چارت دروس رشته شیمی تجزیه

ترم اول

ترم دوم

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

پیش نیاز

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

پیش نیاز

1

شیمی الی پیشرفته

3

-

4

روشهای فیزیکی و شیمیایی جداسازی

3

2

2

شیمی تجزیه پیشرفته

3

-

5

اسپکتروسکوپی تجزیه ای (1)

3

2

3

شیمی فیزیک پیشرفته

3

-

6

الکتروشیمی تجزیه ای

3

2

ترم سوم

ترم چهارم

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

پیش نیاز

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

پیش نیاز

7

اسپکتروسکوپی تجزیه ای (2)

3

5

10

پایان نامه

6

-

8

مباحث نوین در شیمی تجزیه

3

2

11

 

 

 

9

سمینار

1

-

12

 

 

 

1-  اگر دانشجو، دروس وصایای امام، مبانی (یا اشنایی با) کامپیوتر و روش تحقیق را در مقطع کارشناسی نگذرانده است، باید جزو دروس جبرانی اخذ شوند.


مطالب مشابه :


موضوع پایان نامه مهندسی شیمی الی تجزیه و تمامی گرایشها

موضوع پایان نامه مهندسی شیمی الی تجزیه و تمامی گرایشها. جهت ثبت موضوع بنام شما ایمیل بزنید
تحلیل استنادی مآخذ پایان نامه های کارشناسی ارشد شیمی در چهار گرایش آلی ، تجزیه، معدنی و فیزیک طی سال

مآخذ پایان نامه های کارشناسی ارشد شیمی در چهار گرایش آلی، تجزیه، معدنی و فیزیک طی
پایان نامه شیمی (مایعات یونی، خواص فیزیکی و شیمیایی و کاربردهای آن)

پایان نامه شیمی علی رغم پیشرفت های وسیع تکنولوژی، اغلب دستگاههای تجزیه ای نمی توانند
پایان‌نامه‌های فناوری‌نانو در ایران از نگاه آمار

ابتدا پایان نامه‌های تعریف شده ‏‏(پروپوزال) گزارش کار شیمی تجزیه 2 گزارش شیمی
لیست دروس رشته های شیمی(دکتری و ارشد و کارشناسی)

1 ، شیمی تجزیه 2 ، آزمایشگاه شیمی تجزیه 1 ، آزمایشگاه شیمی تجزیه 2 ، شیمی پایان نامه
شاخه‌های‌ علم‌ شیمی‌

گرایش‌ و محتوای‌ پایاننامه شیمی‌ آلی‌ 1 و 2، شیمیتجزیه‌ 1 و 2 ـ شیمیتجزیه
چارت دروس رشته شیمی تجزیه

چارت دروس رشته شیمی تجزیه - از تاریخ برگزاری دفاع، پایان نامه کامل خود را به استاد
فایل پاور پوینت پایان نامه

با سلام من جواد عباسی فر دانشجوی دکتری شیمی تجزیه دانشگاه مازندران و دبیر شیمی استان خراسان
نحوه ی دسترسی به پایان نامه های دانشگاه های مختلف جهان

"طاهره قائدیان، کارشناس ارشد شیمی تجزیه و این پایگاه شامل متن کامل پایان نامه های نوشته
برچسب :