طرح های ما جهت برگذاری جشن های شما


طرح نرگس
1,900,000 هزار تومان
1.      فیلمبرداری حرفه ای
2.      میکس و مونتاژ حرفه ای
3.      آلبوم ژورنال ایتالیایی
4.      مینی آلبوم (20 * 10)
5.      10 عدد عکس 21 * 16
6.      10 عدد عکس کوچک مخصوص مهمان بر روی شاسی
7.      عکس 70 * 50 بر روی شاسی تحویل در شب مراسم
8.      فضای سبز اختصاصی مجلل
9.      ماشین جهت ایاب و ذهاب فیلمبردار
10. آرایش عروس (گریم و مکاپ کامل) قلم مو، گل گندم، نگار، تانیش و چندین آرایشگاه
11. لباس عروس، به انتخاب عروس
12. تاج، تور، شنل، شستشوی لباس
13. ورودی مجلل عروس و داماد همراه با آتش بازی
14. سفره عقد (در اشکال مختلف)
15. ایاب و ذهاب سفره عقد و تزئین آن در محل مراسم
16. گل آرایی طبیعی ماشین عروس به انتخاب عروس و داماد
17. دسته گل عروس با انتخاب عروس و داماد
18. گریم داماد در بهترین آرایشگاه
19. 50 عدد کارت دعوت عروسی همراه با چاپ
طرح لیلیوم 1
3,500,000 هزار تومان
1.      ورودی تالار رایگان (با چندین تالار انتخابی)
2.      200 پرس غذا (چلوکباب یا چلومرغ با سالاد و نوشابه)
3.      نورپردازی
4.      دی جی
5.      فیلم برداری حرفه ای
6.      میکس و مونتاژ
7.      10 عدد عکس (21 * 16)
8.      10 عدد عکس (18 * 13)
9.      یک عدد عکس (70 * 50) بر روی شاسی
10. 15 عدد عکس مخصوص مهمان بر روی شاسی
11. فضای سبز اختصاصی مجلل
12. آرایش عروس (به انتخاب عروس)
13. تور، شنل، تاج، شستشوی لباس
14. شیکترین لباس (در چند مزون)
15. سفره عقد (در اشکال مختلف)
16. تزئین سفره عقد
17. ایاب و ذهاب سفره عقد
18. تزئین میز اسپند عروس و داماد
19. گل آرایی ماشین عروس (با انتخاب عروس و داماد)
20. دسته گل عروس (به انتخاب عروس و داماد)
21. مجلل ترین آتش بازی عروس و داماد
22. 10 کیلو شیرینی درجه یک
23. میز شام عروس و داماد
24. گریم
طرح لیلیوم 2
3,600,000 هزار تومان
1.      ورودی تالار رایگان (با چندین تالار انتخابی)
2.      200 پرس غذا (چلوکباب یا چلومرغ با سالاد و نوشابه)
3.      نورپردازی
4.      دی جی
5.      آب معدنی، لیوان، دستمال کاغذی
6.      فیلم برداری حرفه ای
7.      میکس و مونتاژ
8.      10 عدد عکس (21 * 16)
9.      10 عدد عکس (18 * 13)
10. یک عدد عکس (70 * 50) بر روی شاسی
11. 15 عدد عکس مخصوص مهمان بر روی شاسی
12. فضای سبز اختصاصی مجلل
13. آرایش عروس (به انتخاب عروس)
14. تور، شنل، تاج، شستشوی لباس
15. شیکترین لباس (در چند مزون)
16. سفره عقد (در اشکال مختلف)
17. تزئین سفره عقد
18. ایاب و ذهاب سفره عقد
19. تزئین میز اسپند عروس و داماد
20. گل آرایی ماشین عروس (با انتخاب عروس و داماد)
21. دسته گل عروس (به انتخاب عروس و داماد)
22. مجلل ترین آتش بازی عروس و داماد
23. 10 کیلو شیرینی درجه یک
24. میز شام عروس و داماد
25. گریم
طرح لیلیوم 3
4,000,000 هزار تومان
1.      ورودی تالار رایگان (با چندین تالار انتخابی)
2.      200 پرس غذا (چلوکباب یا چلومرغ با سالاد و نوشابه)
3.      نورپردازی
4.      دی جی
5.      پذیرایی میوه به سرو 200 نفر 2 نوع میوه
6.      پذیرایی به سرو آبمیوه پاکتی برای 200 نفر
7.      پذیرایی به سرو شیرینی به مقدار 10 کیلو
8.      فیلم برداری حرفه ای
9.      میکس و مونتاژ حرفه ای
10. 10 عدد عکس (21 * 16)
11. 10 عدد عکس اسپرت
12. 10 عدد عکس کوچک مخصوص مهمان بر روی شاسی
13. عکس 70 * 50 بر روی شاسی تحویل در شب مراسم
14. فضای سبز اختصاصی مجلل
15. ماشین جهت ایاب و ذهاب فیلمبردار
16. آرایش عروس (گریم و مکاپ کامل)
17. لباس عروس (به انتخاب عروس)
18. تور، شنل، تاج، شستشوی لباس
19. سفره عقد (در اشکال مختلف)
20. ایاب و ذهاب سفره عقد و تزئین آن در محل مراسم
21. ورودی مجلل عروس و داماد همراه با آتش بازی
22. تزئین میز اسپند عروس و داماد
23. دیزاین میز شام عروس و داماد
24. گل آرایی طبیعی ماشین عروس (با انتخاب عروس و داماد)
25. دسته گل عروس (به انتخاب عروس و داماد)
26. گریم داماد در بهترین آرایشگاه
27. 50 عدد کارت دعوت عروسی همراه با چاپ
طرح ارکیده 1
4,700,000 هزار تومان
1.      ورود تالار رایگان با (چندین تالار انتخابی)
2.      200 پرس غذا (چلوکباب یا چلو مرغ با سالاد و نوشابه)
3.      نورپردازی
4.      دی جی
5.      فیلم برداری با دو دوربین
6.      میکس و مونتاژ حرفه ای
7.      آلبوم ژورنال ایتالیایی (60 * 30)
8.      پرده سینمایی و کلیپ روز جشن و کرین
9.      کلیپ اسپرت نامزدی
10. مینی آلبوم
11. فضای سبز اختصاصی مجلل
12. 10 عدد عکس (21 * 16)
13. یک عدد عکس (70 * 100) بر روی شاسی
14. 15 عدد عکس مخصوص مهمان بر روی شاسی
15. 10 عدد عکس اسپرت
16. آرایش عروس (بهترین های اهواز: خانم سلامات – مامان نیکو – قلم مو – افراح – فائزه – لی لی – گل گندم – نگار – نورا – تانیش)
17. شیکترین لباس عروس (به انتخاب عروس)
18. تور، شنل، تاج، شستشوی لباس
19. در صورت تمایل آرایش عروس در شب حنابندان
20. سفره عقد و تزئین سفره عقد – جایگاه عروس و داماد
21. ایاب و ذهاب سفره عقد
22. تزئین میز اسپند عروس و داماد
23. گل آرایی ماشین عروس (با انتخاب عروس و داماد)
24. دسته گل عروس (به انتخاب عروس و داماد)
25. میز شام عروس داماد همراه با مرغ شکم پر
26. مجلل ترین پیست رقص تانگو همراه با فشفشه سرد
27. مجلل ترین ورودی آتش بازی عروس و داماد با فشفشه سرد همراه با گل آرایی
28. گریم و اصلاح داماد
29. 10 کیلو شیرینی درجه یک
30. 50 عدد کارت دعوتی عروسی (همراه با چاپ)
طرح ارکیده 2
4,900,000 هزار تومان
1.      ورود تالار رایگان با (چندین تالار انتخابی)
2.      200 پرس غذا (چلوکباب یا چلومرغ با سالاد و نوشابه)
3.      نورپردازی
4.      دی جی
5.      آب معدنی، لیوان، دستمال کاغذی
6.      فیلم برداری با دو دوربین
7.      میکس و مونتاژ حرفه ای
8.      آلبوم ژورنال ایتالیایی (60 * 30)
9.      پرده سینمایی و کلیپ روز جشن و کرین
10. کلیپ اسپرت نامزدی
11. مینی آلبوم
12. فضای سبز اختصاصی مجلل
13. 10 عدد عکس (21 * 16)
14. یک عدد عکس (70 * 100) بر روی شاسی
15. 15 عدد عکس مخصوص مهمان بر روی شاسی
16. 10 عدد عکس اسپرت
17. آرایش عروس (بهترین های اهواز: خانم سلامات – مامان نیکو – قلم مو – افراح – فادزه – لی لی – گل گندم – نگار – نورا – تانیش)
18. شیکترین لباس عروس (به انتخاب عروس)
19. تور، شنل، تاج، شستشوی لباس
20. در صورت تمایل آرایش عروس در شب حنابندان
21. سفره عقد و تزئین سفره عقد – جایگاه عروس و داماد
22. ایاب و ذهاب سفره عقد
23. تزئین میز اسپند عروس و داماد
24. گل آرایی ماشین عروس (با انتخاب عروس و داماد)
25. دسته گل عروس (به انتخاب عروس و داماد)
26. میز شام عروس داماد همراه با مرغ شکم پر
27. مجلل ترین پیست رقص تانگو همراه با فشفشه سرد
28. مجلل ترین ورودی آتش بازی عروس و داماد با فشفشه سرد همراه با گل آرایی
29. گریم و اصلاح داماد
30. 10 کیلو شیرینی درجه یک
31. 50 عدد کارت دعوتی عروسی (همراه با چاپ)
طرح ارکیده 3
5,100,000 هزار تومان
1.      ورودی تالار رایگان با (چندین تالار انتخابی)
2.      200 پرس شام (چلوکباب یا چلومرغ با سالاد و نوشابه)
3.      نورپردازی
4.      دی جی
5.      آب معدنی، لیوان، دستمال کاغذی
6.      پذیرایی به سرو آبمیوه پاکتی برای 200 نفر
7.      پذیرایی به سرو شیرینی به مقدار 10 کیلو
8.      پذیرایی به سرو 200 نفر 2 نوع میوه
9.      فیلم برداری حرفه ای با 20 دوربین (با کیفیت HD با لنز فی شای)
10. میکس و مونتاژ حرفه ای
11. کلیپ اسپرت نامزدی بسیار متفاوت
12. آلبوم ژورنال ایتالیایی (60 * 30) با نهایت کیفیت
13. مینی آلبوم
14. پرده سینمایی به همراه کلیپ سر صحنه
15. عکس (70 * 100) بر روی شاسی تحویل در شب مراسم
16. 15 عدد عکس اسپرت
17. 20 عدد عکس کوچک مخصوص مهمان بر روی شاسی
18. فضای سبز اختصاصی مجلل
19. ماشین جهت ایاب و ذهاب فیلمبردار
20. آرایش عروس (بهترین های اهواز: خانم سلامات – مامان نیکو – قلم مو – افراح – فادزه – لی لی – گل گندم – نگار – نورا – تانیش)
21. آرایش شب حنابندان در صورت تمایل
22. شیکترین لباس عروس (به انتخاب عروس)
23. تور، شنل، تاج، خشکشویی لباس
24. مدرنترین سفره عقد یا جایگاه
25. ایاب و ذهاب جایگاه و تزئین آن در محل مراسم
26. ورودی مجلل عروس و داماد همراه با آتش بازی
27. تزئین میز اسپند عروس و داماد
28. دیزاین مجلل رقص تانگو همراه با فشفشه برقی
29. دیزاین میز شام عروس و داماد به همراه مرغ شکم پر
30. گل آرایی طبیعی ماشین عروس به انتخاب عروس و داماد
31. دسته گل عروس با انتخاب عروس و داماد
32. گریم داماد در بهترین آرایشگاه
33. 50 عدد کارت دعوتی عروسی (همراه با چاپ)
طرح آزالیا (1)
7,400,000 هزار تومان
1.      ورودی تالار (با چندین تالار انتخابی)
2.      200 پرس غذای سلف سرویس 2 نوع برنج، جوجه، کباب
3.      فسنجان، 2 نوع سالاد فصل، پاستا، نوشابه قوطی (روزهای خاص)
4.      دی جی، نورپردازی
5.      آب معدنی، لیوان، دستمال کاغذی
6.      پذیرایی به سرو آبمیوه پاکتی برای 200 نفر
7.      پذیرایی به سرو شیرینی به مقدار 15 کیلو
8.      پذیرایی به سرو 200 نفر 2 نوع میوه
9.      فیلمبرداری حرفه ای با 2 دوربین (با کیفیت HD با لنز فی شای)
10. میکس و مونتاژ حرفه ای
11. کلیپ اسپرت نامزدی بسیار متفاوت
12. آلبوم ژورنال ایتالیایی (60 * 30) با نهایت کیفیت و مینی آلبوم
13. پرده سینمایی به همراه کلیپ سر صحنه
14. عکس (70 * 100) بر روی شاسی تحویل در شب مراسم
15. 15 عدد عکس اسپرت
16. 15 عدد عکس کوچک مخصوص مهمان بر روی شاسی
17. فضای سبز اختصاصی مجلل
18. ماشین جهت ایاب و ذهاب فیلمبردار
19. آرایش عروس بهترین های اهواز (مامان نیکو، افراح، لی لی، خانم سلامات، فائزه، نورا، قلم مو، نگار، گل گندم، تانیش)
20. آرایش شب حنابندان در صورت تمایل
21. لباس مجلسی شب حنابندان به انتخاب عروس
22. شیکترین لباس عروس (به انتخاب عروس)
23. تاج، تور، شنل، خشکشویی لباس
24. مدرن ترین سفره عقد یا جایگاه
25. ایاب و ذهاب جایگاه و تزئین آن در محل مراسم
26. ورودی مجلل عروس و داماد همراه با آتش بازی
27. تزئین میز اسپند عروس و داماد
28. دیزاین مجلل رقص تانگو همراه با فشفشه برقی
29. دیزاین میز شام عروس و داماد به همراه مرغ شکم پر
30. گل آرایی طبیعی ماشین عروس به انتخاب عروس و داماد
31. دسته گل عروس با انتخاب عروس و داماد
32. گریم داماد در بهترین آرایشگاه
33. کت شلوار داماد و کروات
34. مراسم پاتختی همراه با دی جی و 5 کیلو شیرینی
35. 50 عدد کارت دعوت عروسی به همراه چاپ


مطالب مشابه :


مدل لباس حنابندان 92

مدل لباس مجلسي|مدل لباس شب|مدل لباس عروس - مدل لباس حنابندان 92 - مدل هاي جديد لباس هاي زنانه و مردانه و بچه گانه سال 2014 و 93.
مراسم خواستگاری ونامزدی وعروسی

شب حنابندان که حنارابسیارزیباتزیین می کنند شروع میشود ومراسم مردانه وزنانه ... لباسهای جداگانه داخل چمدانهایی که تزیین شده است وداخل سینی های بزرگ گذاشته این
ترانه های تالش

مراسم خاصی خوانده می شدند مانند این ترانه که در شب حنابندان خوانده می شد . در حنابندان, داماد و .... به جای گروه سواران, ایلی با لباس های رنگین همراه داماد است . با این حال این
لباس نامزدی و حنابندان

گالری عروس شاهدخت - لباس نامزدی و حنابندان - گالری عروس شاهدخت هدفش شاد کردن شماست حتی با کوچکترین چیز. ... آرشیو موضوعی. لباس عروس · ارایش عروس و شب.
مراسم حنابندان و عروسی

ابتدا یک شب قبل از حنابندان بقچه ای که شامل لباس و روسری و خلاصه وسایل مورد نیاز عروس بود برای عروس در نظر می گرفتندکه به آن لباس گپو(بزرگ) می گفتند.
اداب ورسوم عروسی در شهرستان فاریاب

خرید لباس و طلا:زمانیکه کم کم به تاریخ تعیین شده عروسی نزدیک می شوند برای ... شب حنابندان:شبی که فردای آنروز عروسی برگزار میشود مراسم حنابندان می نامند.
نودژ

در یک بعد از ظهر میشه گفت ظهر چون بعد از ظهر مراسم خود را دارند لباس برای عروس می اورند و کلی هم سر و صدا راه می اندازند. راه بدهی جا بدهی ... و اما رسومات شب حنابندان اول.
امشو ، فردشو ، پس فردشو ، تشريف بيارين

8 مه 2006 ... يك عروسي كاملا ديلمي و قديمي البته امروزه از شب اول يعني شب دزك ... از بقيه هم دعوت شده ولي مهمانهاي غريب تر بيشتر شب حنابندان در مراسم شركت مي كنند . ... رسم بر اين است كه عروس لباس عربي سبز كه لباس محلي منطقه است بپوشد .
طرح های ما جهت برگذاری جشن های شما

شیکترین لباس عروس (به انتخاب عروس) 18. تور، شنل، تاج، شستشوی لباس 19. در صورت تمایل آرایش عروس در شب حنابندان 20. سفره عقد و تزئین سفره عقد – جایگاه
لباس حنابندان

باران - لباس حنابندان - این وبلاگ شامل همه نوع مطلب میباشد. ... لباس شب ... و عقد و حنابندان،مدل لباس حنابندان و عقد 2011،مدل مدل لباس زیبا برای مراسم نامزدی و حنابندان.
برچسب :