نمونه سوالات نازك دوزي زنانه

به نام خدا

                                                    سوالات درس : نازک دوزی زنانه

 

1- یکی از انواع سوزن دستی که دارای نوک بسیار تیز است.

الف) سوزن شارپ                 ب) سوزن منجوق دوزی             ج) سوزن بیتوین                 د) سوزن مخصوص دستی

2- یکی از موارد کاربرد قیچی نوک تیز است.

الف) چیدن نخها وپرزهای اضافی سطح پارچه                                 ب) بازکردن سوارخ جا دگمه وانواع برودری

ج) شکافتن درزهای بسیار حساس                                                د) برش پارچه های دانتل وگیپور

3- برای دوخت مستقیم وموازی بهتر است از ............... استفاده کرد.

الف) خط کشیها ی کمرنگ مدادی                               ب) بازوی مخصوص پنبه دوزی

ج) یابه مخصوص لبه دوزی                                        د) پایه مخصوص حاشیه دوزی

4- استفاده از کدام روش عمل اتو کردن پارچه های به اصطلاح (بد اتو ) راتسریع می بخشد ؟

الف) قرار دادن یک لایه کاغذ زیر هر یک از درزها                 ب) پاشیدن آب بیشتر بر روی سطح پارچه

ج) پهن کردن یک زیر اتویی مناسب نخی بر روی پارچه           د) قرار دادن یک ورقه فویل آلومینیومی در زیر پوشش میزانو

5- کدامیک از گزینه های زیر علت پاره شدن نخ ماسوره به هنگام دوخت با چرخ خیاطی است ؟

الف) سوزن به درستی نخ نشده                               ب) سر سوزن خم شده

ج) فشار پایه زیاد است .                                         د) نخ ماسوره به دلیل بد پیچیده شدن گیر می کند .

6- کار درجه تنظیم طول دوخت چیست ؟

الف) طول بخیه                            ب) پهنای بخیه             ج) طول بخیه وزیگزاگ            د) پهنای بخیه وزیگزاگ

7- مناسب ترین نوع نخ وسوزن برای دوخت پارچه های نازک و ظریف در هنگام کار با چرخ خیاطی کدام است ؟

الف) نخ پنبه ای 50 تا 80 سوزن شماره 14 یا 16

ب) نخ پنبه ای با روکش پلی استرو سوزن شماره 14 یا 16

ج) نخ پنبه ای نازک بار روکش پلی استروسوزن شماره 9 یا 11

د) نخ سینتتیک 60 تا 50 وسوزن شماره 11 یا 14

8- مقاومت پارچه های نایلونی در مقابل ................. بسیار زیاد است

الف) آب داغ                     ب) حرارت                ج) جذب رنگ              د) مواد شیمیایی

9- علامت تصویر مقابل نشانگر چیست ؟

الف) پنبه ای                ب) کتانی                  ج) نصف کتان                د) تمام کتان

 

10- ویسکوز را تعریف کنید.

الف) از الیاف طبیعی است که دارای سطحی براق وکشش آن نیز زیاد است.

ب) از الیاف نیمه مصنوعی وباز یافته است وماده تشکیل دهنده آن لیف طبیعی است.

ج) از الیاف مصنوعی بوده که مقاومت فوق العاده ای در برابر جروک دارد.

د) از الیاف کاملامصنوعی است وماده تشکیل دهنده آن الیاف شیمیایی است.

11- مقاومت پارچه های پنبه ای وکتانی در برابر حرارت اتو چگونه است ؟

الف) بسیار مقاوم بوده و می توان حرارت را روی 25 تا 200 تنظیم کرد

ب) اتو کردن مستقیم پارچه و آن رابراق انداخته وباید روی درجه ملایم باشد.

ج) به آسانی اتو می شود ودرجه حرارت اتو باید ملایم باشد.

د) در مقابل حرارت بسیار حساس است ونیازی به اتو کشی ندارد. 

12- پارچه های راه راه افقی مناسب چه مدلی است ؟

الف) ترک                     ب) راسته                 ج) فون                     د) کلوش

13- برای انتقال الگو به روی پارچه نقاطی رامی توان چرت زد؟

الف) وسط پشت – وسط جلو                                ب) درز پهلو وحلقه آستین

ج) محل جیب وجا دگمه                                      د) نقاط موازنه

14- دوخت دو درزه (درز فرانسوی ) مناسب دوخت چه نوع پارچه هایی است ؟

الف) پارچه های لطیف              ب) پارچه های ضخیم           ج) پارچه های کشی         د) پارچه های دانتل

15- هنگام تودوزی لبه دامن کلوش چه نکته ای حایز اهمیت است ؟

الف) عرض ضخامت لبه تو را بیشتر از 2 تا 3 میلی متر نگیرید.

ب) لبه تو رفتگی را با فاصله یک سانتی متر چرخ کنید.

ج) حداقل 24 ساعت آن را از قسمت کمر آویزان کنید.

د) ابتدا به لبه تو رفت یک لایه زانفیکس بچسبانید .

16- اهمیت ساسون چیست ؟

الف) بوجود آورنده حجم برشها وخطوط روی لباس است .                   ب) لباس را زیبا تر می کند .

ج) هرچه تعداد آن بیشتر باشد لباس تنگتر است.                               د) موارد ب و ج صحیح است .

17- دراتصال زیپ ها مجزا ابتدا .................. را تو دوزی کنید .

الف) لبه زیپ                  ب) لبه محل دوخت             ج) لبه لباس             د) لبه دوخت یقه

18- پیلی ناودانی چگونه است ؟

الف) لاپیلی در آن وجود ندارد .                                        ب) داخل پیلی یک جاک است .

ج) رو پیلی وسط لاپیلی قرار می گیرد .                               د) طول وعرض پیلی بسیار کوتاه وکم است.

19-  آستری باعث .............. پارچه رویی می شود.

الف) لطافت بیشتر              ب) استحکام درز            ج) ضد عرق کردن               د) دوام و استحکام

20- اگر کوشش کش مناسب باشد با چه اندازه ای آن را بدست آوریم ؟

الف) نصف دور کمر                 ب) به اندازه کشیدن کش به دور کمر شخص

ج) دور کمر منهای 7-5 سانتی متر             د) موارد ب و ج صحیح است .

21- اگر به هنگام برش سرتاسر کناره پارچه جمع شده باشد برای رفع آن چه می کنیم ؟

الف) صاف کردن زیر دستگاه پرس قبل از برش                  ب) تحت کشش قرار دادن پارچه زیر اتو

ج) چیدن کناره ترکی پارچه                                            د) کشیدن چند تار از جهت طولی پارچه

22- نام دیگر جیب جا دکمه ای چیست ؟

الف) فیلتابی دو تکه                              ب) فیلتابی یک تکه

ج) جلیقه ای                                        د) جیب با برگردان

23- موقع اتصال دو قطعه نوار اریب به یکدیگر درز دوخت باید در چه قسمتی از پارچه دوخته شود ؟

الف) راسته پارچه                                   ب) بی راه پارچه

ج) اریب پارچه                                       د) یک درز راسته ویک درز اریب

24- تصویر روبرو بیانگر چیست ؟

الف) سجاف مخفی یقه انگلیسی

ب) سجاف دوبل یقه انگلیسی

ج) سجاف دو تکه یقه انگلیسی

د) سجاف سرخود

 

 

25- دوخت سجاف یقه نوار اریب مناسب طوق یقه چه لباسهایی است ؟

الف) یقه های چهار گوش                       ب) یقه هایی که فاقد برگردان هستند

ج) یقه های هفت برش دار                      ج) یقه های گرد به صورت برش

26- پل کمر چیست ؟

الف) بندینکی از اریب جهت نگهداری کمربند               ب) بند ینکی از راسته پارچه جهت نگهداری کمربند

ج) سجافی از راسته پارچه جهت عبور کمربند                د) نواری از اریب پارچه بر روی خط کمر

27- کدامیک از گزینه های زیر در مورد جنس پاترون صحیح است.

الف) پاترین باید از جنس متقال یا کرباس باشد.

ب) پاترون باید از نظر وزن وضخامت وکشش به پارچه اصلی نزدیک باشد.

ج) پاترون باید از جنس چلوار سفید رنگ باشد.

د) پاترون باید از جنس کشباف بوده تا نمایانگر تمامی خصوصیات بدن گردد.

28- برای راحتی دست در آستین کیمونوی تنگ کدام است را انتخاب می کنید.

الف) دوخت گوده در زیر بغل                      ب) دوخت مرغک در زیر بغل

ج) دوخت برش در زیر بغل                        د) استفاده از جا دوخت ویژه

29- طول جا دکمه های درشت چقدر است ؟

الف) قطر دکمه به اضافه 5/1 سانتی متر

ب) قطر دگمه + 5/0 سانتی متر

ج) قطر دگمه + 1 تا 3 سانتی متر

د) قطر دگمه + 2 تا 3 سانتی متر

30- اگر بخواهیم دکمه در سوراخ جا دکمه به خوبی جا بیفتد از چه نوع دکمه ای استفاده می کنیم.

الف) دگمه دوبل                ب) دگمه بدون پایه                 ج) دگمه پایه دار             د) دگمه روکش دار

31- یکی از راههای جلوگیری ازنمایش بند البسه زیر :

الف) دوخت قزن قفلی به درز سرشانه                            ب) دوخت جا دگمه فشاری وبندینک روی درز سر شانه

ج) استفاده از منگنه فشاری روی درز سر شانه                د) دوخت قزن قفلی یا دگمه فشاری روی درز یقه

32- تصویر روبرو نشانگر سجاف کدامیک از انواع آستین است.

الف) آستین های دوتکه                                  ب) آستینهای پیلی دار

ج) آستینهایی با سجاف ممتد                            د) آستینهای تنگ با بندینک

 

 

33- کدامیک از گزینه های زیر مربوط به تهیه مچ باعرض خیلی زیاد است ؟

الف) از الگویی به شکل ذو زنقه استفاده می کنیم.                      ب) از الگویی به شکل مستطیل باعرض بسیار زیاد استفاده می کنیم.

ج) الگوی مچی را به شکل فون برش می زنیم.                          د) مچی های عریض جهت راحتی حرکت دست فاقد لایی هستند.

34- اپل مخصوص آستین رکلان چه نام دارد ؟

الف) اپل منحنی                      ب) اپل معمولی                      ج) اپل ناودانی                 د) اپل یک لایه

35- برای کش دوزی از چه قرقره ای استفاده می شود ؟

الف) کش 3 میلی متری             ب) کش 5 میلی متری                ج) کش یک سانتی متری            د) کش قیطانی باریک

36- برای انجام اسموک دوزی روی پارچه خانه بزرگی خانه های پارچه چقدر باید باشد ؟

الف) نیم سانتی متر                  ب) یک سانتی متر                ج) دو سانتی متر                   د) سه سانتی متر

37- به چه پارچه هایی کشی می گویند؟

الف) پارچه هایی که دارای بافت حلقه ای وکشباف هستند.

ب) پارچه هایی که در جهت عرض کش می آیند.

ج) پارچه هایی که درجهت طول کش می آیند.

د) پارچه هایی که درجهت طول یا عرض وطول کش می آیند.

38- جهت جلوگیری از لغزیدن پارچه مخمل ورعایت دوخت صاف بخیه ها رعایت کدام گزینه الزامی است ؟

الف) دستگاه تنظیم نخ رو را شل کنید.

ب) درزها را همیشه درجهت خواب پارچه واز بالا به پایین چرخ کنید .

ج) از نخ ابریشمی ومرسریزه شده استفاده کنید.

د) هر درز را دوبار و به فاصله نیم سانتی متر از طرفین خط اصلی درز کوک بزنید.

39- وسیله مناسب برای برش پارچه های پوستی چیست ؟

الف) قیچی برقی                       ب) قیچی نوک تیز

ج) قیچی برش ضخیم                د) تیغ یا کاتر نیز ونو

40- کوتاه نمودن کدامیک از فنرهای زیر مستلزم داشتن وسایل لازم است ؟

الف) فنر فلزی مفتولی                     ب) فنر فلزی ساده

ج) فنر استخوانی                             د) موارد الف و ج


پاسخنامه

1- الف                      11-الف                      21-ج                    31-الف

2-ب                          12-ب                       22-الف                 32-ج

3-ب                          13-د                        23-الف                 33-الف

4-د                           14-الف                      24-ج                   34-ج

5-د                           15-ج                        25-ب                  35-د

6-ج                           16-الف                     26-ب                   36-الف

7-ج                           17-ج                        27-ب                  37-د

8-د                           18-ج                        28-ب                   38-د

9-ج                          19-د                        29-ج                     39-د

10-ب                       20-د                        30-ج                      40-الف


 

 

 

 

 


 


 


 


مطالب مشابه :


نازک دوزی زنانه چیست ؟

نازک دوزی زنانه پایه و اساس بیشتر دوره های خیاطی می باشد و در واقع یک فرد مبتدی را با ابزار و
نمونه سوالات نازک دوزی

http:/varnahonar.blogfa.com - نمونه سوالات نازک دوزی - دبیر خانه طراحی دوخت شهرستان های استان تهران (فنی و
نمونه سوالات نازك دوزي زنانه

اطلاعیه بودجه بندی نازک دوزی ( از طرف دبیر خانه طرای دوخت) لیست تمام
زمانبندی نازک دوزی

گروه پوشاک استان فارس - زمانبندی نازک دوزی - شاخه کاردانش - فنی و حرفه ای
نمونه سوالات نازک دوزی

نمونه سوالات نازک دوزی) خطی است که یقه در قسمت جلو از آن خط تا خورده و بر می گردد.
منابع آموزشی استانداردهای الگوساز و برشکار، لباس شب و عروس، نازک دوزی

الگوساز و برشکار: نازک دوزی زنانه جلد 1 همه کتاب؛ نازک دوزی زنانه جلد 2 صفحات 157 تا 216؛
جدول زمانبندی استاندارد نازک دوزی ( خانم طبیبیان )

جلسه اول اساس دامن اوليه –شناخت اندام – دوخت كمري ايستاده – زيپ يكطرفه – دوخت پس دوز – پاك
آزمون عملی طراحی و دوخت-کتبی دی ماه

نام آموزشگاه. تعداد. نام رشته. تاریخ آزمون. ساعت آزمون. محل آزمون. ادواری مجدد 3. نازک دوزی
برچسب :