نمونه سوالات سرویس خواب

سوالات آزمون مهارتی درس سرویس خواب

سوال سروس خواب ۱-

برای تهیه یک روتختی ساده طول و عرض تخت 180 در 210 سانتیمتر باشد و از سه طرف 50 سانتیمتر ارتفاع تخت را در نظر بگیریم ابعاد روتختی چه مقدار می شود ؟

 الف) 240   در  280           ب) 260  در  280      

         ج)  300  در  280              د) 260  در  320 

۲ - دو سایز استاندارد بالش کدامند؟

 الف) 65 در 75   و 45  در 45                                  ب) 45  در 50   و 65   در 75

ج) 45  در 65     و 50   در 75                                  د) 65    در 45    و    50    در 45

۳- روش محاسبه متراژ طول پارچه برای روتختی ساده  کدام است  ؟

الف) جای دوخت   +   طول تشک                         ب) 2 برابر  ارتفاع  + جای دوخت

ج) 2 برابر عرض تشک + جای دوخت       د) جای دوخت  + 2 برابر ارتفاع  + عرض تشک

۴ - طول و عرض متکا ی یک نفره معمولی چه اندازه ای است ؟

 الف) 80  در 60                         ب) 80  در 100                    

 ج)   50     در 62                  د) 60   در 58

۵- اگر در مدل روتختی روبرو (مدل ساده )محاسبه برای عرض و طول پارچه  چه مقدار می باشد ؟جای دوخت 5 سانت میباشد .

الف) 185   در 210                  ب) 285    در 210                    

 ج) 235    در 210                    د) 285  در 260

۶- برای کدام دوخت نیاز است سوزن چرخ در پارچه بماند و پارچه برای دوخت جابجا شود ؟

الف) دوخت پس دوز                   ب) دوخت شکسته                         

 ج) دوخت ساده                        د) دوخت زیگزاگ

۷- بهتر است روبالش با کدام زیپ دوخته شود ؟

 الف) زیپ معمولی                      ب) زیپ

ج) زیپ مخفی                              د) زیپ مجزا 

۸- کدام دکمه  مناسب روبالش و تشک می باشد ؟

الف) دکمه چرمی                        ب) دکمه فلزی                      

 ج) دکمه بی پایه                              د) دکمه پایه دار

۹- نوار اریب چگونه تهیه می شود ؟

الف) عرض پارچه  تا می شود                             ب) پارچه از طول تا  می شود      

  ج) عرض رو طول گذاشته می شود       د) هم از عرض و هم از طول استفاده می شود

۱۰- جادکمه خور بالشی که قسمت پشت آن با دکمه متصل می شود  چند سانتیمتر است ؟

الف)  5/2  سانتیمتر                     ب)   3 سانتیمتر                      

ج)  5/1 سانتیمتر                د)   2  سانتیمتر   

۱۱ -  از ملافه های کیسه ای بیشتر برای چه لحاف ها یی استفاده می شود ؟ 

الف) لحاف های مخمل                  ب) لحاف های ساده                   

ج) لحاف ساتن                    د) لحاف تکه دوزی شده

 

۱۲- برای ملافه های کیسه ای چه مقدار پارچه لازم است ؟

الف) به اندازه دوبرابر لحاف          ب) به اندازه لحاف                

ج) به اندازه پشت لحاف          د) به اندازه روی لحاف  

۱۳- اگر جنس پارچه لحاف از ................باشد به خوبی داخل ملافه کیسه ای جا می گیرد ؟

الف) تترون و ساتن                       ب) تترون و متقال                

ج) متقال و ساتن                 د) ساتن و مخمل

۱۴ - اگر جنس پارچه لحاف از ................باشد در داخل ملافه کیسه ای جمع می گردد ؟

الف) تترون و ساتن                       ب) تترون و متقال                

ج) متقال و ساتن                 د) ساتن و مخمل

۱۵-برای جلوگیری از جمع شدن لحاف در داخل ملافه کیسه ای ...................

الف) به یک سمت ملافه زیپ بدوزید                                                    

 ب)  به 2 طرف لحاف بندینک بدوزید     

ج)  به 4 طرف لحاف بندینک بدوزید                                                     

د) به یک سمت لحاف زیپ بدوزید 

۱۶ - برای چه لحاف هایی از ملافه قالبی استفاده می گردد ؟

الف) لحاف های ساده       ب) در همه لحاف ها             

ج) لحاف های ساتن و مخمل            د) لحاف های ساده  و ساتن

۱۷- در ملافه قالبی چند سانتیمتر روی لحاف آمده و دوخته می شود ؟

الف) 20 سانتیمتر   ب) 25 سانتیمتر     ج) 30 سانتیمتر   د) 35 سانتیمتر

۱۸ - کدام ملافه برای لحاف مناسب تر و مقرون به صرفه تر است ؟

الف ) ملافه کیسه ای               ب) ملافه سجاف دار                

ج)  ملافه قالبی                 د) ملافه کیسه ای و ملافه قالبی

۱۹- چرا ملافه قالبی برای لحاف ها مناسب تر است ؟

الف) چون این ملافه از پارچه کمتری استفاده می شود                            

ب) چون این ملافه از پارچه بیشتری استفاده می شود

ج) چون این ملافه راحت تر دوخته می شود                                       

د)  چون این ملافه زیباتر است

۲۰ - کدام ملافه از پارچه کمتری استفاده می شود ؟

الف)  ملافه قالبی                  ب) ملافه کیسه ای                          

ج) ملافه سجاف دار                        د) ملافه ساده   

۲۱ - تو گذاشتن لبه های کار با پهنای زیاد بیشتر در مواردی استفاده می شود ؟

 الف) کوسنها                         ب) بالشها                                         

 ج) تشکها                                 د) ملافه ها

۲۲- اندازه استاندارد هر کوسن چقدر است ؟

 الف)   25    در   25            ب)  45  در   45                       

ج)  35  در 35                        د)   40   در 40   

۲۳- خطرناک ترین حوادث کارگاههای صنعتی چیست ؟

الف) گرم کردن دستگاههای برقی                                                        

 ب) ایجاد حریق و آتش      

ج) ایجاد جراحت در افراد                                                         

د) حریق و آتش و گرم کردن دستگاههای برقی

۲۴- در رعایت اصول ایمنی کدام گزینه صحیح نیست ؟

الف) تهیه کپسول اطفا حریق در محیط کار                                 

 ب) محل کار باید از روشنایی کافی برخوردار باشد              

 ج) برای اطلاع از گرم شدن اتو با دست آزمایش نکنید                     

د) اتو و ابزارهای داغ را بلافاصله جمع کنید

۲۵- از نظر اسلام کار افرین چگونه فردی است ؟

 الف)تلاشگر                          

ب) با دقت                       

ج) بی توجه                              

د) زحمتکش

۲۶ - مفهوم ارگونومی عبارت است از :

الف) نشستن در پشت دستگاهها                                                              

ب) کار و تلاش روزمره     

 ج) تطبیق انسان با ماشین و ابزار کار                                                      

  د) رعایت قانون و مقررات در کار     

۲۷- برای فناوری و اطلاعات از چه چیز باید اطلاع کافی داشته باشد ؟

الف) جهان بزرگ اینترنت                    ب) برشهای انبوه                       

 ج)    طراحی کامپیوتر             د) تحولات فناوری

۲۸ - کار آفرین برای منافع چه کسانی تلاش می کند ؟

الف) دیگران                          ب) خود                                  

ج) خود و دیگران                   د) خانواده اش

۲۹ - کدام گزینه مانع تضییع حق فرد در محیط کار می شود ؟ 

 الف ) رعایت سلسله مراتب اداری

ب) مقررات خارج و وارد کردن اشیا

 ج) ثبت ورود و خروج کارکنان

 د) مقررات کار و بیمه

۳۰ - رعایت نظافت در محیط کار به چه چیز بستگی دارد ؟

 اخلاق فرد                       ب)  محبوبیت فرد                          

ج)  سلامت فرد                     د) شخصیت فرد

۳۱- برای ایجاد محیط سالم و صمیمانه کدام گزینه صحیح است ؟

الف) از کارتان تعریف کنید                                                                         

 ب) انتقاد پذیر باشید 

  ج) از رد شدن پیشنهاد تان دلخور شوید                                                     

 د)نتیجه کار خود بهترین تعریف است

 


مطالب مشابه :


سرویس خواب نوزاد,زیرانداز بالشدار پرنسس princess

انواع سرویس خواب نوزاد. دوخت تهران تولیدی پرنسس. در رنگهای صورتی آبی نارنجی سبز
سراغاز

دوخت انواع سرویس اشپزخانه. حتی برای عروس. دوخت انواع دمکنی درسایزها و مدلهای گوناگون
سرویس خواب کودک

گروه طراحی دوخت فارس - سرویس خواب کودک - وبلاگ تخصصی گروه آموزشی رشته طراحی دوخت( فنی حرفه ای)
سرویس خواب

made in iran - سرویس خواب - - made in iran "عمده، مردمند. شما بايد كالاى ايرانى بخواهيد.
نمونه سوالات سرویس خواب

رشته طراحی دوخت ایلام - نمونه سوالات سرویس خواب - - رشته طراحی دوخت ایلام
دوخت سرویس دم کنی

• دکوراسیون.تزئینات.خانه داری • - دوخت سرویس دم کنی - » اتاق خواب رویایی داشته
جدول زمان‍‌بندی سری‌دوز سرویس خواب

وبلاگ تخصصی گروه خیاطی (طراحی دوخت)شاخه جدول زمان بندی سری دوز سرویس خواب
برچسب :