نمونه سوال انشا و نگارش سوم راهنمایی

             بنام خدا           نمونه سوال انشا و نگارش سوم راهنمایی از اول تا آخر فصل چهار در سالتحصیلی 90-89     

1

از زبان صندلی خود در کلاس یک بند بنویسید:

1

1

درباره ی ماه محرم یک بند نثرزیبا بنویسید

2

1

نمونه ای گفت وگوبا دیگران یا دیالوگ بنویسید.

3

1

بیت مقابل را بازگردانی کنید : « نبینی ز شاهان که بر تخت گاه        ز دانندگان باز جویند راه ؟ »

4

1

تصویر موجود در بیت زیر را ترسیم کنید:

           « تا کی آخر چو بنفشه سر غفلت در پیش      حیف باشد که تو در خوابی و نرگس بیدار »  

5

5/1

یک بند طنز آمیز بنویسید که از نوع داستان حیوانات باشد:

6

5/1

جلسه ی امتحان خود را در یک بند نقد کنید:   

7

2

با کلمات نوجوان  و آینده یک تشبیه نوشته و ارکان آن را مشخص نمایید:

8

10

به یکی از موضوعات زیر انشا بنویسید:

انسان چگونه می تواند به مرتبه ی دانشمندی برسد ؟ 

در مورد شرایط انتخاب و نحوه ی مصاحبت و ویژگی های یک دوست خوب انشایی بنویسید:

9


مطالب مشابه :


آزمون نگارش سوم راهنمایی

1) شرارت آمیز(جمله ی طنز): 8- یکی از موضوعات زیر را برای نوشتن انشا انتخاب کنید.(10نمره)
مجموعه سوالات نگارش سوم راهنمایی نوبت دوم خرداد91 - 130 سوال

مجموعه سؤالات انشا- نگارش پایه ی سوم 91- با واژه ی « پوزخند » یک جمله ی طنز آمیز بنویسید .
نمونه سوالات انشا سوم راهنمایی

انشا - نمونه سوالات انشا سوم راهنمایی با ترکیب زیر یک جمله ی " طنز آمیز " بسا زید .
سوالات نگارش سوم راهنمایی نوبت دوم خرداد91 - 130 سوال

مجموعه سؤالات انشا- نگارش پایه ی سوم 91- با واژه ی « پوزخند » یک جمله ی طنز آمیز بنویسید .
نمونه سوالات انشا

گروه زبان وادبيات فارسي آذربایجان غربي - نمونه سوالات انشا شرارت آمیز ( جمله ی طنز آمیز )
نمونه سوال انشا و نگارش سوم راهنمایی

یک بند طنز آمیز بنویسید که از نوع داستان حیوانات باشد: 6. 5/1. به یکی از موضوعات زیر انشا
برچسب :