شینیون موsh tir 13 آموزش کامل انواع شینیون مو۷- در آخر قسمت ها باقی مانده را باز کرده و بابلیس می کنیم و به سمت چپ می آوریم و فیکس (ثابت) می کنیم.

آموزش شینیون خورشیدی


مطالب مشابه :


مدل شينيون باز و بسته جديد زنانه

شينيون مو,شينيون باز,شينيون كوتاه,شينيون عروس,شينيون بسته,شينيون مجلسي,شينيون 2013. مدل شينيون باز و بسته جديد زنانه. مدل شينيون باز و بسته جديد زنانه. مدل شينيون باز و بسته جديد زنانه. مدل شينيون باز و بسته جديد زنانه.
زیباترین مدل شینیون باز بهار93

من و عشقم - زیباترین مدل شینیون باز بهار93 - عشق من - من و عشقم.
معرفی بهترین آرایشگاه ها با 1890

سایه چشم خلیجی-سایه چشم لبنانی-سایه چشم فشن-سایه چشم خطی-سایه چشم عربی-حجیم سازی لب با گریم-حجیم سازی لب با آرایش-شینیون مجلسی-شینیون دخترانه-شینیون باز-شینیون بسته-شینیون کلاسیک-شینیون شیک خارجی-شینیون موی ...
آموزش شینیون

آموزش شینیون پر طاووسی. 1 Copy Optimized آموزش کامل انواع شینیون مو. مانند شکل زیر یک فرق کج باز کنید. نیمه ی پر فرق را تا تیزی گوش جدا کرده و با کلیپس ثابت کنید . بقیه ی مو را دم را در وسط عقب سر دو اسبی کنید. 21 300x233 آموزش کامل ...
شينيونهاي جديد شيك زنانه

شينيون مو,شينيون باز,شينيون كوتاه,شينيون عروس,شينيون بسته,شينيون مجلسي,شينيون 2013. شينيونهاي جديد شيك زنانه. تصاوير شنيونهاي جديد شيك و قشنگ زنانه. تصاوير شينيونهاي جديد شيك و قشنگ زنانه 2013. تصاوير شينيونهاي جديد ...
جدیدترین مدل موی باز و شینیون باز عروس 2015

جدیدترین مدل موی باز و شینیون باز عروس 2015. پنجشنبه بیست و پنجم دی 1393. دسته بندی : آرایش و مدل مو. مدل موهای بلند به راحتی می تواند با کشیدن یا شل گذاشتن ، فرم زیبایی را به دست بیاورد ، و مدل دیگری که بسیار شیک به نظر می رسد این ...
مدل های شیک شینیون باز سال ۲۰۱۴

مرکز دانلود موبایل و کامپیوتر:. - مدل های شیک شینیون باز سال ۲۰۱۴ -
برچسب :