رابطه با دوست پسر در خانه بزرگ

زهره:

خواب دیدم با دوست پسر سابقم که اصلا آدم درستی نبود رابطه جنسی داشتم تو خونه خیلی بزرگی که تصور ارتباط فضاهاش سخت بود. درضمن اون ارمنی بود ومن مسلمان.

تفسیر:

دوست خوبم، شما از موقعیت امنی برخوردارید که این وضعیت مطمئن می تواند باعث شود درکتان از بایدها و نبایدهای زندگی مخددوش شود. برای مثال، موقعیت شغلیتان پرثبات است و در اثر این احساس امنیت، گرفتار بیهوده کاری می شوید یا به دلیل رفاه زیاد موقعیت های مناسب برای تشکیل خانواده را از دست می دهید.

در واقع، امنیت زیاد می تواند نیاز به رفتار درست و حساسیت طبع انسان را مخدوش کرده و بر عملکرد شخص تاثیر منفی بگذارد.

در رویای شما، خانه بزرگ نماد ثبات و امنیتی کاملا چشم گیر و محسوس است. ارتباط با دوست پسر نیز تحت تاثیر توهمات قرار گرفتن را نشان می دهد.

حقایق زندگی را درک کنید و با ایده های نادرست فرصت هایتان را از دست ندهید.

معنی نمادها:

دوست پسر

سرسپار خیال بودن. دوست پسر برای زن نقش همسر را بازی می کند، اما توهمی از خواست ها و تمایلات دیگرخواهانه او را برآورده می کند. در رویا، نماد سرسپاری به توهمات و پنداره است.

خانه

امنیت و آرامش.

بزرگ

چشم گیر. بزرگ بودن باعث می شود به سادگی دیده شود. بزرگ نماد چشم گیری و به وضوح مرئی بودن است.

سکس

اثر. سکس داشتن به معنای برخوردار شدن از هم است. در رویا نماد، اثر یا تاثیر است.


مطالب مشابه :


رابطه با دوست پسر در خانه بزرگ

تعبیر خواب - رابطه با دوست پسر در خانه بزرگ - تفسیر خواب با استفاده از تکنیک مدرن تحلیل
اسباب کشی به خانه بزرگ و زیبا

تعبیر خواب - اسباب کشی به خانه بزرگ و زیبا - تفسیر خواب با استفاده از تکنیک مدرن تحلیل
کشتن رتیل بزرگ

امید: در خواب دیدم رتیل (عنکبوت بزرگ و پشمالو) بزرگی در خانه ام آمده و من ابتدا از او وحشت
خانه

خانه در خواب ما معيشت است، اگر در خواب ببينيد درون خانه اي بزرگ و مجلل هستيد و آن خانه متعلق
تعبیر دیدن ' پاتیل (دیگ بزرگ مسی) ' در خواب

تعبیر دیدن ' پاتیل (دیگ بزرگ مسی) ' در خواب. ابن سیرین می گوید : پاتیل در خواب زن خانه دار است .
چاپ

اگر در خواب چاپ خانه اي بزرگ مشاهده کرديد در جريان حادثه اي مهم قرار مي گيريد که بسياري مردم
عقرب شبیه دیوانه ها به دو خود می چرخید و بزرگ می شد

تعبیر خواب به قدری این خواب ذهنم رو مشغول کرده که همش نگرانم این عقرب در خانه بزرگ شدن
عمه ام گفت: از عکس پرینت می گیرم

تعبیر خواب مادرم رسیدیم دیدم که آن نمایش یک تعزیه است، جایی شبیه حیاط یک خانه بزرگ بود
تعبیر ' جارو کردن ' در خواب

تعبیر جارو در خواب خدمتکار و خادم است و جاروی بزرگ در خواب و اگر ببیند که خانه کسی
تعبیر خواب

کردند و تعبیر خواب را تأیید خواب دیدم دارم به خانه شما بزرگ تر است. تعبیر این
برچسب :