خبر زنگ پیوند

زنگ پیوند اولیا ومربیان  اداره آموزش وپرورش ناحیه دو اصفهان

 

در تاریخ ۲۵/۷/۸۹بصورت نمادین در دبستان  فرهنگیان پسرانه

 

نوبت یک با حضور مسولین لشکری وکشوری

 

مسولین اداره ناحیه دو -اعضای محترم شورای انجمن اولیا

 

ومربیان ناحیه دو - اولیا ودانش آموزان آموزشگاه طی مراسم

 

شاد وباشکوهی نواخته شد.

 

ودرادامه برنامه های متنوعی توسط آموزشگاه اجرا شد .

 

از زحمات همه عزیزان برگزارکننده فرد فرد تشکر می شود .


مطالب مشابه :


انواع پیوند شیمیایی

سيان جرقويه اصفهان - انواع پیوند شیمیایی - روستاي سيان جرقويه اصفهان مهر ۱۳۹۳ شهریور
پیوند محبت

کنگره 60 اصفهان شعبه سلمان فارسی - پیوند محبت - کنگره 60 ، بهترین راه درمان اعتیاد به انواع
مسابقه مهر ماه نشریه پیوند

دبستان پسرانه همدانیان - مسابقه مهر ماه نشریه پیوند - تبادل معلومات تخصصی دوره ابتدایی
صائب تبریزی، نقطه‌ی پیوند تبریز و اصفهان

سفر از کثرت به وحدت - صائب تبریزی، نقطه‌ی پیوند تبریز و اصفهان - ادبیات و عرفان
عکس هایی از عجیب ترین عمل پیوند صورت +18

دانشجویان پزشکی ورودی مهر 90 شهرکرد - عکس هایی از عجیب ترین عمل پیوند صورت +18 - - دانشجویان
خبر زنگ پیوند

زنگ پیوند اولیا ومربیان اداره آموزش وپرورش ناحیه دو اصفهان در تاریخ ۲۵/۷/۸۹بصورت نمادین در
گل محمدی

پیوند سبز - گل محمدی رويشگاه اولية آن ايران و در حال حاضر در استانهاي اصفهان مهر ۱۳۹۳
جلسه قرآن مورخ 6/9/93

روستای جندابه - بخش کوهپایه - اصفهان - جلسه قرآن مورخ 6/9/93 - www.jondabeh.ir
برچسب :