ازقربان تاغدیر (مقدمه قسمت چهارم)

 

 

 مقدمه

 پیر باید تا که ره را طی کنی                            تا که نفس مرده خود حی کنی

 سایه رهبر به از هردو جهان                            بهتر از او نیست در کون مکان

 اندر این معنی سخنها گفته اند                         اهل عرفان بس که درها سفته اند

 جمله یک حرف است که پیری لازم است             پیر دانایی خبیری لازم است 

 پس از گرفتاریهای فکری وکاری، که در این ایام متراکم شده بودند در یوم الله سیزده رجب  

فراغتی حاصل شد تابه وعده وفاکنم ودرخصوص ولایتمداری صدیقه کبری وسازش ناپذیریش تاسرحد جان  

سپردن در پاسداشت حریم رهبریِ معصوم قلم بزنم. عزم دارم در این فرازها از مطالبم به جهد بی وقفه  

وجهاد مستمرِفداییِ محمد وعلی در بر افراشتن بیرق اسلام ومشعل غدیر بر بام جان و جهان بپردازم من به  

این اقدام قلمی که به درجه قدمها می رسدالبته مقدم بر قدمها و بلکه بر انگیزانندۀهر قدمی است به مثابه  

طاعت  وعبادت نظردارم وازاین هم برتر،بعنوان روشنگری واشاعۀشعله های گرما بخش حیات وانتشارنور هدایت  

در  مسیر وادادگان و رزم رها کردگان سست عناصر در برابر زندگانیِ «سپنج »می نگرم نمی خواهم تاریخ  

گذشته  را واگویه کنم. بلکه سر مشقی راتحلیل میکنم که تاریخ مصرفش جاودانهاست.از این رو از ذکر مقدمه  

ای ناگزیرم. هوای دنیا ، ریاو ریاست هرگاه بر دلها چیره شود.رین وریب وننگ بی هیچ تردیدی در تقدیر است این  

پدیده شوم منحصر به هیچ زمانی نیست.نه به نام کسانی سند زده اند  و نه مصونیت کسانی را ازآن ضمانت  

کرده اند جزسالکان مخلص ومجاهدِکوی معشوق


مطالب مشابه :


مجموعه سخنرانی دکتر حسین روازاده

جدیدترین پرسش و پاسخ سامانه اس ام سینای سلامت سایت رسمی دکتر روازاده
انواع پرسش در كلاس های دوره ابتدایی

ای به هیجان آمده و پرسش می توانایی پرسش و پاسخ پیدا كنند ارتباط دکتر روازاده
منظور از غيبت صغري و غيبت کبري چيست و از کجا آغاز شدند؟

برگرفته از کتاب یکصد پرسش و پاسخ پیرامون دکتر روازاده سامانه جامع مدیریت آموزش
اس-200 ایران؛ یک سورپرایز برای آواکس های دشمن + عکس

پرسش و پاسخ. فاصله ای از هدف امن هستند و سامانه های دفاعی چه مدت برای های دکتر روازاده.
سوالات متن درس 3 دین وزندگی 3

احیای طب ایرانیان دکتر حسین روازاده. سامانه جامع کارگزاران پرسش و پاسخ اعتقادی رادیو
سؤالات متن دين و زندگي سوم دبيرستان پنج درس اول

احیای طب ایرانیان دکتر حسین روازاده. سامانه جامع کارگزاران پرسش و پاسخ اعتقادی رادیو
خدا کیست یا چیست؟ نحوه اثبات خدا چگونه است؟

احیای طب ایرانیان دکتر حسین روازاده. سامانه جامع کارگزاران پرسش و پاسخ اعتقادی رادیو
ازقربان تاغدیر (مقدمه قسمت چهارم)

پايگاه هاي علما و مراجع
برچسب :