قالبهای شعری

   قالبهای مهم1-  قطعه : دراین قالب شعری فقط درمصراع های زوج ردیف وقافیه دیده می شود.وتعاد ابیات حداقل 2 بیت وحداکثرمشخص نیست.وبیشتر پیرامون موضوع های مربوط به مفاهیم اخلاقی واجتماعی بحث می شود.2-   قصیده: دربیت اول هردومصراع ودربیت های بعدی فقط مصراع های زوج ردیف وقافیه دارد. وتعداد ابیات بین 15 تا 75 مب یاشد. وبیشترپیرامون ستایش پروردگار ومدح امامان پیامبران وپند واندرز است.3- دوبیتی ورباعی: رباعی که به آن ترانه ودوبیتی نیز می گویند دوبیت است که قافیه درهردومصراع بیت اول ومصراع چهارم رعایت شود ومعروفترین دوبیتی ها مربوط به باباطاهراست. 4- غزل: بین 5 تا 12 بیت است وبیشتر درباره ی موضو عهای محبت – عشق لطف دوستی است ودربیت اول هردومصراع وسپس دربیت های بعدی مصراع های زوج ردیف وقافیه دیده می شود.تخلص بیشتردرقصیده وغزل به کارمی رود به این طریق که درابیات آخر غزل شاعر نام یا اسم مستعالر خود رامی آورد ویا به مدح وستایش ممدوح خود می پردازد.5- مثنوی : ازنظر تعداد بیت محدودیتی ندارد وبرای بیان حکایت ها وداستانهای تمثیلی که نتیجه ی اخلاقی واجتماعی دارند استفاده می شود. هربیت ردیف وقافیه جداگانه ای دارد مثنوی های معروف : شاهنامه فردوسی- مثنوی مولوی 6- شعرنو(شعرنیمایی): دربیان موضوع محدودیت خاصی ندارد وتوسط آقای علی اسفندیاری بنیان گذاشته شده است. /*                    


مطالب مشابه :


قالب

طراح قالب: آوازک [ طراح قالب: قالبهای دخترانه/۴۷ مشاهده ی قالب دریافت کد Sad girl & boy
قالب وبلاگ آوازک

حجاب قرآنی - قالب وبلاگ آوازک - امام علی (ع):برای هر چیز زکاتی است و زکات زیبایی پاکدامنی است
قالبهای شعری

کلاس ششم دبستان راضیه(اهواز) - قالبهای شعری - به اندازه آرزوهایتان تلاش کنید،یا به اندازه
عکس هاس ناب ناب از طبیعت

[ طراح قالب: آوازک] عکس هاس ناب ناب از جدیدترین قالبهای
تو نفس منی..........

وبلاگ قالبهای سایت آوازک. کارشناس رسمی
موقعیت جغرافیایی استان لرستان

طراح قالب: آوازک [ طراح قالب: جدیدترین قالبهای
برچسب :