فرصت ها و چالش ها وتعلقات اجتماعی درمنطقه 10خصوصا محله سلسبیل جنوبی

 از شروع دهه 40 درکشور ما گام های ابتدایی صنعتی شدن برداشته شد و با توسعه صنعتی شدن کشور به خصوص از سال 50 به بعد مهاجرت جمعیت روستایی و شهرهای کوچک برای زندگی بهتر به شهرهای بزرگ از جمله تهران آغاز گردید.جمعیت تهران علاوه بر رشد طبیعی خود پذیرای افزایش جمعیت سال های بعد از انقلاب و مهاجرت مهاجرین ناشی از جنگ تحمیلی ایران و عراق رو به رو بوده واین افزایش جمعیت در سالهای اخیر نیز همچنان ادامه داشته است تا آنجا که موجب گسترش وسعت و حیطه مسکونی شهرتهران و همچنین نیز باعث پدید آمدن نوعی گسست اجتماعی گردیده است. گسترش بی رویه و خارج از چارچوب استاندار های شهری، شهرسازی و معماری در شهر تهران، چاره ای جز توجه به محله محوری به عنوان مکملی در جهت ارتقای سطح حقوق شهروندان باقی نگذاشته است. اما این موضوع ویژگی های خاص خود را دارد که تقویت برخی از آنها می تواند گرایش شهروندان در مشارکت و اداره بهتر شهررا افزایش دهد. همچنین شاخصه های محله و کارکردهایی که محله به عنوان یک عرصه عمومی در شهر های ایرانی ایفا می کند، یکی از موضوعاتی است که در گرایش های شهروندان برای حضور در ساختاری عمومی و محله ای تاثیرات عمیقی دارد. محله ها در گذشته به مشابه خانه خانواده ها بودند و بر پایه تجمع و پیوستگی بسیار نزدیک شکل می گرفتند. روابط محکم همسایگی با هویت کاملا مشخص، الگوهای مشترک زندگی میان عده ای از جمعیت، وابستگی بسیار عمیق محلی و محترم شمرده شدن حریم محله دیگر از شاخصه های محلات تهران شمرده می شد. بانفوذ سبک معماری مدرن محله ها انسجام، پیوستگی و هویت مستقل خود را کم کم از دست دادند و اکنون مفهوم ارزشهای محله رو به فراموشی است. با نگاه به نظام محله ای در شهر های قدیم می بینیم که نظام محله ای صرفا یک نظام شهری نبوده بلکه سیستم اداره شهر و به نوعی نظام حمایت از شهروندان نیز بوده است. درروایت های نقل شده از ائمه معصومین برحق همسایه به همسایه بسیار تاکید گردیده است بطوریکه در بین مردم مصطلح شده بود که همسایه از همسایه ارث می برد.

محله سلسبیل جنوبی با جمعیت ثابت تقریبی 33هزار نفر و شناور تقریبی 36100 نفر و تعداد خانوار 12262 جز یکی از با قدمت ترین محلات در ناحیه 2 منطقه 10 تهران می باشد.این محله از شمال به خیابان هاشمی، ازشرق به بزرگراه شهید نواب صفوی، ازجنوب به خیابان کمیل و از غرب به خیابان قصرالدشت محدود می شود که متاسفانه از نظر سرانه های فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و تفریحی فقیر می باشد که همین مسئله در کنار مشکلات و معضلاتی همچون اعتیاد، فقر مالی و گاه فرهنگی، آپارتمان نشینی بدون رعایت فرهنگ آن و مهاجر پذیری سبب پدیدآمدن گسست اجتماعی گردیده است.

روش بررسی:

این تحقیق با روش کیفی و با تکنیک(SWOT) انجام شده است.این روش و تکنیک به منظور مطالعه عمیق انتخاب گردیده است. دلیل بکارگیری تکنیک سوات این است که نقاط قوت وضعف، فرصت ها و چالش های این محله در رابطه با تعلق اجتماعی شناسایی و درراستای ارتقای سطح نقاط قوت و فرصت ها و کاهش نقاط ضعف و تهدیدات موجود در سطح محله کوشش شود. همچنین تجربیات ده ساله دبیرشورایاری محله سلسبیل جنوبی نیز کمک شایانی به روندتحقیق نموده است.

این روش از مهمترین ابزار ها جهت انطباق نقاط قوت و ضعف سازمان با فرصت ها و تهدیدهای پیش روی آن است.این مدل، تحلیل سیستماتیکی را جهت شناسایی عوامل در انتخاب استراتژی مناسب ارائه می کند که شامل الگو های زیر است.

نقاط قوت داخلی(S)،نقاط ضعف داخلی(W)،فرصت های خارجی(O)وتهدیدهای اجتماعی(T).

یافته های تحقیق:

پس از یک مصاحبه عمیق با اعضای شورایاری محله سلسبیل جنوبی، اطلاعات بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و جدول ذیل به دست آمده است:

نقاط قوت داخلی(S)

نقاط ضعف داخلی(W)

1-حضورخانواده های محترم شهدا

1-کمبود سرانه ها در این محله

2-قدمت محله

2-عدم وجود مراکز فرهنگی و کتابخانه

3-قدمت اکثر ساکنین محله

3-عدم وجود فضای سبز در محله

4-مراکز تجاری موجود

4-عرض کم معابر

5-مرکزیت محله جهت تجمع هیات های مذهبی در مناسبتهاومساجد

5-نبود پارکینگ عمومی(باتوجه به تجاری بودن محله و قرارگرفتن درمزرغربی محدوده زوج وفرد)

6-وجود افراد متدین و بافت مذهبی

6- بافت فرسوده موجود(45درصد)

 


مطالب مشابه :


کار برگ طرح شهرسازی 4

کار برگ طرح شهرسازی 4 بررسي و شناخت مطالعات پايه مورد نياز در حوزه ـ جدول Swot
مدلهای کمی در شهرسازی!!!

مدلهای کمی در شهرسازی!!! نمونه جدول سوات 1. نمونه جدول سوات 2. مدلهایی که من و دوستان ترم پیش
تاریخ آزمون سیر اندیشه

منابع از کارهای ارزشمند دانشجویان گرامی، سخنان ارائه شده در در شهرسازی جدول سوات
بهسازی و نوسازی در ایران از دوره پهلوی اول تا انقلاب اسلامی 1300تا1357

بهسازی و نوسازی در دوره پس از »» فضاهای شهری و اصول شهرسازی مشاهده جدول کامل ليگ
نظریه های مربوط به دلایل تکوین شهر های جدید

مدل فازی مدلahp مدل anp مدل سوات شهر برتر آمایش سرزمین در ایران شهرسازی جدول شماره
ویژگی های یک مقاله علمی

مدلahp مدل anp مدل سوات آمایش سرزمین در ایران شهرسازی هر جدول و يا هر شکل در متن
فرصت ها و چالش ها وتعلقات اجتماعی درمنطقه 10خصوصا محله سلسبیل جنوبی

گسترش بی رویه و خارج از چارچوب استاندار های شهری، شهرسازی و معماری در سوات این است که
برچسب :